Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

W Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii skupiamy się na pomocy chorym w trudnym okresie okołooperacyjnym.

Do obowiązków anestezjologa należy ocena stanu chorego i przygotowanie go do zabiegu, zadbanie o jego bezpieczeństwo w trakcie operacji oraz zagwarantowanie skutecznego leczenia bólu po procedurze chirurgicznej. Ponadto na oddziale intensywnej terapii leczymy najciężej chorych, będących w stanie zagrożenia życia, którzy wymagają zarówno ciągłego nadzoru, jak i wielokierunkowego i wielospecjalistycznego leczenia, co pozwala uchronić ich przed najpoważniejszymi konsekwencjami choroby.

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem dla pacjenta, który znajduje się na dole strony.

Nasz personel

 • ORDYNATOR

  prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk

 • PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

  mgr Ewa Morzuch

 • Z-CA ORDYNATORA ODDZIAŁU

  dr n. med. Anna Dylczyk-Sommer

 • Z-CA ORDYNATORA ODDZIAŁU

  dr hab. n. med. Magdalena Wujtewicz

 • Z-CA ORDYNATORA ODDZIAŁU

  dr n. med. Łukasz Żemojtel

 • lek. Aleksander Aszkiełowicz

 • lek. Małgorzata Barwicka

 • dr n. med. Aleksandra Biedrzycka

 • lek. Maciej Bogowicz

 • lek. Agnieszka Bukowska

 • lek. Konrad Chojnowski

 • lek. Beata Dytkowska

 • lek. Alicja Filipczyk

 • dr n. med. Tomasz Jasiński

 • dr n. med. Ewelina Kardel-Reszkiewicz

 • lek. Agnieszka Kośka

 • dr hab. n. med. Maciej Kowalik

 • dr n. med. Małgorzata Kuc

 • lek. Adam Kucharski

 • dr n. med. Maciej Kukliński

 • prof. dr hab. n. med. Romuald Lango

 • lek. Tomasz Lammek

 • lek. Robert Lubiński

 • lek. Marta Mączka

 • lek. Katarzyna Majdyło

 • lek. Rozalia Marszałek-Ratnicka

 • lek. Aleksandra Maśnicka

 • lek. Ewelina Matracka

 • lek. Marek Mierzejewski

 • lek. Henryk Narloch

 • dr n. med. Seweryn Niewiadomski

 • lek. Karolina Obara

 • lek. Michał Okrągły

 • lek. Magdalena Ostraszewska-Trunkwalter

 • lek. Antoni Ottowicz

 • lek. Robert Pajuro

 • dr n. med. Arkadiusz Piankowski

 • lek. Dawid Pigłowski

 • lek. Beata Pszczółka

 • lek. Aleksander Remesz

 • lek. Rafał Resko

 • dr n. med. Wioletta Sawicka

 • dr n. med. Aneta Szofer-Sendrowska

 • dr n. med. Danuta Skaja

 • dr n. med. Roman Skowroński

 • lek. Aleksandra Suszyńska-Mosiewicz

 • dr n. med. Maria Szłyk-Augustyn

 • dr n. med. Maria Szreder

 • dr n. med. Wiktor Szymanowicz

 • dr n. med. Irmina Śmietańska

 • lek. Katarzyna Zawadzka-Kaczmarek

 • lek. Aleksandra Budyńko

 • lek. Przemysław Karwowski

 • lek. Monika Rosinski

 • lek. Jan Stefaniak

 • REZYDENCI

 • lek. Jakub Bartoszewicz

 • lek. Jan Biedunkiewicz

 • lek. Grzegorz Gramza

 • lek. Anna Janiuk

 • lek. Patrycja Kapica

 • lek. Cezary Kapłan

 • lek. Oliwia Kobus

 • lek. Marcin Konarzewski

 • lek. Justyna Kowalska

 • lek. Mateusz Kreczko

 • dr n. med. Jakub Kukliński

 • lek. Julia Lamparska

 • lek. Piotr Lewczak

 • lek. Marcin Łysek

 • lek. Martyna Narloch

 • lek. Karolina Niedzielska

 • lek. Anna Orska

 • lek. Sergiej Skoryk

 • lek. Krystian Sporysz

 • dr n. med. Karol Steckiewicz

 • lek. Maciej Szmatowicz

 • lek. Ewa Szołkiewicz

 • lek. Paulina Tatarek

 • lek. Magdalena Tkaczyk

 • lek. Olena Tsvietinska

 • lek. Piotr Waraksa

 • lek. Dorota Winniczuk- Kabata

 • lek. Szymon Zdanowski

Usługi medyczne

 • Przedoperacyjna ocena stanu zdrowia z określeniem stopnia ryzyka znieczulenia
 • Przygotowanie chorego do operacji i wybranej metody znieczulenia
 • Znieczulenie do zabiegu operacyjnego
 • Opieka okołooperacyjna i leczenie bólu pooperacyjnego
 • Leczenie bólu przewlekłego
 • Działania resuscytacyjne w nagłych stanach zagrożenia życia
 • Zakładanie i opieka nad dostępami żylnymi do dużych naczyń
 • Prowadzenie intensywnej terapii
 • Prowadzenie intensywnej diagnostyki i terapii chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia
 • Leczenie niewydolności wielonarządowej w tym niewydolności oddechowej
 • Leczenie ciężkich zapaleń płuc
 • Leczenie uogólnionych zakażeń wymagających agresywnego leczenia
