Klinika Neurologii Rozwojowej

Klinika Neurologii Rozwojowej zajmuje się diagnostyka i leczeniem chorób układu nerwowego u dzieci w wieku od 2. miesiąca do 18. roku życia.

Klinika Neurologii Rozwojowej, początkowo jako oddział neurologii dziecięcej, powstała w 1950 roku i była pierwszą tego typu jednostką w Polsce. Prowadzi działalność leczniczą, naukową i dydaktyczną. Przy klinice funkcjonuje również Poradnia Neurologiczna i Przeciwpadaczkowa.

Najczęściej diagnozowane i/lub leczone w klinice choroby to:

 • padaczka
 • bóle głowy
 • choroby naczyniowe mózgu
 • choroby nerwowo-mięśniowe
 • choroby demielinizacyjne
 • wady rozwojowe układu nerwowego
 • choroby neurometaboliczne
 • upośledzenie umysłowe
 • zaburzenia mowy

Pracownicy kliniki przeprowadzają konsultacje dzieci i  młodzieży hospitalizowanych w UCK. Poza tym do kliniki i poradni przyklinicznej kierowani są pacjenci z innych, stacjonarnych i niestacjonarnych, zakładów opieki zdrowotnej nie tylko z terenu województwa pomorskiego.

Nasz personel

 • ordynator

  prof. dr hab. n med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

 • pielęgniarka oddziałowa

  mgr piel. Monika Paszko

 • Z-ca Ordynatora

  dr n. med. Marta Zawadzka

 • dr n. med. Małgorzata Lemka

 • dr n. med. Seweryna Konieczna

 • dr n. med. Magdalena Krygier

 • dr n. med. Agnieszka Matheisel

 • prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska

 • lek. n. med. Agnieszka Sawicka

 • lek. Jakub Szymarek

 • lek. Katarzyna Kulesza

 • lek. Anna Lemska

 • lek. Monika Limanówka

 • rezydenci

 • lek. Weronika Talaśka-Liczbik

 • lek. Anna Warczak

 • lek. Jan Żurek

Usługi medyczne

 • badania elektroencefalograficzne: eeg i video-eeg, z zapisami snu
 • diagnostyka i leczenie padaczki i padaczki lekoopornej
 • dieta ketogenna
 • kwalifikacja do wszczepienia, a następnie prowadzenie pacjentów ze stymulatorami nerwu błędnego
 • diagnostyka przedoperacyjna w wybranych przypadkach padaczek lekoopornych
 • prowadzenie programów lekowych dla chorych ze stwardnieniem rozsianym i rdzeniowym zanikiem mięśni
 • prowadzenie badań klinicznych, najczęściej w zakresie padaczki
 • ocena rozwoju psychoruchowego, z uwzględnieniem badania psychologicznego

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Neurologii Rozwojowej

Kontakt:
Tel. 58 349 23 90
Fax. 58 349 23 90
E-mail: neurologiarozwojowa@uck.gda.pl

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
budynek 3