Apteka Szpitalna

Nasz personel

 • dr n. med., mgr farm. Wioletta Kaliszan

 • z-ca kierownika

  mgr farm. Marcin Bicz

 • z-ca kierownika

  dr n. farm. Anna Stiepanow-Trzeciak

 • z-ca kierownika

  mgr farm. Bogusława Szmaja

 • mgr farm. Katarzyna Bosak

 • mgr farm. Grzegorz Buńko

 • mgr farm. Urszula Dobrzycka-Magulska

 • mgr farm. Agnieszka Drzazgowska

 • mgr farm. Anna Elszkowska

 • dr n. farm. Halina Gabiga

 • mgr farm. Magdalena Gruszkiewicz

 • mgr farm. Magdalena Jaśkowska

 • Koordynator badań klinicznch

  dr n. farm. Marta Kordalewska

 • dr n. farm. Robert Kowalski

 • mgr farm. Katarzyna Lewicka

 • mgr farm. Ewelina Lubieniecka-Archutowska

 • mgr farm. Agnieszka Marek

 • mgr farm. Anna Matuszewska

 • mgr farm. Marzena Mielczarek-Kęska

 • mgr farm. Maciej Okulicz

 • mgr farm. Agnieszka Prusko

 • mgr farm. Marta Rudnicka

 • mgr farm. Dorota Świtkowska

 • mgr farm. Ewa Wnorowska

 • TECHNICY FARMACEUTYCZNI

 • tech. farm. Anna Balejko

 • tech. farm. Michał Bartoszewicz

 • tech. farm. Dorota Bowżyk

 • tech. farm. Anni Chaczatrian

 • tech. farm., mgr Lucyna Gołąb

 • tech. farm., mgr inż. Karolina Górska

 • tech. farm., inż. Katarzyna Grądkowska

 • tech. farm. Magdalena Maciejewska

 • tech. farm. Iwona Pierzynowska

 • tech. farm. Katarzyna Stencel

 • tech. farm. Emilia Warkusz

 • tech. farm. Joanna Ziółkowska

Usługi farmaceutyczne

Apteka Szpitalna świadczy usługi farmaceutyczne:

 • sporządzanie leków recepturowych
 • sporządzanie leków aptecznych
 • sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego
 • sporządzanie leków do oczu
 • sporządzanie indywidualnych dawek leków cytotoksycznych
 • sporządzanie indywidualnych dawek leków przeciwgrzybicznych i antybiotyków
 • udzielanie informacji o produktach leczniczych
 • zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze, płyny infuzyjne, płyny do dializ, środki dezynfekcyjne i gazy medyczne
 • udział w racjonalizacji farmakoterapii
 • udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków, incydentów medycznych, wstrzymań i wycofań leków
 • przygotowanie specyfikacji przetargowych
 • prowadzenie ewidencji produktów leczniczych pozyskanych w formie darowizn
 • udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala

Programy edukacyjne

Apteka Szpitalna stanowi bazę dydaktyczną dla Wydziału Farmaceutycznego GUMed.

W Aptece prowadzone są:

 • praktyki studenckie
 • staże podyplomowe
 • staże i szkolenia specjalizacyjne w zakresie farmacji szpitalnej

Historia

Apteka Szpitalna powstała w 1945 roku.

Pierwszymi kierownikami Apteki byli prowizorzy apteczni podlegający od 1945 roku Prorektorowi Akademii Lekarskiej,
prof. W. Czarnockiemu, a od 1949 roku Dyrektorowi Szpitala:

 • Hieronim Bieńkowski - 01.05.1945 – 31.12.1945
 • Stanisław Arcimowicz – 01.01.1946 – 30.04.1946
 • Antonina Lewonowa -  01.05.1946 – 22.05.1965

W skład pomieszczeń Apteki (317 m2) wchodziły wówczas:

pomieszczenie recepturowe, pomieszczenie do ekspedycji leków, pomieszczenie do produkcji płynów infuzyjnych oraz zmywalnia.

Apteka zaopatrywała Kliniki 1700 - łóżkowego Szpitala, a od 1949 roku również Szpital Ginekologiczno – Położniczy przy ulicy Klinicznej (270 łóżek).

