Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

Jeden z wiodących w kraju ośrodków badawczo-leczniczych specjalizujący się w małoinwazyjnym leczeniu wczesnego i zaawansowanego raka płuca, trójmodalnym leczeniu guza Pancoasta oraz międzybłoniaka opłucnej.

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej zapewnia kompleksowy proces leczenia, pielęgnowania i czynnej rehabilitacji. Klinika dysponuje 24 łóżkami w 10 salach ogólnych, 2 salach wzmożonego nadzoru pooperacyjnego z pełnym monitorowaniem funkcji życiowych oraz 1 sali izolacji mikrobiologicznej. Każda z sal chorych wyposażona jest w węzeł sanitarny oraz telewizor. W skład struktur Kliniki włączona jest sala operacyjna oraz pracownia bronchoskopowa.

Opiekę medyczną nad chorymi sprawuje 8 specjalistów chirurgii klatki piersiowej, 2 lekarzy w trakcie specjalizacji, 26 pielęgniarek (17 z tytułem magistra, 6 z tytułem specjalisty), 2 magistrów fizjoterapii oraz 1 psycholog.

Nasz personel

 • ordynator

  prof. dr hab. n. med. Witold Rzyman

 • pielęgniarka oddziałowa

  mgr Natalia Kasza

 • z-ca ordynatora

  dr n. med. Piotr Chwirot

 • z-ca ordynatora

  dr n. med. Dariusz Tomaszewski

 • dr n. med. Robert Dziedzic

 • lek. Mariusz Łapiński

 • dr n. med. Tomasz Marjański

 • dr n. med. Adam Sternau

 • dr n. med. Artur Umer

 • dr n. med. Wojciech Żurek

Usługi medyczne

W Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej wykonuje się pełen profil leczenia chirurgicznego schorzeń klatki piersiowej za wyjątkiem chirurgicznego leczenia nowotworów złośliwych przełyku. Procedury chirurgiczne wykonywane są zarówno w sposób małoinwazyjny (wideotorakoskopia, VATS), jak i w sposób klasyczny (torakotomia).

Zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii klatki piersiowej odbywają się na Bloku Operacyjnym Centrum Medycyny Inwazyjnej w ramach systemu Zintegrowanych Sal Operacyjnych typu OR-1. Sala torakochirurgiczna jest wyposażona w nowoczesny sprzęt wideotorakoskopowy, w tym tor wizyjny z wizualizacją 3D, laser operacyjny używany do resekcji guzów płuca, opłucnej i udrażniania dróg oddechowych oraz aparat do znieczulenia metodą dyszową JET niezwykle pomocny w operacjach na miąższu płuc.

Główne usługi lecznicze:

1. Wysokospecjalistyczne chirurgiczne leczenie nowotworów płuc

 • największa ilość wykonanych zabiegów małoinwazyjnych (wideotorakoskopowych, VATS) w Polsce

2. Wysokospecjalistyczny program trójmodalnego leczenie guzów szczytu płuca (tzw. guza Pancoasta)

 • jedno z największych doświadczeń w leczeniu w Polsce
 • leczenie obejmuje radioterapię, chemioterapię oraz operację chirurgiczną

3. Program trójmodalnego leczenie międzybłoniaka opłucnej (mesothelioma)

 • leczenie obejmuje radioterapię, operację chirurgiczną i  chemioterapię

4. zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie ściany klatki piersiowej

 • m. in. rekonstrukcje ubytków ściany klatki piersiowej
 • leczenie skojarzone: torakochirurg + chirurg plastyczny
 • chirurgiczne leczenie wrodzonych deformacji klatki piersiowej
 • operacje metodą Nussa
 • operacje metodą Ravitcha
 • diagnostyka
 • wideotorakoskopia z pobraniem wycinków z opłucnej ściennej lub miąższu płucnego

5. Operacje plastyczne tchawicy i oskrzeli

 • skojarzone leczenie

Inne powszechnie wykonywane operacje:

 • zabiegi małoinwazyjne
 • leczenie przerzutów nowotworowych do płuc, również przy użyciu lasera
 • diagnostyka inwazyjna chorób klatki piersiowej
 • leczenie odmy opłucnowej
 • usuwanie grasicy (tymektomia) - zabiegi klasyczne oraz małoinwazyjne
 • usuwanie guzów i torbieli śródpiersia
 • usuwanie wola tarczycy
 • leczenie nadpotliwości
 • leczenie zmian niedokrwiennych kończyn górnych
 • innowacyjne zabiegi wysokospecjalistyczne
 • chirurgiczne leczenie nowotworów płuc, opłucnej, śródpiersia i ściany klatki piersiowej oraz chorób nienowotworowych w tym obrębie
 • chirurgiczne leczenie miasthenia gravis.


Pracownia bronchoskopowa jest wyposażona w bronchoskopy klasyczne, bronchofiberoskopy, bronchofiberoskopy z modułem NBI i AFI, zestaw do przezoskrzelowej ultrasonografii EBUS, laser oraz elektrokoagulację argonową.


Diagnostyka bronchoskopowa:

 • zabiegi bronchoskopowe „klasyczne"
 • zabiegi bronchofiberoskopowe, z wykorzystaniem EBUS, NBI, autofluorescencji oraz elektrokoagulacji argonowe
 • zabiegi endoskopowe, takie jak: udrażnianie dróg oddechowych z użyciem LASERa i respiratora dwustrumieniowego o wysokiej częstotliwości zmian ciśnienia, zakładanie stentów do dróg oddechowych, usuwanie ciała obcego.

Programy edukacyjne

2016 - 2018 „MOLTEST BIS - walidacja molekularnych sygnatur wczesnego wykrywania raka płuca w grupie wysokiego ryzyka zachorowania”

 • ponad 7000 uczestników 
 • wartość projektu: 6,6 mln zł

2011-2013 „MOLTEST 2013 - Opracowanie molekularnych testów wspomagających wykrywanie wczesnego raka płuca”

 • wartość projektu: 6,7 mln zł

2008-2011 „Pomorski Pilotażowy Program Badań Przesiewowych Raka Płuca”

 • ponad 8600 uczestników
 • wartość projektu: 4,5 mln zł


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

Kontakt:
Tel. 58 349 31 30
Fax 58 349 31 40
E-mail: torakochirurgia@uck.gda.pl

Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
III piętro, winda 6 i 7