Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca

Poradnia specjalizuje się w leczeniu zaburzeń rytmu serca (tachyarytmie, bradyarytmie) oraz niewydolności serca w krańcowej fazie (kwalifikującej się do leczenia za pomocą stymulacji recynchronrafia).


Profil działalności Poradni:

 • nieinwazyjna diagnostyka zaburzeń rytmu serca
 • kwalifikacja chorych do implantacji układów stymulujących serce oraz kardiowerterów-defibrylatorów serca
 • poszpitalna opieka nad chorymi z implantowanym układem stymulującym serce oraz kardiowrterem-defibrylatorem serca, implantacje kardiowerterów-defibrylatorów serca
 • kwalifikacja chorych do ablacji substratu arytmii prądem wysokiej częstotliwości (w tym arytmii komorowych) oraz poszpitalna opieka nad takimi chorymi
 • kwalifikacja chorych z ciężką niewydolnością serca oraz poszpitalna opieka nad nimi
 • diagnostyka i terapia chorób leżących u podłoża arytmii serca


  Pacjenci ze stymulatorami serca przyjmowani są w: poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki. Pacjenci z defibrylatorami serca są przyjmowani w środy.

  Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowań po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: (58) 349 39 18.

  Wyposażenie

  Poradnia dysponuje nowoczesnym sprzętem umożliwiającym kompleksową diagnostykę chorych (badania echokardiograficzne serca, próby wysiłkowe, 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera), a także wszelkimi rodzajami programatorów niezbędnych do prowadzenia kontroli nad chorymi z implantowanymi układami stymulującymi oraz kardiowerterami-defibrylatorami serca.

  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

  ul. Dębinki 7
  80-952 Gdańsk

  Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca

  Kontakt:
  tel. 58 349 39 18

  Centrum Medycyny Inwazyjnej
  ul. Smoluchowskiego 17
  80-214 Gdańsk
  III piętro