Poradnia Okulistyczna

Poradnia Okulistyczna UCK jest jednostką najwyższego stopnia referencyjności na Pomorzu zajmującą się diagnostyką i leczeniem schorzeń okulistycznych dorosłych i dzieci.


Zakres diagnostyki i leczenia ambulatoryjnego:

 • badanie ostrości widzenia do dali i do bliży (zautomatyzowane tablice Snellena, EDTRS),
 • autokeratorefraktometria,
 • refraktometria subiektywna i obiektywna,
 • biomikroskopia odcinka przedniego oczu (lampa szczelinowa),
 • oftalmoskopia dna oka (metodami bezpośrednimi i pośrednimi),
 • badania ultrasonograficzne w projekcji A i B oraz UBM (diagnostyka przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej),
 • mikroskopia lustrzana do oceny stanu morfologicznego rogówki,
 • pachymetria (ocena grubości rogówki),
 • tonometria,
 • gonioskopia,
 • komputerowa perymetria statyczna (pole widzenia),
 • optyczna koherentna tomografia siatkówki (OCT) z modułem oceny przedniego odcinka gałki ocznej,
 • angiografia fluoresceinowa siatkówki,
 • egzoftalmometria (ocena wytrzeszczu)
 • badania i ćwiczenia ortoptyczne (ocena widzenia obuocznego, ocena dwojenia i zakresu ruchomości gałek ocznych, itp.)
 • testy diagnostyczne w zespole suchego oka
 • sondowanie dróg łzowych
 • zabiegi laserowe w leczeniu jaskry: trabekuloplastyka koagulacyjna (ALT); irydotomia (Nd:YAG); irydoplastyka obwodowa (Argon)
 • zabiegi laserowe w leczeniu retinopatii cukrzycowej (Argon),
 • zabiegi laserowe w leczeniu chorób obturacyjnych naczyń siatkówki (zatory, zakrzepy)
 • zabiegi laserowe w leczeniu zaćmy wtórnej (Nd:YAG kapsulotomia)
 • zabiegi z podaniem leków podspojówkowo, okołogałkowo, doszklistkowo

Część ambulatoryjno-diagnostyczna:

 • Poradnia Okulistyczna Ogólna, Rogówkowa, Siatkówkowa, Zwyrodnień plamki żółtej i Dziecięca
 • Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej (USG B, USG UBM, biometria immersyjna i kontaktowa)
 • Pracownia Komputerowej Perymetrii Statycznej
 • Pracownia Cyfrowej Angiografii Fluoresceinowej
 • Pracownia Laserowej Skaningowej Diagnostyki Rogówki
 • Pracownia Laserowej Tomografii Siatkówki (HRT)
 • Pracownia Optycznej Koherentnej Tomografii Siatkówki i Odcinka Przedniego (OCT)


Część ambulatoryjno-lecznicza:

 • Pracownia Laseroterapii Argonowej
 • Pracownia Laseroterapii Nd:YAG
 • Pracownia Strabologiczna
 • Sala zabiegowa

Godziny przyjęć

Poradnia Okulistyczna - budynek CMI:
Pon. 7.30-18.00
Wt. 7.30-14.30
Śr. 7.30-14.30
Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-14.30


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Poradnia Okulistyczna

Kontakt:
Rejestracja:
58 727 05 05
rejestracja@uck.gda.pl

budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI)
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
I piętro

Godziny przyjęć: 7.00 - 14.30