Poradnia Kardioonkologiczna

Poradnia Kardioonkologiczna to jedyna taka poradnia w Polsce Północnej. Ukierunkowana jest przede wszystkim na to, by zapobiegać rozwojowi oraz leczyć powikłania kardiologiczne terapii przeciwnowotworowej u pacjentów onkologicznych lub hematologicznych.

Powikłania sercowo-naczyniowe są obecnie drugą co do częstości przyczyną chorobowości oraz śmiertelności u pacjentów „wyleczonych” z choroby nowotworowej. Konwencjonalna chemioterapia oraz inne metody leczenia przeciwnowotworowego wiążą się ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia serca, w tym wystąpienia dysfunkcji lewej komory i niewydolności serca, rozwoju nadciśnienia tętniczego, niedokrwienia serca, a także zaburzeń rytmu i przewodzenia. Również radioterapia stosowana w leczeniu onkologicznym może powodować szereg wczesnych i późnych powikłań, jak zapalenie osierdzia, włóknienie mięśnia sercowego i rozwój kardiomiopatii, chorobę wieńcową lub wadę zastawkową serca.

Onkolodzy i hematolodzy stają wobec wyzwania, jakim jest wybór najskuteczniejszej metody leczenia pacjenta z chorobą nowotworową, która będzie możliwie najmniej szkodliwa dla układu sercowo-naczyniowego. Kardioonkologia powstała na styku tych dwóch dziedzin, aby wspierać leczenie onkologiczne u chorego z aktywną chorobą nowotworową, a także monitorować osoby „wyleczone”, zapobiegać rozwojowi lub leczyć powikłania stosowanej u nich wcześniej terapii przeciwnowotworowej.

Poradnia Kardioonkologiczna ściśle współpracuje z Kliniką Onkologii i Radioterapii oraz Kliniką Hematologii i Transplantologii, a także Wojewódzkim Centrum Onkologii.

Wymagane jest skierowanie od lekarza onkologa, radioterapeuty lub hematologa.

Godziny przyjęć

Poradnia działa:

  • w poniedziałki w godz. 14.00-16.00
  • w środy w godz. 14.00-16.00
  • w co drugi piątek w godz. 8.00-12.00

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Poradnia Kardioonkologiczna

Kontakt:
Rejestracja:
tel. 58 727 05 05
rejestracja@uck.gda.pl

Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
I piętro

Rejestracja czynna w godz. od 8.00 do 16.00.