Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży

Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży to największa specjalistyczna jednostka nefrologii dziecięcej w Polsce Północnej,  jedyny w Polsce członek Europejskiej Sieci Referencyjnej.

Prowadzimy koordynowaną opiekę nad dziećmi w wieku 0-18 lat w zakresie chorób nerek, nadciśnienia i zaburzeń mikcji (oddawania moczu). Jako jedyni w województwie pomorskim zajmujemy się dziećmi wymagającymi dializoterapii czy przeszczepu nerki.

Jesteśmy wiodącym ośrodkiem w Polsce w zakresie nefrologicznych chorób rzadkich, zaburzeń mikcji, wrodzonych wad układu moczowego oraz leczenia  żywieniowego i fizjoterapii.  Należymy, jako jedyni w kraju, do Europejskiej Sieci Referencyjnej dla chorób rzadkich - ERKNet  (www.erknet.org).

Wykonujemy rocznie  ponad 1500 hospitalizacji oraz 7000 porad ambulatoryjnych.  Oferujemy kompleksową diagnostykę radiologiczną, laboratoryjną oraz genetyczną. Ściśle współpracujemy z polskimi oraz wiodącymi europejskimi ośrodkami nefrologii dziecięcej poprzez badania międzyośrodkowe oraz badania kliniczne nad nowymi terapiami. Prowadzimy ogólnopolskie rejestry w tym rejestry dla dzieci leczonych nerkozastępczo, dzieci z zespołem nerczycowym czy Zespołem Alporta, umożliwiając chorym dostęp do nowoczesnej diagnostyki, a rodzicom kontakt ze stowarzyszeniami pacjentów. 

Nasz personel

 • lekarz kierujący kliniką

  prof. dr hab. n. med. Aleksandra Żurowska

 • pielęgniarka oddziałowa

  lic. piel. Teresa Smyk

 • lek. Irena Bałasz Chmielewska

 • lek. Ilona Chudzik

 • dr n. med. Piotr Czarniak

 • dr n. med. Magdalena Drożyńska-Duklas

 • dr n. med. Zofia Gockowska

 • dr hab. n. med. Andrzej Gołębiewski

 • lek. Anna Kranz

 • dr n. med. Michał Maternik

 • dr n. med. Marta Stankiewicz

 • dr n. med. Ilona Zagożdżon

 • lek. Iga Załuska-Leśniewska

Usługi medyczne

Nefrologia:

 • diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych glomerulopatii w tym biopsja nerki, badania genetyczne,  prowadzenie immunosupresji, plazmaferezy czy dializoterapii
 • diagnostyka i prowadzenie wad układu moczowego (usg, scyntygrafia, cystografia mikcyjna, TK, MRI, uroterapia, fizjoterapia, leczenie żywieniowe)
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń mikcji (urodynamika, uroflometria, uroterapia, biofeedback, TENS, fizjoterapia)
 • diagnostyka i leczenie zakażeń układu moczowego
 • diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych tubulopatii
 • diagnostyka i leczenie kamicy nerkowej

 

Przewlekła choroba nerek:

 • leczenie nefroprotekcyjne
 • leczenie ESA lekami stymulującymi erytropoezę
 • leczenie lekami wiążącymi fosfor, densytometria
 • leczenie hormonem wzrostu
 • leczenie żywieniowe (doustne, dojelitowe, dożylne)
 • przygotowanie do przeszczepu wyprzedzającego, rodzinnego lub ze zwłok

 

Nadciśnienie tętnicze:

 • diagnostyka i leczenie wtórnych i pierwotnych postaci nadciśnienia tętniczego (24-godzinne badania holterowskie ciśnienia, pomiary intima media, sztywność naczyń, usg doppler, scyntygrafa, angio - MRI, angio - TK)

 

Leczenie nerkozastępcze :

 • dializoterapia otrzewnowa w warunkach szpitalnych i domowych
 • hemodializoterapia w ostrej i przewlekłej niewydolności nerek
 • ciągłe techniki żylno-żylnej hemodializy/hemodiafiltracji
 • plazmafereza
 • LDL-afereza
 • prowadzenie chorych po transplantacji nerki (immunologiczne monitorowanie immunosupresji)

Programy edukacyjne

W Klinice realizowany jest program "Edukacja pacjenta i jego opiekunów do prowadzenia dializy otrzewnowej w domu".

Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM  Z CHOROBAMI NEREK ”KŁĘBUSZEK” IM. PROF. DR MARTY USZYCKIEJ–KARCZ

NUMER KRS 0000243985

KONTO BANKOWE
66 1160 2202 0000 0000 7159 6965

Dane kontaktowe:

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
UL. DĘBINKI 7,  BUDYNEK NR 2
80-952 GDAŃSK 

tel. 58 349 28 50, fax 58 349 28 52
e-mail: nefrologiadziecieca@uck.gda.pl

NIP     9570966230
REGON   190322029


Cele:

Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom z chorobami nerek a zwłaszcza pacjentom poddanym terapii nerkozastępczej oraz wsparcie w poprawie warunków leczenia, jakości życia i adaptacji do środowiska społecznego.

Zarząd:

PREZES: DR ILONA CHUDZIK           

WICEPREZES: DR IRENA BAŁASZ-CHMIELEWSKA

SEKRETARZ: MGR PIEL. TERESA SMYK

SKARBNIK: MGR BEATA SAFADER     

Stowarzyszenie zgodnie z art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzi działalność charytatywną, nieodpłatną w zakresie pomocy społecznej, na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych. Organizacja nasza uczestniczy w ochronie i promocji zdrowia,  upowszechnia naukę, edukację, oświatę i  wychowanie oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

Do głównych zadań statutowych Stowarzyszenia działającego w ramach organizacji pożytku publicznego należy zaliczyć przede wszystkim pomoc dzieciom z chorobami nerek, a zwłaszcza pacjentom poddanym terapii nerkozastępczej. Priorytetowym celem  Stowarzyszenia jest poprawa warunków leczenia podopiecznych, ich jakości życia oraz pomoc w procesie adaptacji do środowiska społecznego. Główne zadania statutowe Stowarzyszenia im. prof. dr Marty Uszyckiej - Karcz realizowane są  poprzez:

- doskonalenie systemów szkolenia pacjentów, rodziców i  osób wspomagających w zakresie problematyki chorób nerek u dzieci,

- organizowanie spotkań integracyjnych dzieci, rodziców, personelu medycznego – wyjazdy szkoleniowe i wakacyjne,

- udział w rozwiązywaniu problemów medyczno - bytowych dzieci z chorobami nerek,

- uczestnictwo w rozbudowie i poprawie wyposażenia medycznego Kliniki Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży,

- wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej pracowników Kliniki poprzez współorganizowanie zjazdów, konferencji sympozjów naukowych,

- wspomaganie kształcenia zawodowego personelu lekarskiego i pielęgniarskiego Kliniki.


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży

Kontakt:
Tel. 58 349 28 50/28 86
Fax 58 349 28 52
E-mail: nefrologiadziecieca@uck.gda.pl

Rejestracja:
58 727 05 05
rejestracja@uck.gda.pl

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
budynek 2 i 3