CWBK UCK Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych UCK Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz (CWBK UCK OBKWF) jest jednostką Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Jest to jedyny wielodyscyplinarny akademicki ośrodek faz wczesnych w Polsce. Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz prowadzi badania naukowe, których celem jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności nowoczesnych terapii leczenia. Ośrodek skupia się na takich obszarach klinicznych jak: onkologia, hematologia, radiologia/kontrasty naczyniowe, neurologia, choroby tkanki łącznej, diabetologia i inne.

Działalność ośrodka skupia się na badaniach fazy I/II, które obejmują: eskalację dawki (dążenie do określenia bezpiecznej dawki podawanej w II i III fazie), interakcje między lekami, interakcje z pożywieniem, bezpieczeństwo kardiologiczne, badania wymagające ścisłego monitorowania farmakokinetyki/farmakodynamiki oraz badania typu first-in-human (pierwsze podanie u człowieka).

Badania w CWBK UCK OBKWF są prowadzone z zachowaniem międzynarodowych zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP, Good Clinical Practice) opracowanych przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji. Kadra zespołu CWBK UCK OBKWF to ludzie o najwyższych kwalifikacjach, przeszkoleni z wiedzy w zakresie farmakokinetyki i farmakodynamiki leków, umiejętności identyfikacji czynników ryzyka przyjmowania substancji czynnej, specyficznej postaci farmaceutycznej lub drogi podania a także populacji, dla której przeznaczony jest produkt badany. Zespół CWBK UCK OBKWF odbył kurs z zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS, Advanced Life Support) w celu właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u uczestnika badania klinicznego, nabycia umiejętności rozpoznania pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia, identyfikacji przyczyny i wdrożenia działań zapobiegających. Ponadto zespół OBKWF zapewnia całodobową opiekę pacjenta oraz specjalną linię te­lefoniczną na wypadek zdarzeń nagłych.

Specjalnie na potrzeby Ośrodka została także powołana Rada Naukowa złożona z naj­wybitniejszych lekarzy UCK, która czuwa nad zapewnieniem bezpieczeństwa chorych uczestniczących w badaniu oraz jako­ścią prowadzonych badań. W składzie rady znajdują się prof. Jacek Jassem (Przewodniczący), prof. Rafał Dziadziuszko, Jakub Kraszewski, prof. Jan Maciej Zaucha, prof. Ewa Lewicka, prof. Krzysztof Narkiewicz, prof. Marcin Gruchała, prof. Wiesław Cubała.

CWBK UCK OBKWF współpracuje z oddziałami znajdującymi się w strukturze UCK, takimi jak: Zakład Radiologii, Zakład Patomorfologii Klinicznej, Centralne Laboratorium Kliniczne. Ośrodek posiada także bezpośredni dostęp do Klinicznego Oddziału Ratunkowego (KOR) oraz innych klinik specjalistycznych. W budynku UCK znajduje się również Apteka Szpitalna, gdzie farmaceuci oddelegowani do badań klinicznych są odpowiednio przeszkoleni i przestrzegają ścisłych procedur.

Nasz personel

 • Kierownik, koordynator badań

  dr n. med., mgr farmacji Zofia Specht-Szwoch

 • Koordynator medyczny

  prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

 • sekretarka medyczna

  mgr Małgorzata Czarnecka

 • lekarz koordynujący

  lek. Magdalena Błaszkowska

 • pielęgniarka koordynująca

  mgr Małgorzata Biedrzycka

 • lekarz

  lek. Łukasz Jędrzejewski

 • lekarz

  lek. Natalia Cichowska-Cwalińska

 • lekarz

  lek. Hanna Liberek

 • lekarz

  lek. Katarzyna Szymczak

 • Pielęgniarka

  mgr Sara Popiołek

 • Pielęgniarka

  mgr Monika Przybycińska

 • pielęgniarka

  dr n. med. Daria Labuda

 • KOORDYNATOR BADAŃ KLINICZNYCH

  mgr Aleksandra Rewińska

 • KOORDYNATOR BADAŃ KLINICZNYCH

  mgr Joanna Baran

 • KOORDYNATOR BADAŃ KLINICZNYCH

  mgr Justyna Korzenecka

 • koordynator badań klinicznych

  mgr Olga Heinzel-Cieśluk

 • Data Manager

  Marcin Mróz

 • data manager

  mgr Aleksandra Niwińska

 • data manager

  mgr Paweł Domżalski

 • koordynator laboratorium

  mgr Kamila Troć-Tarkowska

 • koordynator laboratorium

  mgr Paula Feliksiak

 • koordynator laboratorium

  mgr Jolanta Czerwonka

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

CWBK UCK Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz

Kontakt:
Sekretarka medyczna
mgr Małgorzata Czarnecka
tel. 58 584 44 66
maczarnecka@uck.gda.pl

prof. Rafał Dziadziuszko
tel. 58 584 45 71
rafald@gumed.edu.pl

dr n. med. Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 44 17
zspecht@uck.gda.pl

budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17, Gdańsk
I p.

Pliki do pobrania