Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej

Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej (LIiTK) jest specjalistycznym laboratorium wchodzącym w skład Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Laboratoryjnej UCK. Zadaniem LIiTK jest wykonywanie badań diagnostycznych z zakresu immunologii medycznej dla pacjentów z klinik i poradni UCK, a także innych zakładów opieki zdrowotnej oraz pacjentów indywidualnych.

LIiTK ściśle współpracuje z Zakładem Immunopatologii GUMed, z którego się wywodzi, oraz Poradnią Immunologii Klinicznej i Poradnią Chorób Immunologicznych Dzieci UCK.

W LIK wykonywanych jest ok. 100 różnych analiz z zakresu:

  • diagnostyki i monitorowania chorób autoimmunizacyjnych
  • diagnostyki transplantacyjnej i immunogenetycznej
  • diagnostyki niedoborów odporności typu komórkowego i humoralnego/ immunofenotypizacji
  • diagnostyki alergologicznej


LIiTK uczestniczy systematycznie w krajowych i międzynarodowych systemach kontroli jakości. Dysponuje nowoczesną aparaturą umożliwiającą wykonywanie analiz z zastosowaniem najnowocześniejszych metod badawczych (m.in. cytometria przepływowa, techniki PCR,  automatyczne systemy do elektroforezy, techniki ELISA, FEIA).


Informacje dla kontrahentów znajdują się TUTAJ.

Pracownie laboratorium - telefony

Kierownik LIiTK -  tel. 58 584 61 46

Asystenci LIiTK - Pracownia Zgodności Tkankowej -  tel. 58 584 43 76 (+ fax)
Pracownia Zgodności Tkankowej - tel. 58 584 43 84
Asystenci LIiTK - Pracownia Cytometrii Przepływowej, Pracownia Diagnostyki Autoprzeciwciał i Alergii - tel. 58 584 43 97
Pracownia Cytometrii Przepływowej LIiTK - tel. 58 584 43 75
Pracownia Diagnostyki Autoprzeciwciał (IF, IB) - tel. 58 584 43 77
Pracownia Diagnostyki Autoprzeciwciał i Alergii (ELISA, UniCAP) - tel. 58 584 43 95
Ośrodek Dawców Szpiku - tel. 58 584 43 72 (+ fax)


 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej

Kontakt:
Tel. 58 584 61 46
labimmunologia@uck.gda.pl

Budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17, Gdańsk