Centrum Leczenia Padaczek Lekoopornych

Ponadregionalne Centrum Leczenia Padaczek Lekoopornych tworzą Klinika Neurologii Rozwojowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie

Padaczki leczy się głównie farmakologicznie, stosując leki, które w większości przypadków przynoszą oczekiwane efekty. Jednak istnieje grupa pacjentów, na których podawane środki farmakologiczne nie działają. Ma to szczególnie istotne znaczenie u  najmłodszych pacjentów, gdyż padaczka wpływa na rozwój psychofizyczny dziecka, dlatego tak ważnym jest, aby możliwie szybko postawić prawidłową diagnozę. Wiedząc, że mamy do czynienia z padaczką lekooporną wskazanym jest, aby równie szybko wdrożyć leczenie operacyjne, minimalizując destrukcyjne dla młodego organizmu skutki napadów padaczkowych. Kandydatami do specjalistycznego leczenia chirurgicznego jest także pewna grupa pacjentów ze źle kontrolowaną farmakologicznie padaczką. 

W przypadku potwierdzenia lekooporności padaczki u pacjenta niezwykle istotna staje się  szczegółowa diagnostyka przedoperacyjna. W gdańskiej klinice doświadczeni specjaliści prowadzą ją wykorzystując m.in. metody elektrofizjologiczne, neuroradiologiczne i neuropsychologiczne. Po ustaleniu  ewentualnego zakresu obszaru padaczkorodnego, po konsultacji z neurochirurgami, pacjent zostaje zakwalifikowany do leczenia operacyjnego i skierowany do Szpitala „Zdroje”. 

W utworzonym Centrum Leczenia Padaczek Lekoopornych najważniejszą wartością dodaną współpracy między ośrodkami jest interdyscyplinarność działań podejmowanych na etapie diagnozowania i leczenia pacjenta – począwszy od neurologa specjalizującego się w obszarze epileptologii, poprzez doświadczonego elektrofizjologa, na zespole neurochirurgów kończąc. Zasada jest prosta - pacjent musi zostać dogłębnie i  prawidłowo zdiagnozowany, gdyż dobra diagnoza warunkuje dalsze efekty zaleconego leczenia operacyjnego.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Centrum Leczenia Padaczek Lekoopornych

Kontakt:
Klinika Neurologii Rozwojowej UCK
Tel. 58 349 23 90


Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej SPS ZOZ „Zdroje”
tel. 91 8806492
neurochirurgia@zoz-zdroje.pl

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
budynek 3


SPS ZOZ "Zdroje"
ul. Mączna 4
70-780 Szczecin
Pawilon 20, piętro III