Poradnia Hematologiczna dla Dzieci

Poradnia Hematologiczna dla Dzieci przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii zajmuje się diagnostyką nieprawidłowych obrazów krwi obwodowej oraz objawów klinicznych sugerujących choroby układu krwiotwórczego.

W poradni przyjmują specjaliści pediatrii, a także  onkologii i hematologii dziecięcej z dużym doświadczeniem klinicznym, zatrudnieni w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii od wielu lat.

Dziecko  z podejrzeniem choroby rozrostowej układu krwiotwórczego lub innym nowotworem zostaje bezzwłocznie przyjęte na oddziały Kliniki w celu dalszej diagnostyki i leczenia. W Poradni zatrudniona jest wykwalifikowana pielęgniarka, która w razie potrzeby pobiera z dużą wprawą krew dzieciom do badań diagnostycznych.

Poradnia zajmuje się pacjentami z następującymi schorzeniami:

 • ostra białaczka limfoblastyczna  i szpikowa w trakcie i po zakończonym leczeniu podtrzymującym
 • po przeszczepie szpiku - obserwacja hematologiczna i leczenie powikłań
 • chłoniaki złośliwe nieziarnicze w trakcie i po zakończonym leczeniu podtrzymującym
 • niedokrwistości niedoborowa i hemolityczna
 • niedokrwistość aplastyczna po leczeniu
 • leukopenia i granulocytopenia
 • małopłytkowości ostre i  przewlekłe
 • skazy krwotoczne: osoczowe - niedobory czynników krzepnięcia (hemofilia A,B; choroba van Willebranda), naczyniowe
 • trombofilie wrodzone i nabyte
 • powiększenie śledziony i /lub wątroby
 • powikłania hematologiczne  po leczeniu chorób rozrostowych u  dzieci.
 • zaburzenia przemiany żelaza

Poradnia korzysta z zaplecza Laboratorium Hematologii  wraz z Pracownią Mikroskopową UCK .

Godziny przyjęć

 • poniedziałek: dr med. Marta Kozłowska 08.00-14.00
 • wtorek: dr med. Marcin Hennig 08.00-14.00
 • środa: dr med. Marek Wlazłowski 08.00-14.00
 • czwartek: lek. med. Katarzyna Żak-Jasińska 14.00-18.00
 • piątek: dr med. Alicja Bałanda 09.30-14.00
 • ostatni piątek każdego miesiąca: dr med. Lucyna Maciejka-Kembłowska 09.00-14.00

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Poradnia Hematologiczna dla Dzieci

Kontakt:
Rejestracja:
58 727 0505
rejestracja@uck.gda.pl

ul. Dębinki 7, Gdańsk
bud. nr 3, parter
gab. 30