Klinika Kardiochirurgii

Klinika Kardiochirurgii jest unikalną w skali kraju jednostką kliniczną z ponad czterdziestoletnią tradycją. Wykonujemy pełen zakres operacji kardiochirurgicznych u osób dorosłych, a także operacje kardiochirurgiczne u starszych dzieci, wykorzystując nowoczesne metody operacyjne -  zgodnie z postępem kardiochirurgii europejskiej i światowej.

Najczęściej trafiają do nas pacjenci, u których konieczne jest chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej i jej powikłań. Stosujemy metody zmniejszające stopień inwazyjności chirurgicznej (zabiegi bez użycia krążenia pozaustrojowego, zabiegi z „małego dostępu” chirurgicznego).

Leczenie wad zastawkowych to kolejny obszar działalności jednostki. Wykonujemy zabiegi wymiany zastawek serca, także zabiegi małoinwazyjne.

Odrębnym obszarem są zabiegi naprawcze zastawek serca, także naprawy zastawek u dzieci. Dla pacjentów z  przeciwwskazaniami do operacji z użyciem krążenia pozaustrojowego mamy możliwość leczenia polegającą na przezskórnym wszczepieniu zastawki. W tym zakresie jesteśmy najbardziej doświadczoną jednostkę w Polsce i Europie.

Leczymy pacjentów ze skrajną niewydolnością krążenia. Dysponujemy różnymi metodami mechanicznego wspomagania krążenia, a po kwalifikacji wykonujemy transplantacje serca. Działalność lecznicza w obszarze chirurgii naczyniowej należy do największej w Polsce.

Wykonujemy pełen zakres usług leczniczych, a także nowoczesne zabiegi małoinwazyjne. Nowoczesne leczenie małoinwazyjne stosujemy od wielu lat, także u pacjentów po urazach wielkich naczyń. 

W Klinice prowadzone są liczne „badania własne”, których efektem są publikacje w renomowanych czasopismach. Opracowanie nowych urządzeń zaowocowało przyznaniem praw patentowych.  Klinika uczestniczy w światowych badaniach klinicznych.


  Nasz personel

  • ordynator

   Prof. dr hab. n. med. Jan Andrzej Rogowski

  • pielęgniarka oddziałowa

   mgr Klaudia Urban-Gawrońska

  • z-ca ordynatora

   dr hab. n. med. Rafał Pawlaczyk

  • z-ca ordynatora

   dr hab. n. med. Maciej Brzeziński

  • koordynator Poltransplantu

   lek. Maciej Duda

  • dr hab. n. med. Dariusz Jagielak

  • dr n. med. Jarosław Jurowiecki

  • dr n. med. Jacek Juściński

  • dr n. med. Wojciech Karolak

  • dr n. med. Magdalena Kołaczkowska

  • lek. Ewelina Kwaśniak

  • dr n. med. Andrzej Łoś

  • dr n. med. Marta Piepiorka-Broniecka

  • dr hab. n. med. Piotr Siondalski

  • dr n. med. Aleksandra Stańska

  • Koordynator Programu Transplantacji Płuc

   dr hab. n. med. Jacek Wojarski

  • dr n. med. Paweł Żelechowski

  • lek. Barbara Wierzbicka

  • lek. Nikodem Ulatowski

  • rezydenci

  • lek. Aleksandra Wierzbowska

  • lek. Aleksandra Pałasz

  • lek. Barbara Brzeska

  • lek. Justyna Fercho

  • lek. Igor Tomczyk

  Usługi medyczne

  Klinika Kardiochirurgii wykonuje pełen zakres usług z zakresu obu specjalności.

  Kardiochirurgia:

  -    chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca i  jej powikłań

  • pomostowanie tętnic wieńcowych
  • chirurgiczne leczenie tętniaków lewej komory
  • chirurgiczne leczenie ostrych powikłań zawału serca (pęknięcie struktur serca)

  - chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej metodą małoinwazyjną

  - chirurgiczne leczenie wad zastawkowych serca                 

  • naprawa zastawek serca
  • wymiana zastawek serca

  - zabiegi przeprowadzane są także w sposób małoinwazyjny

  - przezskórne wszczepianie zastawek serca  TAVI

  - leczenie chorób aorty

  • wymiana aorty wstępującej
  • wymiana łuku aorty
  • operacje rozwarstwienia aorty wstępującej

  - leczenie skrajnej niewydolności krążenia

  • przeszczepianie serca
  • mechaniczne wspomaganie krążenia (czasowe)
  • mechaniczne wspomaganie krążenia jako terapia docelowa

  -  inne

  • chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu serca
  • zamykanie uszka lewego przedsionka
  • chirurgiczne leczenie niektórych nowotworów serca
  • wspomaganie wymiany gazowej ECMO u pacjentów z powikłaniami pogrypowymi
  • leczenie urazów serca

   


  Programy edukacyjne

  • Instruktaż czynnościowy i  przykłady ćwiczeń ruchowych dla pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych do stosowania w  domu (opracowanie w formie broszury)
  • Zabieg kardiochirurgiczny - co pacjent powinien wiedzieć? ( broszura)
  • Więcej radości. Jakim zadbać o zdrowie psychiczne? ( broszura)
  • Edukacja pacjenta  po przeszczepie serca
  • Edukacja pacjenta z cukrzycą
  • Edukacja pacjenta po amputacji kończyn
  • Edukacja pacjenta z mechanicznym wspomaganiem serca.

   Ponadto na co dzień jest prowadzona stała edukacja pacjenta hospitalizowanego w Klinice dostosowana do jednostki chorobowej i rodzaju zabiegu.

  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

  ul. Dębinki 7
  80-952 Gdańsk

  Klinika Kardiochirurgii

  Kontakt:
  tel. 58 584 42 00
  58 584 42 10
  e-mail: kardiochirurgia@uck.gda.pl

  Oddział Transplantacji Płuc
  tel. 58 584 42 22
  (pon-pt, godz. 8.00-15.00)
  e-mail: transplantacjapluc@uck.gda.pl

  Budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
  ul. Smoluchowskiego 17
  80-214 Gdańsk
  III piętro (Klinka Kardiochirurgii)
  V piętro (Oddział Transplantacji Płuc)