Poradnia Neurologiczna

Przykliniczna poradnia neurologiczna, oprócz udzielania porad pacjentom z najczęstszymi dolegliwościami neurologicznymi, prowadzi diagnostykę i leczenie chorób rzadszych i/lub wymagających opieki ponadstandardowej.

Poradnia zorganizowana jest w oparciu o podział na węższe specjalności neurologiczne, w  tym dla pacjentów z chorobami mózgowo-naczyniowymi (np. po udarach spowodowanych przyczynami rzadkimi lub wymagającymi specjalnego prowadzenia, a także po zabiegach trombektomii mechanicznej w przebiegu ostrych udarów niedokrwiennych), chorobami demielinizacyjnymi (np. prowadzenie terapii lekami pierwszej i  drugiej linii), chorobami mięśni, chorobami układu pozapiramidowego i  neurodegeneracyjnymi, padaczką oraz chorobami rzadkimi (np. jednogenowymi – we współpracy z poradnią genetyki klinicznej).

Godziny pracy

Pon. 8.00-15.00
Wt. 8.00-18.00
Śr. 8.00-15.00
Czw. 8.00-16.00
Pt. 8.00-15.00

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Poradnia Neurologiczna

Kontakt:
tel. 58 727 05 05

budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN)
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
parter

Pacjenci rejestrowani są codziennie w godzinach 8.00 – 14.30, na podstawie skierowania lekarskiego.