Klinika Rehabilitacji

Kliniki Rehabilitacji udziela świadczeń w zakresie kompleksowej rehabilitacji. Klinika prowadzi również działalność naukowo-badawczą.


Rehabilitacja w ramach kontraktu z  NFZ:

 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej,

 • Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej, Ogólnoustrojowej, Kardiologicznej oraz Neurologicznej (55 łóżek szpitalnych)

 • Poradnia Rehabilitacyjna i  Medycyny Sportowej

 • Pracownia Fizjoterapii Ambulatoryjnej i Badań Neurofizjologicznych

Ponadto:

 • rehabilitacja hybrydowa - prewencja rentowa ZUS w chorobach układu krążenia

 • badanie kliniczne STRATEGMED „TELEREH-HF”.

 • badania ergospirometryczne, Holter EKG, ABPM i echo serca


Nasz personel

 • ORDYNATOR

  prof. dr hab. med. Dominika Szalewska

 • pielęgniarka oddziałowa

  mgr Iwona Grzywaczewska

 • Z-ca Ordynatora

  Małgorzata Kusiak-Kaczmarek

 • lek. Beata Andruszkiewicz

 • Lek. Agnieszka Hańczuk

 • dr n. med. Joanna Jabłońska-Brudło

 • lek. Janina Jacewicz-Szklanna

 • lek. Justyna Kister-Leszkowicz

 • lek. Beata Królikowska

 • dr n. med. Lidia Łepska

 • lek. Piotr Olszewski

 • lek. Arkadiusz Szalewski

 • lek. Dominika Szklarska

 • Lek. Małgorzata Szuber

 • lek. Jarosław Tomaszewski

 • dr n. med. Hanna Tomczak

 • dr n. med Dagmara Wojtewicz

 • dr n. med. Witold Zarzycki

Usługi medyczne

Usługi medyczne prowadzone są w niżej wymienionym zakresie:

 • rehabilitacja ogólnoustrojowa w  warunkach stacjonarnych - usprawnianie lecznicze w dysfunkcjach narządu ruchu

 • rehabilitacja neurologiczna w  warunkach stacjonarnych - diagnostyka i kompensacja następstw uszkodzenia układu nerwowego

 • kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych, oddziału dziennego oraz hybrydowa

 • prewencja rentowa ZUS

 • kompleksowa rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych

 • fizjoterapia ambulatoryjna

 • Poradnia Medycyny Sportowej

 • Poradnia Rehabilitacyjna

 • pracownia Badań NeurofizjologicznychProgramy edukacyjne

 1. Programy edukacyjne dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego:
 • czynniki ryzyka pacjentów z chorobą układu sercowo-naczyniowego
 • trening fizyczny jako niefarmakologiczna metoda leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego

 • bezpieczeństwo pracy u pacjentów z chorobami serca i naczyń

 • edukacja w zakresie radzenia sobie ze stresem

 1. Instruktaż w zakresie funkcjonowania w życiu codziennym pacjentów z niepełnosprawnością

 2. Profilaktyka chorób kręgosłupa

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Rehabilitacji

Kontakt:
Tel. 58 347 29 90
Fax 58 347 16 40
E-mail: rehabilitacja@uck.gda.pl

budynek dawnego "Szpitala Studenckiego"
Al. Zwycięstwa 30
80-219 Gdańsk

Tel. rejestracja pacjentów neurologicznych i ogólnoustr.: 58 347 13 72
Tel. rejestracja pacjentów kardiologicznych i pulmonol.: 58 347 25 98