Poradnia Chorób Nerek i Nadciśnienia

Poradnia jest jedyną w  Polsce Północnej jednostką oferująca kompleksowe leczenie dzieci z chorobami nerek oraz dróg moczowych, a także wiodącą w Polsce dla rzadkich chorób nerek oraz zaburzeń mikcji (oddawania moczu).

W ramach Poradni działa kilka podjednostek, w których nasi lekarze zajmują się dziećmi od urodzenia do 18. roku życia w zakresie różnych grup chorób nerek i dróg moczowych:

 • przewlekłej choroby nerek,
 • dializoterapii i po przeszczepie nerki, 
 • zaburzeń mikcji,
 • wad wrodzonych nerek i dróg moczowych,
 • nadciśnienia,
 • nefrologii ogólnej.


Badania specjalistyczne pacjentów wykonywane są w dedykowanych pracowniach: ultrasonograficznej, nadciśnieniowej, uroflowmetrycznej, urodynamicznej i uroterapeutycznej. Pacjenci poradni mają dostęp do specjalistycznych konsultacji w zakresie urologii dziecięcej, żywienia w chorobach nerek, fizjoterapii oraz psychologii.

Godziny i gabinety przyjęć

Godziny przyjęć: 

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.00-15.00
 • środa 7.00 – 18.00


Gabinety przyjęć:

 • Nefrologia dziecięca ogólna (bud. nr 3, pok. 18, 21) 
 • Zaburzenia Mikcji (bud. nr 3, pok. 17)
 • Wady Wrodzone Nerek i Dróg Moczowych (bud. nr 3 , pok. 20)
 • Nadciśnienie (bud. nr 3, pok. 21, a także bud. nr 2 , pok. 1, 2)
 • Przewlekła Choroba Nerek, Dializoterapia i Przeszczepy nerki  (bud. nr 2, pok. 1, 2)


Pracownie:

 • Pracownia USG (bud. nr 3, pok. 20)
 • Pracownia Uroterapii (bud. nr 3, pok. 13)
 • Pracownia Uroflowmetrii (bud. nr 3, pok. 14)
 • Pracownia Urodynamiki (bud. nr 3, pok. 15)
 • Pracownia Nadciśnieniowa (bud. nr 3, pok. 11)

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Poradnia Chorób Nerek i Nadciśnienia dla Dzieci

Kontakt:
Rejestracja:
58 727 05 05
rejestracja@uck.gda.pl

ul. Dębinki 7
bud. nr 3, parter
gab. 16, 17, 20 (USG), 21

Rejestracja czynna w godz. od 8.00 do 16.00.

Pliki do pobrania