Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz

Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz (OBKWF) jest jednostką Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i  jedynym wielodyscyplinarnym akademickim ośrodkiem faz wczesnych w kraju. Celem OBKWF jest prowadzenie badań naukowych oceniających bezpieczeństwo i  skuteczność nowoczesnych terapii we wszystkich grupach terapeutycznych w  szczególności onkologicznych i kardiologicznych oraz sercowo-naczyniowych we wczesnym etapie rozwoju, w tym: badania fazy I/II jak:  eskalacja dawki, interakcje między-lekowe, interakcje z pożywieniem, bezpieczeństwo kardiologiczne czy proof-of-concept, badania wymagające ścisłego monitorowania farmakokinetyki/farmakodynamiki oraz badania typu first-in-human.

Prawidłowe przeprowadzenie badań wczesnych faz wymaga pracy całego zespołu badawczego w  wysokich standardach jakości z zachowaniem międzynarodowych zasad Dobrej Praktyki Klinicznej opracowanych przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji. Kadra zespołu OBKWF to ludzie o najwyższych kwalifikacjach, ponieważ badania faz wczesnych wymagają wiedzy w zakresie farmakokinetyki i farmakodynamiki leków, umiejętności identyfikacji czynników mających wpływ na bezpieczeństwo odnoszące się do substancji czynnej, specyficznej postaci farmaceutycznej lub drogi podania, populacji, dla której przeznaczony jest produkt badany. Ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia reakcji niepożądanych, zespół OBKWF odbył kurs z  zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ang. Advanced Life Support, ALS) w celu właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u uczestnika badania klinicznego, nabycia umiejętności rozpoznania pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia, identyfikacji przyczyny i wdrożenia działań zapobiegających. Ponadto zespół OBKWF zapewnia całodobową opiekę pacjenta oraz specjalną linię te­lefoniczną na wypadek zdarzeń nagłych.

Specjalnie na potrzeby Ośrodka została także powołana Rada Naukowa złożona z naj­wybitniejszych lekarzy UCK, która czuwa nad zapewnieniem bezpieczeństwa chorych uczestniczących w badaniu oraz jako­ścią prowadzonych badań. W składzie rady znajdują się prof. Jacek Jassem - Przewodniczący Rady, prof. Rafał Dziadziuszko, Jakub Kraszewski, prof. Jan Maciej Zaucha, prof. Ewa Lewicka, prof. Krzysztof Narkiewicz, prof. Marcin Gruchała, prof. Wiesław Cubała i dr Blanka Seklecka.

Nasz personel

 • kierownik

  dr Blanka Seklecka

 • pielęgniarka koordynująca

  Małgorzata Kamińska

 • Koordynator medyczny

  prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

 • Lek. Magdalena Błaszkowska

 • Lek. Hanna Liberek

 • Lek. Michał Patock

 • Pielęgniarka

  Małgorzata Warska

 • Koordynator laboratorium

  Zuzanna Senderowska

 • Koordynator badań

  Zofia Specht-Szwoch

 • Koordynator badań

  Joanna Karczewska

 • Data Manager

  Dagmara Dzida

 • Data Manager

  Aleksandra Woźny

 • Data Manager

  Marcin Mróz

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz

Kontakt:
dr Blanka Seklecka
tel. 58 584 44 71
bseklecka@uck.gda.pl

prof. Rafał Dziadziuszko
tel. 58 584 45 71
rafald@gumed.edu.pl

Małgorzata Kamińska
tel. 58 584 44 74
mkaminska@uck.gda.pl

budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17, Gdańsk
I p.