Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz

Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz (OBKWF) jest jednostką Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i  jedynym wielodyscyplinarnym akademickim ośrodkiem faz wczesnych w kraju. Celem OBKWF jest prowadzenie badań naukowych oceniających bezpieczeństwo i  skuteczność nowoczesnych terapii we wszystkich grupach terapeutycznych w  szczególności onkologicznych i kardiologicznych oraz sercowo-naczyniowych we wczesnym etapie rozwoju, w tym: badania fazy I/II jak:  eskalacja dawki, interakcje między-lekowe, interakcje z pożywieniem, bezpieczeństwo kardiologiczne czy proof-of-concept, badania wymagające ścisłego monitorowania farmakokinetyki/farmakodynamiki oraz badania typu first-in-human.

Prawidłowe przeprowadzenie badań wczesnych faz wymaga pracy całego zespołu badawczego w  wysokich standardach jakości z zachowaniem międzynarodowych zasad Dobrej Praktyki Klinicznej opracowanych przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji. Kadra zespołu OBKWF to ludzie o najwyższych kwalifikacjach, ponieważ badania faz wczesnych wymagają wiedzy w zakresie farmakokinetyki i farmakodynamiki leków, umiejętności identyfikacji czynników mających wpływ na bezpieczeństwo odnoszące się do substancji czynnej, specyficznej postaci farmaceutycznej lub drogi podania, populacji, dla której przeznaczony jest produkt badany. Ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia reakcji niepożądanych, zespół OBKWF odbył kurs z  zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ang. Advanced Life Support, ALS) w celu właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u uczestnika badania klinicznego, nabycia umiejętności rozpoznania pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia, identyfikacji przyczyny i wdrożenia działań zapobiegających. Ponadto zespół OBKWF zapewnia całodobową opiekę pacjenta oraz specjalną linię te­lefoniczną na wypadek zdarzeń nagłych.

Specjalnie na potrzeby Ośrodka została także powołana Rada Naukowa złożona z naj­wybitniejszych lekarzy UCK, która czuwa nad zapewnieniem bezpieczeństwa chorych uczestniczących w badaniu oraz jako­ścią prowadzonych badań. W składzie rady znajdują się prof. Jacek Jassem - Przewodniczący Rady, prof. Rafał Dziadziuszko, Jakub Kraszewski, prof. Jan Maciej Zaucha, prof. Ewa Lewicka, prof. Krzysztof Narkiewicz, prof. Marcin Gruchała, prof. Wiesław Cubała.

Nasz personel

 • Kierownik, koordynator badań

  dr n. med., mgr farmacji Zofia Specht-Szwoch

 • pielęgniarka koordynująca

  mgr Małgorzata Biedrzycka

 • Koordynator medyczny

  prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

 • lekarz koordynujący

  Lek. Magdalena Błaszkowska

 • lekarz

  lek. Łukasz Jędrzejewski

 • lekarz

  lek. Natalia Cichowska-Cwalińska

 • lekarz

  Lek. Hanna Liberek

 • lekarz

  Lek. Katarzyna Szymczak

 • Pielęgniarka

  mgr Sara Popiołek

 • Pielęgniarka

  mgr Monika Przybycińska

 • KOORDYNATOR BADAŃ KLINICZNYCH

  mgr Aleksandra Rewińska

 • KOORDYNATOR BADAŃ KLINICZNYCH

  mgr Joanna Baran

 • Koordynator badań klinicznych

  mgr Agata Stawska

 • Data Manager

  Marcin Mróz

 • koordynator laboratorium

  mgr Paula Feliksiak

 • mgr Kamila Troć

 • mgr Jolanta Czerwonka

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz

Kontakt:
tel. 58 584 44 17

prof. Rafał Dziadziuszko
tel. 58 584 45 71
rafald@gumed.edu.pl

dr n. med. Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 44 17
zspecht@uck.gda.pl

budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17, Gdańsk
I p.