Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca 

Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku sprawuje kompleksową specjalistyczną opiekę nad dziećmi i dorosłymi z chorobami układu krążenia, prowadząc i koordynując zarówno diagnostykę, jak również leczenie tych chorób.

Współpracujemy z innymi jednostkami i pracowniami UCK w realizacji wspólnych procedur diagnostycznych i terapeutycznych obejmujących głównie zabiegowe leczenie wad serca, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu czy rehabilitacji.

Głównym zadaniem Kliniki jest przygotowanie dzieci do operacyjnego leczenia wrodzonych wad serca, terapii przezskórnej wybranych wad wrodzonych serca oraz terapii za pomocą różnych metod elektrofizjologicznych.

Posiadamy kwalifikacje oraz nowoczesnej klasy sprzęt wymagany do pełnej diagnostyki układu krążenia u dzieci i młodzieży. Ponadto konsultujemy i  przeprowadzamy kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dorosłych z  wrodzonymi wadami serca.

Profil leczniczy naszej Kliniki obejmuje między innymi:

 • wrodzone wady serca od noworodka do dorosłego – kardiologia interwencyjna

 • zaburzenia rytmu serca (implantacja stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów, badanie elektrofizjologiczne oraz zabiegi ablacji, farmakoterapia)

 • niewydolność krążenia u dzieci

 • nadciśnienie płucne u dzieci. 

Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca prowadzi w skali ogólnoświatowej badania ds. leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego u dzieci, przewlekłej niewydolności serca oraz elektroterapii u dzieci.

W jej ramach prowadzone są także badania kliniczne "Ocena skuteczności stosowania metoprololu w zapobieganiu kardiomiopatii u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne'a". Strona projektu TUTAJ.

Nasz personel

 • ORDYNATOR

  prof. dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska

 • pielęgniarka oddziałowa

  Ewa Jakubowska-Sacharczuk

 • Z-ca ordynatora

  prof. dr hab. n. med. Robert Sabiniewicz

 • lek. Sebastian Ciemny

 • lek. Agnieszka Herrador-Rey

 • dr n. med. Jarosław Meyer-Szary

 • dr n. med. Piotr Potaż

 • dr n. med. Zbigniew Świątek-Brzeziński

 • dr n. med. Renata Tarnowska

 • dr n. med. Anna Wałdoch

 • dr n. med. Lidia Woźniak-Mielczarek

Pracownie

Pracownia Echokardiografii 

W Pracowni Echokardiografii wykonywane są badania serca dla pacjentów hospitalizowanych w Klinice oraz dla chorych z innych jednostek UCK . Pracownia wyposażona jest w stacjonarny aparat echokardiograficzny GE Vivid E95. Jest to najnowocześniejszy aparat kardiologiczny firmy GE, pierwszy taki egzemplarz zakupiony w Polsce w 2015 roku. Dzięki niezrównanej jakości obrazu badania są nie tylko dokładniejsze, ale co istotne w przypadku dzieci – krótsze. Taka inwestycja w  zdrowie najmłodszych była możliwa dzięki zrozumieniu problematyki chorób serca dzieci przez Dyrekcję Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz dzięki wsparciu programu Polkard. Zakres wykonywanych badań w Pracowni obejmuje badania echokardiograficzne przezklatkowe (TTE) i przezprzełykowe (TEE). W badaniach wykorzystywane są najnowsze metody obrazowania w tym echokardiografia kontrastowa, strein echo etc. 


Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej

Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej wyposażona jest w nowoczesny system do badań EKG metodą Holtera Philips z cyfrowymi rejestratorami, umożliwiającymi całodobową i przedłużoną rejestrację EKG. W pracowni wykonywane jest także całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego. Oprócz standardowych badań holterowskich, posiadane oprogramowanie pozwala na analizę między innymi: działania stymulatorów serca, zmienności i turbulencji rytmu serca, późnych potencjałów komorowych, dyspersji QT. Metody te znajdują zastosowanie nie tylko w codziennej diagnostyce pacjentów, ale również w badaniach naukowych. Pracownia zajmuje się również diagnostyką omdleń i utrat przytomności, wykonując między innymi testy pochyleniowe (tzw. tilt testy). Od 1995 roku w  Klinice przeprowadzane są kwalifikacje dzieci do inwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu i przewodzenia, zabiegi implantacji stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów, a od 2015 roku zabiegi przezżylnego usuwania elektrod. W 2017 roku implantowano w  UCK pierwszy podskórny ICD u dziecka.

