Poradnia Alergicznych Chorób Skóry

Poradnia Alergicznych Chorób Skóry jest jedyną poradnią na terenie województwa pomorskiego, zajmującą się diagnostyką i leczeniem alergicznych chorób skóry, w tym atopowego zapalenia skóry, wyprysku kontaktowego, różnych odmian pokrzywki oraz odczynów polekowych.

Poradnia wyposażona jest w aparaturę do wykonywania badań immunologicznych in vitro metodą immunoenzymatyczną (Uni-CAP 100).

Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu oraz od lekarzy specjalistów.

Zakres procedur diagnostycznych:

  • diagnostyka alergologiczna in vivo: testy punktowe z pełnym zestawem alergenów standardowych i testy natywne
  • testy naskórkowe z alergenami kontaktowymi
  • testy prowokacji z lekami i substancjami dodatkowymi stosowanymi przez przemysł spożywczy
  • diagnostyka alergologiczna in vitro: oznaczanie całkowitych i swoistych IgE metodą immunoenzymatyczną, oznaczanie poziomu ECP i tryptazy (CAP-system)

Zakres procedur leczniczych:

  • farmakoterapia alergicznych chorób skóry
  • immunoterapia alergicznych chorób skóry

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Poradnia Alergicznych Chorób Skóry

Kontakt:
Rejestracja:
58 727 05 05

budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN)
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
parter

Rejestracja czynna w godz. od 7.00 do 16.00.