Poradnia Alergologiczna

W poradni leczone są następujące schorzenia: okresowy i przewlekły alergiczny nieżyt nosa i spojówek, kontaktowe i atopowe zapalenie skóry, astma oskrzelowa, pokrzywka i obrzęk Quinkego, alergie pokarmowe i na jady owadów błonkoskrzydłych.

W poradni prowadzona jest również immunoterapia swoista na alergeny wziewne. Wykonywane są następujące procedury diagnostyczne: 

 • testy skórne na alergeny wziewne pokarmowe i kontaktowe
 • badanie czynnościowe płuc: spirometria, test rozszerzalności oskrzeli
 • badanie drożności nosa: rynomanometria
 • testy prowokacji swoiste i nieswoiste donosowe i dooskrzelowe
 • badania immunohistochemiczne, takie jak: IgE całkowite i swoiste oraz oznaczenia poszczególnych mediatorów zapalenia np. ECP, tryptaza
 • pozostała diagnostyka prowadzona jest w oparciu o zaplecze Szpitala.


Wyposażenie naszej poradni obejmuje następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

 • spirometr Pneumoscope PC 3.03 z oprogramowaniem Master-Screen firmy Jaeger
 • rynomanometr Rhinomanometr PC 300 firmy Atmos
 • aparat do dooskrzelowych prób ekspozycyjnych Bronchoscreen firmy Jaeger
 • aparat do badań immunohistochemicznych Unicap firmy LKB Pharmiacia-dostęp
 • inhalatory ultradźwiękowe firmy Thomex i sprężarkowe firmy Secura Nova
 • ergonometr z ekg do badań wysiłkowych
 • mierniki przepływu powietrza
 • zestaw do testów punktowych, śródskórnych i naskórkowych
 • urządzenie do terapii górnych dróg oddechowych Rhinoflow firmy Secura Nova
 • aparat do wytwarzania wibroaerozoli
 • przyrząd ssący elektryczny Wan-N
 • pompa infuzyjna Medipan
 • butle tlenowe z reduktorami tlenowymi
 • torba reanimacyjna z pełnym zestawem i aparatem Ambu

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-18.00

wtorek 8.00-14.30

środa 8.00-14.30

czwartek 7.30-14.30

piątek 8.00-14.30

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Poradnia Alergologiczna

Kontakt:
Rejestracja:
58 727 05 05
rejestracja@uck.gda.pl

budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI)
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
III piętro

Rejestracja czynna w godz. od 8.00 do 16.00.