Od 2006 roku w UCK przeprowadzane są u dzieci inwazyjne badania elektrofizjologiczne i  ablacje RF, a  od 2010 krioablacje. Wyposażenie pracowni elektrofizjologii i elektroterapii UCK w nowoczesny sprzęt, taki jak system do mapowania elektro anatomicznego CARTO i Ensite czy ultrasonograf wewnątrzsercowy, pozwala na dalsze poszerzanie spektrum wykonywanych zabiegów.

Pracownia Prób Wysiłkowych

Pracownia Prób Wysiłkowych wyposażona jest w nowoczesny zestaw do wykonywania elektrokardiograficznych testów wysiłkowych firmy MORTARA z  wykorzystaniem bieżni ruchomej. Pacjent w czasie badania monitorowany jest telemetrycznie, dzięki czemu ma zapewnioną pełną swobodę ruchów. 

Pracownia Hemodynamiki i Angiokardiografii

Pracownia Hemodynamiki i Angiokardiografii wyposażona jest w nowoczesną aparaturę rentgenowską firmy Siemens Axiom Artis, sprzęt do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS iLAB Siemens, aparaturę do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR), aparaturę do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej DATASCOPE. Posiada ona stopień referencyjności B nadany przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych. Zespół pracowni codziennie pełni dyżur hemodynamiczny, ratując zdrowie i życie małych pacjentów. Pracownia wykonuje szerokie spektrum zabiegów diagnostycznych i  interwencyjnych. Jednym z największych wyzwań ostatnich miesięcy, jakich podjął się zespół Kliniki, są zabiegi przezskórnej implantacji zastawki Melody (Medtrocic) w pozycję płucną. Zabiegi przeprowadzane są w warunkach sali hybrydowej z udziałem profesora Tomasza Moszury z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W  przygotowaniach do zabiegu wykorzystano wydruki 3D, które wykonywane są w Klinice Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca w Gdańsku w ramach współpracy z firmą Zortrax – liderem na rynku drukarek 3D - i przy ścisłej współpracy z Zakładem Radiologii w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, które to techniki są wykorzystywane na co dzień do diagnostyki i wspomagania w/w zabiegów. Wydruki 3D ułatwiają nie tylko diagnostykę i przestrzenną lokalizację wybranych struktur serca, ale mogą być wykorzystywane do symulacji leczenia.

Usługi medyczne

Leczenie szpitalne – kardiologia dla dzieci i kardiologia wad wrodzonych serca:

 • diagnostyka i leczenie wrodzonych wad serca, we wszystkich grupach wiekowych
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca od płodu do ukończenia 18 r.ż.
 • diagnostyka i leczenie procesów zapalnych układu krążenia u dzieci

Kardiologiczne zabiegi interwencyjne < 18 r.ż.:

 • zabiegi naprawcze naczyń
 • zabiegi na naczyniach krwionośnych
 • przezskórna walwuloplastyka
 • zamknięcie przewodu tętniczego Botalla
 • inne operacje przegród serca

Programy edukacyjne

 • Wykonywanie zadań naukowo-dydaktycznych według zobowiązań statutowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Prowadzenie szkolenia podyplomowego z zakresu pediatrii, a w tym z kardiologii dziecięcej

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca

Kontakt:
Sekretariat:
(PROSIMY NIE DZWONIĆ W SPRAWIE REJESTRACJI DO PORADNI)
Tel. 58 349 28 70
Fax: 58 349 28 95/28 09
E-mail: kardiologiadziecieca@uck.gda.pl

Lekarze: tel. 58 349 28 82

Rejestracja do Poradni Kardiologicznej dla Dzieci:
tel. 58 727 05 05 lub e-mail: rejestracja@uck.gda.pl

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
budynek 2, II piętro