Poradnia Onkologiczna

Poradnia jest komórką organizacyjną Kliniki Onkologii i Radioterapii. Zajmuje się udzielaniem porad chorym skierowanym przez lekarzy rodzinnych lub z innych poradni specjalistycznych oraz oddziałów szpitalnych. Przyjęcie nie wymaga skierowania lekarskiego. W poradni odbywają się także wizyty kontrolne po przebytym leczeniu w Klinice Onkologii i Radioterapii.

Poradnia świadczy usługi w zakresie:

  • porady i konsultacje specjalistyczne w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej
  • kwalifikowanie i kierowanie chorych do leczenia specjalistycznego: chirurgii, chemioterapii, radioterapii, hormonoterapii i leczenia wspomagającego
  • wykonywanie albo zlecanie wykonania badań diagnostycznych
  • wystawianie skierowań na inne konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, uzdrowiskowe i rehabilitację
  • zlecenie i ordynowanie leków i materiałów medycznych, wydawanie niezbędnych zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • wydawanie niezbędnych orzeczeń o stanie zdrowia w zakresie przewidzianym w ustawie
  • prowadzenie badań kontrolnych po przebytym leczeniu onkologicznym
  • edukacja medyczna i promocja zachowań prozdrowotnych.


Wykaz jednostek chorobowych leczonych w poradni:

  • nowotwory złośliwe i niezłośliwe (C00 - D48)
  • choroby piersi (N60 - N64)


W ramach Poradni Onkologicznej działa: Centrum Raka Piersi oraz Poradnia Chorób Piersi.

Godziny pracy

Pon. 8.00-18.00
Wt. 8.00-14.00
Śr. 8.00-17.00
Czw. 8.00-17.00
Pt. 8.00-14.00

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Poradnia Onkologiczna

Kontakt:
Rejestracja:
58 727 05 05
rejestracja@uck.gda.pl

WAŻNE! Od 20.01.2023 Poradnia Onkologiczna będzie funkcjonowała w budynku nr 4
--------
budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI)
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
III piętro

Rejestracja czynna w godz. od 8.00 do 16.00.

Poradnia Onkologiczna

Kontakt:
rejestracja@uck.gda.pl

ul. Dębinki 7, Gdańsk