Do 1950 roku w Aptece pracowali: 1 doktor farmacji, 3 magistrów farmacji, 4 pomocników aptecznych i 24 osoby pomocnicze.

W 1951 roku Aptekę przeniesiono do wyremontowanego budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych. Powierzchnia Apteki zwiększyła się do 472 m2, co umożliwiło jej dalszy rozwój i wprowadzanie nowoczesnych technologii.

Utworzono dwie pracownie aseptyczne do produkcji płynów infuzyjnych oraz laboratorium kontroli jałowości.

W 1951 roku powstał Szpital Kliniczny przy ulicy Śluza (później ul. Prof. Kieturakisa), który od 1955 roku zaopatrywany był również przez centralną Aptekę Szpitalną.

W 1957 roku Apteka Szpitalna zaczęła prowadzić ćwiczenia dla studentów IV i V roku Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku, odbywały się również szkolenia dla magistrów farmacji z receptury leku jałowego.

Nawiązana wtedy współpraca naukowa z Wydziałem Farmaceutycznym zaowocowała wieloma publikacjami, a Apteka Szpitalna do dziś stanowi bazę dydaktyczną dla Wydziału Farmaceutycznego GUMed.

W 1965 roku kierownictwo Apteki objęła, pełniąca do tej pory funkcję zastępcy kierownika, dr farm. Alina Kuleszyna.

W 1968 roku po raz kolejny przeniesiono Aptekę do nowych pomieszczeń, gdzie rozszerzono dział leku jałowego, co pozwoliło na zwiększenie produkcji płynów infuzyjnych.

W 1975 roku, po odejściu na emeryturę dr farm. Aliny Kuleszyny  kierowanie Apteką powierzono dr farm. Stefanii Kanafarskiej – Młotkowskiej, która pełniła tę funkcję do 1981 roku.

W 1981 roku kierownikiem Apteki został mgr farm. Ryszard Wołyniak.

W 1984 roku Apteka została przeniesiona do nowego budynku o  powierzchni użytkowej 2100 m2, zaprojektowanego specjalnie dla potrzeb Apteki, w  którym mieściła się do 2012 roku.

Dnia 1.04.1996 roku kierownikiem Apteki została mgr farm. Hanna Kuźniar. Apteka ulegała dalszym przekształceniom spowodowanym postępem nauk medycznych, farmaceutycznych oraz zmieniającym się prawem.

W 1998 roku powstała Pracownia Żywienia Pozajelitowego, a  01.11.2001 rozpoczęła działalność Pracownia Leków Cytotoksycznych.

01.11.2002 roku w wyniku połączenia trzech szpitali klinicznych (SPSK nr 1, 2 i 3) powstało Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku (ACK następnie przekształcone w Uniwersyteckie Centrum Kliniczne UCK). Zlikwidowano Apteki Szpitalne w SPSK nr 2 i SPSK nr 3 a  zaopatrzenie połączonych szpitali powierzono centralnej Aptece Szpitalnej.

01.06.2002 roku zlikwidowana została Pracownia Płynów Infuzyjnych.

Cztery miesiące później, 14.04.2012,  Apteka została przeniesiona do nowego budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej, gdzie zajmuje powierzchnię ok. 1500 m2. W tym czasie  została uruchomiona  nowa pracownia aseptyczna: Pracownia Leków Przeciwgrzybiczych i Antybiotyków, a działające wcześniej pracownie zostały wyposażone w  najnowocześniejsze urządzenia oraz systemy komputerowe do produkcji leków cytotoksycznych i mieszanin do żywienia pozajelitowego.

Obecnie Apteka Szpitalna UCK jest jedną z  najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych aptek szpitalnych w Polsce. Świadczy specjalistyczne usługi farmaceutyczne dla pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz stanowi nowoczesna bazę dydaktyczną dla studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Ośrodka Szkolenia Podyplomowego.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Apteka Szpitalna

Kontakt:
tel. 58 349 37 20
fax: 58 349 37 30
apteka@uck.gda.pl

ul. Smoluchowskiego 17
80 - 214 Gdańsk
Budynek CMI, parter

Apteka czynna jest całą dobę.