 • Nieoperacyjne leczenie następstw urazów
 • Prowadzenie opieki poresuscytacyjnej
 • Udział w leczeniu ciężko chorych we wszystkich jednostkach szpitala w ramach konsultacji specjalistycznych
 • Współudział w żywieniu pozajelitowym chorych hospitalizowanych w szpitalu


Programy edukacyjne

Nasza Klinika prowadzi cykliczne spotkania dla swoich pracowników, na których omawiane są najnowsze zagadnienia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Ponadto w Klinice prowadzone są regularne szkolenia rezydentów, które mają za zadanie ugruntować i poszerzyć wiedzę przyszłych specjalistów.

Przewodnik pacjenta

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

w związku z tym, że u Pani/Pana zaplanowana jest procedura medyczna (operacja, badanie diagnostyczne, lecznicze itp.), która, w zależności od jej rodzaju, wiąże się koniecznością albo znieczulenia, albo zapewnienia bezbólowego komfortu lub też samego nadzoru anestezjologa nad podstawowymi funkcjami organizmu, zwracamy się z prośbą o  zapoznanie się z informacją na temat różnych procedur anestezjologicznych, które mogą mieć zastosowanie w Pani/Pana przypadku.

Na tym etapie może jeszcze Pani/Pan nie wiedzieć dokładnie, jaka procedura chirurgiczna/diagnostyczna będzie u Pani/Pana przeprowadzana i jakie działania anestezjologiczne będą niezbędne, stąd na stronie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego umieszczono kilka różnych formularzy świadomej zgody - każdy dotyczy innej procedury anestezjologicznej. Ostateczny, konieczny zakres działań anestezjologicznych, uzależniony jest od:

 • operacji/badania/innej procedury inwazyjnej lub medycznej,
 • decyzji lekarza kwalifikującego Panią/Pana do danej operacji/badania diagnostycznego,
 • indywidualnych uwarunkowań klinicznych oraz jednostek chorób współistniejących,
 • możliwości wystąpienia powikłań w zakresie realizowanego leczenia lub terapii oraz przyjmowanych leków,
 • innych okoliczności, które będą rozpatrywane przez anestezjologa.  

Anestezjolog zaproponuje najlepsze dla Pani/Pana postępowanie, które zapewni Pani/Panu maksymalny komfort. 

Aby anestezjolog mógł wykonać swoje zadania, konieczne jest uzyskanie Pani/Pana świadomej zgody na te działania związane z przeprowadzeniem procedur anestezjologicznych. W "Plikach do pobrania" po prawej stronie zostały dla Państwa opublikowane dokumenty - formularze świadomej zgody na różne procedury anestezjologiczne.

Po przyjęciu do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego albo w ramach wizyty w Poradni Anestezjologicznej będzie już wiadomo, który konkretnie dokument świadomej zgody Pani/Pana dotyczy. Zostanie wówczas Pani/Pan poproszona/y o  zapoznanie  się z właściwym formularzem/formularzami, a następnie wyrażenie zgody. Anestezjolog przeprowadzi wywiad, badanie, odpowie na pytania i poprosi o podpisanie formularza/y świadomej zgody.

Udostępnienie tych formularzy na stronie szpitala ma na celu umożliwienie Pani/Panu wcześniejszego zapoznania się z ich treścią, lepsze przygotowanie się do wizyty anestezjologa  i usprawnienie przebiegu wizyty anestezjologicznej.

DLA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY

Aby przekazali Państwo anestezjologowi pełną informację o stanie zdrowia, gdyż determinuje ona ryzyko związane z procedurami medycznymi i znieczuleniem oraz rzutuje na ostateczny wybór metody znieczulenia.

Dlatego prosimy Państwa o:

1. rzetelne zapoznanie się z udostępnionymi formularzami zgód na znieczulenie przed rozmową z anestezjologiem
2. dostarczenie posiadanej przez Państwa dokumentacji z dotychczasowego leczenia: karty informacyjnej z wcześniejszego leczenia w szpitalu, istotnej dokumentacji z leczenia w poradniach specjalistycznych,
3. zgłaszanie wszelkich Państwa wątpliwości anestezjologowi.

 

Zespół Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kontakt:
Kontakt:
Tel.: (58) 349 32 70 (anestezjologia)
Tel.: (58) 349 32 80 (intensywna terapia)
Fax: (58) 349 32 90
E-mail: anestezjologia@uck.gda.pl

Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
II piętro