Klinika Chirurgii Plastycznej

W Klinice Chirurgii Plastycznej pracuje doświadczony zespół oferujący szeroki wachlarz usług z zakresu chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej - leczący przypadki od wad wrodzonych po nabyte wady ciała w przebiegu leczenia innych chorób.

Najważniejsze obszary działalności Kliniki to:

 • leczenie chirurgiczne nowotworów tkanek miękkich twarzy, głowy, powłok ciała z zaopatrzeniem  ubytków pooperacyjnych przy użyciu różnych technik chirurgii plastycznej,
 • operacje naprawcze zniekształceń i ubytków powłok ciała po urazach, oparzeniach i zabiegach    onkologicznych,
 • leczenie wad rozwojowych powłok ciała ze szczególnym uwzględnieniem rozszczepów wargi i  podniebienia u dzieci,
 • jednoczasowe (w trakcie zabiegu amputacji piersi) lub odroczone rekonstrukcje piersi po mastektomii,
 • chirurgiczne i zachowawcze leczenie przewlekłych ran, owrzodzeń, ran ziarninujących,
 • współpraca w hodowli naskórka,
 • zabiegi rekonstrukcyjne twarzoczaszki, piersi i innych okolic ciała z użyciem technik mikrochirurgicznych,
 • chirurgiczne leczenie odleżyn,
 • chirurgiczne leczenie obrzęków limfatycznych,
 • leczenie bliznowców, operacje naprawcze i korekcyjne blizn, 
 • leczenie oparzeń do 30% powierzchni ciała,
 • chirurgia estetyczna w zakresie finansowanym przez NFZ.

Udzielamy konsultacji klinicznych w przypadku trudnych problemów diagnostyczno-leczniczych z innych ośrodków.

Nasz personel

 • ordynator

  dr hab. n. med. Jerzy Jankau

 • oddziałowa

  Danuta Zajonskowska

 • Barbara Chrzanowska

 • dr n. med. Karolina Kondej

 • dr n. med. Hanna Tosińska-Okrój

 • Magdalena Graczyk

 • Alina Hedrych-Ozimina

 • Elżbieta Klein

 • Szymon Kołacz

Usługi medyczne

 • leczenie chirurgiczne nowotworów złośliwych tkanek miękkich twarzy, głowy, powłok ciała z zaopatrzeniem ubytków pooperacyjnych przy użyciu różnych technik chirurgii plastycznej,
 • leczenie wad rozwojowych powłok ciała ze szczególnym uwzględnieniem rozszczepów wargi i podniebienia u dzieci,
 • rekonstrukcje piersi po mastektomii,
 • chirurgiczne leczenie przewlekłych ran, owrzodzeń, ran ziarninujących powstałych z różnych przyczyn tj. przeszczepy skóry,
 • chirurgiczne leczenie odleżyn, obrzęków limfatycznych,
 • leczenie bliznowców,
 • leczenie oparzeń do 20% TBSA I – III stopnia,
 • pełnienie całodobowych dyżurów zabezpieczających całodobowo opiekę zdrowotną chorych leczonych w Klinice,
 • konsultowanie pacjentów zgłaszanych z innych Klinik oraz zabezpieczenie pracy w poradni przyklinicznej,
 • działalność dydaktyczno-szkoleniowa umożliwiająca prowadzenie specjalizacji z zakresu chirurgii plastycznej,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UCK.

Programy edukacyjne

 • zastosowanie nowoczesnych form termografii w diagnostyce oceny ukrwienia tkanek oraz blizn (we współpracy z Katedrą Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej)
 • wpływ transformacji nabłonkowo-mezenchymalnej (EMT) nowotworów kata przyśrodkowego oka na odległe wyniki leczenia chirurgicznego chorych operowanych w Klinice Chirurgii Plastycznej UCK w Gdańsku
 • wieloczynnikowa ocena przydatności przeszczepów tkanki tłuszczowej w leczeniu ubytków powłok ciała u ludzi
 • antropometria kobiecych piersi w aspekcie rekonstrukcyjnym i estetycznym
 • zabiegi modelujące sylwetkę ciała u pacjentów po masywnej utracie wagi ciała
 • promocja odroczonych zabiegów rekonstrukcji piersi po mastektomii


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Chirurgii Plastycznej

Kontakt:
Tel. (58) 349 30 40
Fax: (58) 349 30 50
Rejestracja: (58) 349 37 15
plastus@gumed.edu.pl

Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
IV piętro