Klinika Otolaryngologii

Klinika Otolaryngologii jest wiodącym w województwie pomorskim ośrodkiem leczenia chorób uszu, nosa i zatok przynosowych, jamy ustnej oraz szyi i jej narządów. Wiedza i  doświadczenie zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego oraz nowoczesne zaplecze techniczne umożliwiają kompleksowe leczenie praktycznie wszystkich schorzeń otolaryngologicznych.

Klinika Otolaryngologii dysponuje 23 łóżkami w 11 komfortowych, dwuosobowych salach, w tym czterema o charakterze wzmożonego nadzoru pooperacyjnego z pełnym monitorowaniem funkcji życiowych. Zabiegi operacyjne wykonywane są na 2 salach Bloku Operacyjnego CMI wyposażonych między innymi w nowoczesne tory wizyjne, mikroskopy operacyjne, laser operacyjny, system nawigacji śródoperacyjnej, urządzenia do monitorowania czynności nerwu twarzowego oraz aparat do znieczulenia dyszowego. W skład Kliniki wchodzi również zespół poradni: otolaryngologiczna (ogólna), audiologiczna, foniatryczna oraz otolaryngologii onkologicznej.

W Klinice pracuje 14 specjalistów w zakresie otorynolaryngologii. Część zespołu posiada również dodatkową specjalizację z dziedzin takich jak: audiologia i foniatrii, otolaryngologia dziecięca oraz alergologia. Zespół pielęgniarski liczy 18 osób, w tym 9 z tytułem magistra. Dziewięć pielęgniarek posiada specjalizację w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i  intensywnej opieki oraz organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie. W poradni audiologicznej pracuje dwóch doświadczonych techników audiologów.

W działalności chirurgicznej Klinika współpracuje z Klinikami: Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Plastycznej, Neurochirurgii, Okulistyki, Chirurgii Klatki Piersiowej oraz Zakładami: Patologii i Radiologii. Współpracuje ponadto z Kliniką Onkologii i Radioterapii, klinikami dziecięcymi oraz z Kliniką Hiperbarii (Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej).

Nasz personel

 • ORDYNATOR

  dr hab. n. med. Bogusław Mikaszewski

 • pielęgniarka oddziałowa

  mgr Agnieszka Bobowska

 • dr n. med. Wojciech Brzoznowski

 • dr n. med. Ewa Garsta

 • lek. Aleksandra Klein-Obrębska

 • dr n. med. Bożena Kowalska

 • prof. dr hab. med. Jerzy Kuczkowski

 • prof. dr hab. n. med. Waldemar Narożny

 • lek. Jakub Piątkowski

 • lek. Danuta Pospieszalska-Paradowska

 • dr hab. n. med. Tomasz Przewoźny

 • dr n. med. Wojciech Sierszeń

 • dr hab. n. med. Andrzej Skorek

 • dr hab. med. Dominik Stodulski

 • dr n. med. Dmitry Tretiakow

Usługi medyczne

 • implanty ślimakowe
 • implanty BAHA
 • operacje w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego (tympanoplastyki, operacje zachowawcze, petrosektomie)
 • operacje w nowotworach kości skroniowej (petrosektomie)
 • operacje w otosklerozie
 • dekompresje nerwu twarzowego
 • drenaż wentylacyjny ucha środkowego
 • wycięcie zmian małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego
 • diagnostyka audiologiczna i  vestibulologiczna

Nos i zatoki przynosowe

 • operacje plastyczne w  zniekształceniach pourazowych
 • operacje przegrody nosa
 • operacje zmniejszające małżowiny nosowe
 • endoskopowe czynnościowe operacje zatok przynosowych
 • operacje radykalne zatok przynosowych z dostępu zewnętrznego
 • endoskopowe resekcje niezłośliwych nowotworów jamy nosa i zatok przynosowych
 • endoskopowe zaopatrywanie płynotoków nosowych

Szczęka i podstawa czaszki

 • resekcje szczęki
 • resekcje nowotworów podstawy czaszki

Jama ustna

 • resekcje dna jamy ustnej w  przypadku nowotworów złośliwych
 • leczenie chirurgiczne nowotworów dużych gruczołów ślinowych
 • endoskopowe leczenie kamicy dużych gruczołów ślinowych

Krtań, gardło

 • mikrochirurgia krtani
 • leczenie porażenia nerwów krtaniowych
 • diagnostyka endoskopowa dróg oddechowych (m.in. wideolaryngoskopia, ednoskopia giętka, stroboskopia)
 • częściowe i całkowite usunięcie krtani
 • resekcje odcinkowe tchawicy
 • usuwanie ciał obcych przełyku, tchawicy i oskrzeli
 • operacje uchyłka gardła dolnego
 • wycięcie migdałków podniebiennych, gardłowego
 • leczenie chirurgiczne zespołu obturacyjnych bezdechów podczas snu
 • leczenie chirurgiczne wad wrodzonych szyi
 • operacje węzłów chłonnych szyi


Programy edukacyjne

 Klinika Otolaryngologii realizuje programy edukacyjne:

 • nauczanie przedmiotu otolaryngologia na Wydziale Lekarskim, Oddziale Stomatologii i na kierunku ratownictwo medyczne a także studentów anglojęzycznych (ED)
 • kursy specjalizacyjne dla rezydentów
 • kursy wielospecjalistyczne (chirurgia głowy i szyi)
 • staże kierunkowe dla lekarzy innych specjalności


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Otolaryngologii

Kontakt:
Tel. 58 349 31 10
Fax 58 349 31 20
orlamg@gumed.edu.pl

Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
IV piętro