Klinika Okulistyki

Klinika Okulistyki UCK jest najnowocześniejszą i najbardziej kompleksową jednostką na Pomorzu, zajmującą się diagnostyką i leczeniem schorzeń okulistycznych dorosłych i dzieci.

Klinika Okulistyki UCK sprawuje specjalistyczną opiekę okulistyczną ambulatoryjną i szpitalną nad pacjentami z chorobami narządu wzroku z całego kraju i w każdym wieku. Istniejące poradnie okulistyczne prowadzone są przez najwyższej klasy specjalistów, którzy mają do dyspozycji szereg pracowni diagnostycznych i terapeutycznych.

Klinika jest wyposażona w nowoczesną aparaturę medyczną do leczenia zachowawczego i mikrochirurgicznego. Do dyspozycji ma też dwie sale operacyjne na najnowocześniejszym bloku operacyjnym w Polsce północnej.


Nasz personel

 • Ordynator

  prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka

 • pielęgniarka oddziałowa

  mgr Violetta Damaszk

 • dr n. med. Juliusz Chorążewicz

 • dr n. med. Magda Drężek-Nojowicz

 • dr n. med. Andrzej Gębka

 • dr n. med. Leopold Glasner

 • dr n. med. Paulina Glasner

 • lek. Zofia Janicka

 • lek. Stanisław Lewalski

 • dr n. med. Paweł Lipowski

 • lek. Grażyna Madajewska

 • dr n. med. Joanna Murawska

 • dr hab. n. med. Dorota Raczyńska

 • dr n. med. Ewelina Serkies-Minuth

 • dr n. med. Urszula Stodolska-Koberda

 • dr n. med. Rafał Ściegienny

 • dr n. med. Mateusz Ślizień

 • lek. Agnieszka Waśkowska

Usługi medyczne

Zakres procedur zabiegowych i operacyjnych:
Chirurgia zaćmy:

 • fakoemulsyfikacja zaćmy (metoda małego cięcia) z dotorebkowym wszczepieniem miękkiej soczewki zwijalnej u dorosłych i dzieci
 •  fakoemulsyfikacja zaćmy podwichniętej z wszczepieniem sztucznej soczewki zwijalnej lub fiksacją transkleralną soczewki trzyczęściowej u dorosłych i dzieci
 • fakoemulsyfikacja zaćm wikłających (np. pozapalnej ze zrostami tylnymi, z PEX, z wąską źrenicą, pourazowej, itp.)
 • zewnątrztorebkowe i wewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy z wszczepem pierwotnym lub wtórnym
 • lensektomia przez pars plana u noworodków, niemowląt i dzieci z wykorzystaniem witrektomii
 • wszczepy wtórne w oczach afakijnych u dorosłych i dzieci: implantacja tylnokomorowej soczewki fiksowanej transskleralnie (z witrektomią przednią); implantacja tylnokomorowa dorowkowa; implantacja dotorebkowa (przy zachowanych warunkach anatomicznych)
 • wieloproceduralne zabiegi łączone, jak np. fakotrabekulektomia; zewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy z operacją przeciwjaskrową, itp.


Operacje rekonstrukcyjne przedniego odcinka:

 • plastyka tęczówki i przedniego odcinka oka


Chirurgia jaskry:

 • operacje przetokowe (trabekulektomia) u dorosłych i dzieci
 • chirurgia minimalna (iStent, mini seton ExPress)
 • ECP w pseudofakii i afakii


Chirurgia rogówki i spojówki:

 • przeszczepy drążące
 • przeszczepy rąbkowe
 • zaopatrywanie ran rogówki i twardówki
 • naszycie błony owodniowej
 • usuwanie guzów spojówki i rogówki,
 • plastyka załamków worka spojówkowego
 • usuwanie skrzydlików


Chirurgia ciała szklistego i siatkówki:

 • witrektomia przez pars plana, m.in. w retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej (z użyciem inhibitorów anty-VEGF), w krwotokach do ciała szklistego, zapaleniach wnętrza gałki ocznej, w leczeniu odwarstwień siatkówki (z tamponadą gazem SF6 i olejem silikonowym) i w chirurgii plamki: przedplamkowych błonach proliferacyjnych, otworach w plamce, cukrzycowym obrzęku plamki
 • zaopatrywanie urazów gałki ocznej z usuwaniem ciał obcych wewnątrzgałkowych magnetycznych i niemagnetycznych u dorosłych i dzieci
 • leczenie przemieszczenia (zwichnięcia) soczewki własnej lub sztucznej do komory ciała szklistego
 • leczenie odwarstwień siatkówki za pomocą zewnątrztwardówkowej plomby silikonowej z punkcją płynu podsiatkówkowego, opasanie gałki ocznej opaską silikonową


Chirurgia dróg łzowych:

 • leczenie niedrożności dróg łzowych u dorosłych i dzieci (sondowanie/zgłębnikowanie), zespolenie workowo-nosowe zewnętrzne z czasową intubacją dróg łzowych (DCR) oraz metodą endoskopową u dzieci (we współpracy z Kliniką Otolaryngologii)
 • pourazowe rekonstrukcje kanalików łzowych u dorosłych i dzieci


Chirurgia powiek i aparatu ochronnego oka:

 • podwinięcie powieki (entropion) i odwinięcie powieki (ectropion)
 • opadanie powiek wrodzone i nabyte (ptosis) u dorosłych i dzieci
 • niedomykalność powiek
 • rekonstrukcje pourazowe powiek
 • leczenie nowotworów powiek
 • usunięcie gałki ocznej (enukleacja) z protezowaniem oczodołu (implanty hydroksyapatytowe i bioceramiczne)


Chirurgia oczodołu:

 • zabiegi na mięśniach zewnątrzgałkowych / operacje zeza u dorosłych i dzieci
 • rekonstrukcja złamań dna oczodołu w urazach „blow-out”
 • operacje usunięcia gałki ocznej z wszczepem implantu oczodołowego
 • chirurgiczne leczenie guzów oczodołu z lokalizacją przednią u dorosłych i dzieci
 • chirurgiczne leczenie guzów szczytu oczodołu (wykonywane we współpracy z Kliniką Neurochirurgii i Kliniką Otolaryngologii)
 • zabiegi wypatroszenia oczodołu w rozległych zmianach nowotworowych


Programy edukacyjne

W Katedrze i Klinice Okulistyki prowadzona jest rozległa działalność dydaktyczna, która obecnie obejmuje wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne z okulistyki dla studentów Wydziału Lekarskiego, Stomatologii, Ratownictwa Medycznego oraz dla studentów anglojęzycznych. W Klinice odbywają się staże specjalizacyjne z okulistyki w ramach rezydentury oraz dla lekarzy zatrudnionych w innych ośrodkach. Prowadzone są również zajęcia w ramach szkolenia podyplomowego dla lekarzy różnych specjalności oraz funkcjonuje Okulistyczne Studenckie Koło Naukowe. Klinika organizuje posiedzenia naukowe i konferencje Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Okulistyki

Kontakt:
Sekretariat
-PROSIMY NIE DZWONIĆ W SPRAWIE REJESTRACJI-
tel. 58 349 35 80
fax 58 349 35 90
e-mail: okulistyka@uck.gda.pl

Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
I piętro