Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Chirurgia szczękowo-twarzowa Jako samodzielna specjalizacja wyłoniła się na przełomie XIX i XX wieku Jest to wysokospecjalistyczna dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem  schorzeń jamy ustnej oraz części twarzowej czaszki w tym nowotworów, urazów, stanów zapalnych, wad wrodzonych, schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych oraz guzów zębopochodnych. 

Jest to dziedzina,  której obecność w Szpitalu znacznie podnosi jego rangę, pozwalając jednostce na świadczenie usług w pełnym zakresie. Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej jest jedynym tego rodzaju oddziałem w województwie pomorskim, świadczącym całodobowe dyżury lekarskie. Jako jeden z niewielu ośrodków w Polsce posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

Dziedziny najprężniej rozwijające się w oddziale to traumatologia szczękowo-twarzowa, onkologia, zabiegi rekonstrukcyjne oraz leczenie guzów zębopochodnych.

Nasz personel

 • dr hab. n. med. Barbara Teresa Drogoszewska

 • pielęgniarka koordynująca

  mgr Magdalena Osińska

 • lek dent. Łukasz Garbacewicz

 • dr n. med. Adam Michcik

 • dr n. med. Izabela Oleszkiewicz

 • dr n. med. Adam Polcyn

Usługi medyczne

Profil zabiegów w Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej:

 • traumatologia – złamania twarzowej części czaszki ( szczęki, żuchwy, wyrostków kłykciowych żuchwy, kości jarzmowej, oczodołów)
 • zmiany kości i tkanek miękkich twarzy- guzy torbielowate, guzy lite i zmiany nowotworopodobne kości i tkanek miękkich
 • onkologia -  nowotwory twarzy i jamy ustnej
 • wady rozwojowe - wady gnatyczne szczęki i żuchwy (progenia, laterogenia, microgenia)
 • zapalenia -  zapalenia swoiste i nieswoiste tkanek miękkich twarzy i szyi, zapalenie kości żuchwy i szczęki
 • choroby zatok szczękowych- przewlekłe zębopochodne zapalenia, przetoki ustno-zatokowe, ciała obce w zatoce szczękowej
 • choroby ślinianek podżuchwowych i podjęzykowych – przewlekle zapalenie, kamica


Poradnia Przykliniczna Chirurgii Szczękowo-Twarzowej mieści się na 3 piętrze, gabinet nr 28 i 29

Pacjenci do poradni przyjmowani się na podstawie:
-skierowania z placówki posiadającej umowę z NFZ
-po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty.


Programy edukacyjne

W Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej prowadzi się zajęcia dla studentów III, IV i V roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego z chirurgii szczękowo-twarzowej oraz z propedeutyki stomatologii dla studentów Technik Dentystycznych oraz II,IV i VI roku Wydziału Lekarskiego (także w języku angielskim. Ponadto przy Klinice działa Koło Naukowe Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Kontakt:
Tel. 58 349 30 90
E-mail: chirurgiaszczekowa@uck.gda.pl

Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
IV piętro