Regionalne Centrum Diabetologii

Regionalne Centrum Diabetologii zostało otwarte 16.11.1998 roku, aby zapewnić kompleksową opiekę nad pacjentami z cukrzycą w województwie pomorskim. Szczególnym celem działalności Centrum jest prewencja cukrzycy, a także prewencja i leczenie powikłań cukrzycowych: nefropatii, retinopatii, neuropatii oraz powikłań sercowo-naczyniowych.

W lutym 2003 roku została otwarta w Centrum kawiarenka internetowa dla pacjentów zapewniająca internetową edukację chorych na cukrzycę.

Regionalne Centrum Diabetologii prowadzi liczne szkolenia dla lekarzy rodzinnych, ordynatorów oddziałów wewnętrznych a także diabetologów prowadzących miejskie poradnie cukrzycowe.

Specjalistyczne porady lekarskie diabetologiczne:

 • cukrzyca typu 1
 • cukrzyca typu 2
 • cukrzyca wtórna
 • cukrzyca towarzysząca innym schorzeniom metabolicznym

Diagnostyka i leczenie zaburzeń metabolicznych:

 • hiperlipidemia
 • otyłość
 • hipoglikemia

Diagnostyka i leczenie powikłań sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę:

 • nadciśnienie tętnicze
 • choroba wieńcowa
 • chromanie przestankowe


Sprzęt wysokospecjalistyczny używany w ośrodku
:

 • Lampa szczelinowa SL 115 Classic
 • Urządzenie do całodobowego pomiaru glikemii CGMS
 • Pompy insulinowe


Programy edukacyjne

 • prewencja wczesnej nefropatii cukrzycowej
 • nowoczesna insulinoterapia analogi insuliny
 • prewencja i terapia cukrzycy typu 2 nowoczesne leki
 • prewencja retinopatii cukrzycowej
 • czynniki ryzyka powikłań sercowych w cukrzycy

Działaność naukowa

 • szkolenia grupowe i indywidualne dla chorych z cukrzycą
 • specjalistyczna edukacja chorych niewidomych i niedowidzących
 • bank glukometrów - możliwość wypożyczenia pacjentom

Godziny pracy

Pon. 7.45-18.00
Wt. 7.45-18.00
Śr. 7.25-18.00
Czw. 7.45-18.00
Pt. 7.25-14.30

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Regionalne Centrum Diabetologii

Kontakt:
Rejestracja:
58 584 42 88

Sekretariat:
58 584 42 60

budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17, Gdańsk
parter