PORADNIA Kardiochirurgii

Poradnia specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu chorób serca.

Diagnozujemy i leczymy:

 • chorobę niedokrwienną serca, stan po zawale serca; 
 • nabyte wady zastawkowe; 
 • bakteryjne zapalenie wsierdzia-powikłania; 
 • chorych po zabiegach kardiochirurgicznych wymiany zastawek; 
 • chorych z zaburzeniami rytmu: migotanie przedsionków; 
 • pobudzenia dodatkowe - nadkomorowe i komorowe; 
 • zaburzenia przewodnictwa - bloki przedsionkowo-komorowe; 
 • nadciśnienie tętnicze wtórne, powikłane; 
 • omdlenia; 
 • powikłania układu krążenia u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek - kardionefrologia i kardiomiopatie (przerostowa, rozstrzeniowa).

Poradnia zajmuje się kwalifikacją do nowoczesnych metod leczenia, takich jak:

 • przezskórna plastyka naczyń wieńcowych PTCA
 • implantacje stentów
 • wszczepienie układu stymulującego
 • zabiegi kardiochirurgiczne - "by pass" naczyń wieńcowych
 • wszczepienie sztucznej zastawki serca
 • zabiegi plastyki zastawki mitralnej i aortalnej
 • zamknięcie przeskórne przetrwałego otworu owalnego (PFO).


Zaplecze diagnostyczne:

 • pracownia EKG
 • pracownia 24 godzinnego zapisu EKG metodą Holtera
 • pracownia prób wysiłkowych - bieżnia, rower
 • pracownia testu "pochylniowego"
 • pracownia echokardiograficzna z głowicą przezprzełykową (TEE)

Godziny pracy

Pon. 8.00-14.30
Wt. 7.30-14.30
Śr. 8.00-18.00
Czw. 8.00-14.30
Pt. 8.00-14.30

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Poradnia Kardiochirurgii

Kontakt:
Rejestracja:
58 584 42 26

budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN)
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
parter