Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej

W zakresie wykonywanych badań przez Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej jest diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń bakteryjnych (tlenowych, beztlenowych) i grzybiczych.

Laboratorium wykonuje badania mikrobiologiczne następujących układów:

 • moczowo-płciowego: (Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia) tj. posiewy moczu, z kanału szyjki macicy, ze sklepienia pochwy, posiew nasienia, posiew wydzieliny gruczołu prostaty oraz posiew z cewki moczowej,
 • układu oddechowego: posiewy z gardła, z nosa, plwociny, z ucha, posiew popłuczyn oskrzelowych oraz posiew płynu z opłucnej,
 • układu pokarmowego: posiew kału (Salmonella, Shigella, Capmylobacter, Yersinia), badanie kału (toksyna Clostridium difficile, Rotawirusy, Adenowirusy), posiew wycinka błony śluzowej żołądka (Helicobacter pylori), badania serologiczne (przeciwciała IgG Helicobacter pylori),
 • tkanek miękkich, kości, skóry: posiew z rany, posiew ropy, posiew ze skóry,
 • inne: badanie prawidłowości przeprowadzenia procedury sterylizacji (sporale), badanie czystości środowiska.


Laboratorium wykonuje diagnostykę serologiczną obejmującą wykrywanie wirusów wywołujących zakażenia przewodu pokarmowego – rotawirusy, adenowirusy, astrowirusy, norowirusy, toksyny A i B Clostridium difficile w kale, antygenów grzybów z rodzaju Candida i Aspergillus w surowicy, antygenów Helicobacter pylori w kale, antygenów Gardia (Lamblia) i Cryptosporidium w kale, wirusów grypy w wymazach z nosa,  przeciwciał p/Yersinia enterocolitica w surowicy,  antygenów Chlamydia trachomatis w wymazach z dróg moczowo-płciowych, przeciwciał p/Chlamydiophila pneumoniae i Mycoplasma pneumoniae w surowicy. Wykonuje badania metodami molekularnymi (PCR) w zakresie diagnostyki zakażeń wywołanych przez Chlamydia trachomatis, Chlamydiophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila.

Laboratoria UCK wykonują nieodpłatnie badania dla pacjentów ze skierowaniami z jednostek zewnętrznych (nie będących w strukturze organizacyjnej UCK) na podstawie umowy zawartej przez tę jednostkę z UCK i ważnego skierowania wystawionego przez upoważnionego lekarza.

W przypadku braku umowy lekarz kierujący musi w treści skierowania wskazać laboratorium UCK jako wykonawcę tego badania.

W innych przypadkach badanie może być wykonane odpłatnie na koszt  pacjenta (osoby) dostarczającej materiał do badania.

  Informacje dla kontrahentów znajdują się TUTAJ.

  Zakres badań

  Do głównych zainteresowań Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej należy:

  • diagnostyka i klinika posocznic,
  • Escherichia coli jako czynnik etiologiczny bakteriemii i posocznic,
  • toksyczne syndromy (TSS),
  • mediatory diagnostyczne posocznic,
  • genotypy szpitalne,
  • epidemiologia zakażeń szpitalnych,
  • celowana terapia przeciw bakteryjna w stanach zagrożenia życia,
  • epidemiologia zakażeń wywołanych przez VRE (Vancomycin Resistant Enterococcus),
  • diagnostyka mikrobiologiczna i terapia zakażeń dolnych dróg oddechowych.

  Współpraca

  Laboratorium współpracuje z:

  • Kliniką Chorób Zakaźnych z Poznania,
  • Katedrą Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej,
  • Szpitalem Zakaźnym z Wrocławia,
  • Kliniką Położnictwa i Ginekologii z Baltimore w USA,
  • University of Pittsburgh, USA,
  • University of Gainesville, USA.

  Godziny pracy

  Przyjmowanie próbek materiałów do badania codziennie w godzinach od 6:00 do 22:00.

  Wydawanie wyników badań codziennie w godz. od 8:00 do 19:00.

  Informacja telefoniczna o zakończeniu badania po drugiej dobie od dostarczenia próbki w godz. od 11:00 do 14:00.

  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

  ul. Dębinki 7
  80-952 Gdańsk

  Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej

  Kontakt:
  Tel. 58 584 43 60
  labmikrobiologia@uck.gda.pl

  Budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
  ul. Smoluchowskiego 17, Gdańsk