Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

W Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii skupiamy się na pomocy chorym w trudnym okresie okołooperacyjnym.

Do obowiązków anestezjologa należy ocena stanu chorego i przygotowanie go do zabiegu, zadbanie o jego bezpieczeństwo w trakcie operacji oraz zagwarantowanie skutecznego leczenia bólu po procedurze chirurgicznej. Ponadto na oddziale intensywnej terapii leczymy najciężej chorych, będących w stanie zagrożenia życia, którzy wymagają zarówno ciągłego nadzoru, jak i wielokierunkowego i wielospecjalistycznego leczenia, co pozwala uchronić ich przed najpoważniejszymi konsekwencjami choroby.

Nasz personel

  • ORDYNATOR

    prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk

  • PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

    mgr Ewa Morzuch

  • Z-CA ORDYNATORA ODDZIAŁU

    dr n. med. Andrzej Marciniak

  • prof. dr hab. n. med. Maria Wujtewicz

  • dr n. med. Arkadiusz Piankowski

  • dr n. med. Magdalena Wujtewicz

  • dr n. med. Anna Dylczyk-Sommer

  • lek. Beata Dytkowska

  • lek. Antoni Ottowicz

  • lek. Agnieszka Bukowska

  • lek. Robert Pajuro

  • dr n. med. Wioletta Sawicka

  • dr n. med. Danuta Skaja

  • dr n. med. Marek Suchorzewski

  • lek. Aleksandra Suszyńska-Mosiewicz

  • dr n. med. Maria Szreder

  • dr n. med. Irmina Śmietańska

  • lek. Katarzyna Zawadzka-Kaczmarek

  • dr n. med. Tomasz Jasiński

  • dr n. med. Ewelina Kardel-Reszkiewicz

  • lek. Dawid Pigłowski

  • lek. Robert Lubiński

  • lek. Elżbieta Bogacka

  • lek. Adam Kucharski

  • lek. Katarzyna Majdyło

  • lek. Henryk Narloch

  • dr n. med. Roman Skowroński

  • lek. Marek Mierzejewski

  • lek. Sebastian Dąbrowski

  • lek. Romana Ługin

  • lek. Maciej Kukliński

  • lek. Andrzej Matela

  • lek. Paweł Dutka

  • lek. Ewa Wilanowska

  • lek. Karolina Nowacka

  • lek. Anita Wajlonis

  • lek. Tomasz Wilanowski

  • lek. Rozalia Marszałek-Ratnicka

  • lek. Aleksander Aszkiełowicz

Usługi medyczne

  • Przedoperacyjna ocena stanu zdrowia z określeniem stopnia ryzyka znieczulenia
  • Przygotowanie chorego do operacji i wybranej metody znieczulenia
  • Znieczulenie do zabiegu operacyjnego
  • Opieka okołooperacyjna i leczenie bólu pooperacyjnego
  • Leczenie bólu przewlekłego
  • Działania resuscytacyjne w nagłych stanach zagrożenia życia
  • Zakładanie i opieka nad dostępami żylnymi do dużych naczyń
  • Prowadzenie intensywnej terapii
  • Prowadzenie intensywnej diagnostyki i terapii chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia
  • Leczenie niewydolności wielonarządowej w tym niewydolności oddechowej
  • Leczenie ciężkich zapaleń płuc
  • Leczenie uogólnionych zakażeń wymagających agresywnego leczenia
  • Nieoperacyjne leczenie następstw urazów
  • Prowadzenie opieki poresuscytacyjnej
  • Udział w leczeniu ciężko chorych we wszystkich jednostkach szpitala w ramach konsultacji specjalistycznych
  • Współudział w żywieniu pozajelitowym chorych hospitalizowanych w szpitalu


Programy edukacyjne

Nasza Klinika prowadzi cykliczne spotkania dla swoich pracowników, na których omawiane są najnowsze zagadnienia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Ponadto w Klinice prowadzone są regularne szkolenia rezydentów, które mają za zadanie ugruntować i poszerzyć wiedzę przyszłych specjalistów.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kontakt:
Kontakt:

Tel.: (58) 349 32 70 (anestezjologia)
Tel.: (58) 349 32 80 (intensywna terapia)

Fax: (58) 349 32 90

ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
Blok C1/2 Piętro