Hipercholesterolemia rodzinna (ang. familial hypercholesterolemia - FH) jest jedną z najczęstszych chorób dziedzicznych. Chorują na nią całe rodziny, najczęściej przez wiele pokoleń. Charakterystyczny dla niej jest bardzo wysoki poziom „złego” cholesterolu (cholesterolu LDL) oraz występowanie w młodym wieku choroby wieńcowej i zawału serca.

Dzięki szybkiej diagnostyce i wczesnemu włączeniu odpowiednich leków można uniknąć wielu powikłań oraz wydłużyć życie chorych na hipercholesterolemią rodzinną. Nasze Centrum diagnozuje chore rodziny oraz wdraża skuteczne leczenie.

Aby efektywnie wykorzystać czas podczas wizyty w naszej Poradni, uprzejmie prosimy wszystkich pacjentów o przygotowanie:

  • wszystkich dostępnych wyników poziomu cholesterolu
  • całej dokumentacji medycznej (m. in. wypisy ze szpitala, wyniki badań)
  • listy wszystkich przyjmowanych leków
  • wyników poziomu cholesterolu krewnych
  • informacji dotyczących występowania miażdżycy (zawał serca, udar mózgu, angioplastyka naczyń wieńcowych) wsród krewnych (z uwzględnieniem wieku, w jakim wystąpiła choroba)


Wstępna kwalifikacja do wizyty (co najmniej jedno kryterium z poniższych):

  • poziom cholesterolu LDL powyżej 190mg/dl (przy poziomie trójglicerydów poniżej 200mg/dl)
  • poziom cholesterolu całkowitego powyżej 310 mg/dl (przy poziomie trójglicerydów poniżej 200mg/dl)
  • wystąpienie przedwczesnej (mężczyźni < 55. rż., kobiety < 60 rż.) choroby wieńcowej lub naczyniowej (m.in. przebyty zawał serca, angioplastyka wieńcowa, udar mózgu, miażdżyca tętnic kończyn dolnych) u pacjenta lub jego najbliższych krewnych

 

Serdecznie zapraszamy lekarzy oraz pacjentów do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu kwalifikacji do wizyty w naszej Poradni. Wizyta jest bezpłatna, nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Warunkiem rejestracji jest uprzednia weryfikacja kryteriów klinicznych.

Poradnia jest częścią Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej.

Więcej informacji: http://hipercholesterolemia.com.pl/