Zespół Chirurgii Wątroby

Zespół Chirurgii Wątroby w ramach Centrum Leczenia Guzów Wątroby i Programu przeszczepiania wątroby UCK zapewnia całościową opiekę w zakresie nowotworów wątroby i patologii dróg żółciowych, a także innych chorób tego narządu. Oferujemy diagnostykę pogłębioną, wysokospecjalistyczne leczenie w zespole wielospecjalistycznym, a także nadzór pooperacyjny (follow up) w ramach Przyklinicznej Poradni Chirurgii Ogólnej.

Wykonujemy wszystkie operacje z zakresu chirurgii wątroby i dróg żółciowych:

 • kompleksowe i skoordynowane leczenie raka wątrobowo komórkowego (HCC) oraz cholangiocarcinoma – rak dróg żółciowych (CCC)
 • kompleksowe i skoordynowane leczenie raka jelita grubego w tym przypadków z przerzutami raka jelita grubego do wątroby.
 • resekcje guzów przerzutowych jak i pierwotnych wątroby w pełnym zakresie, od resekcji segmentarnych po poszerzone hemihepatectomie w tym procedury laparoskopowe oraz leczenie wieloetapowe połączone z zabiegami radiologii zabiegowej (ALPPS)
 • leczenie nowotworów zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych oraz pęcherzyka żółciowego
 • resekcje guzów łagodnych oraz torbieli wątroby w sytuacji spełnienia wskazań do zabiegu
 • zabiegi rekonstrukcyjne dróg żółciowych w tym naprawa kalectwa żółciowego
 • kwalifikacja, przygotowanie oraz przeszczepienie wątroby w przewlekłej i ostrej niewydolności wątroby
 • w ramach Centrum Urazowego zaopatrujemy rozległe obrażenia ciała w tym uszkodzenia wątroby i pola żółciowo trzustkowego.
 • pełen zakres zabiegów w leczeniu lokoregionalnym guzów wątroby (termoablacja przezskórna, termoablacja śródoperacyjna, embolizacja, chemoembolizacja przeztętnicza - TACE)
 • diagnostyka wielospecjalistyczna guzów wątroby (w tym biopsje skrawkowe) w ramach Poradni Chirurgii Ogólnej i konsyliów wielospecjalistycznych

Nasz zespół ma dostęp do najnowszych technik wykorzystywanych w chirurgii wątroby

 • nóż ultradźwiękowy do resekcji wątroby
 • ultrasonografia śródoperacyjna
 • cholangiografia śródoperacyjna
 • narzędzia do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego (Cell Saver)
 • pełen zakres technik hemostatycznych w tym plazma argonowa, dostępnych także w technice laparoskopowej
 • całodobowy dostęp do endoskopii diagnostycznej i zabiegowej
 • całodobowy dostęp do wyspecjalizowanej pracowni radiologii interwencyjnej i pracowni wewnątrznaczyniowej


W ramach Zespołu  Chirurgii Wątroby, poza leczeniem naszych pacjentów, prowadzimy badania naukowe, uczestniczymy w programach badawczych krajowych i międzynarodowych. Współpracujemy również z ośrodkami leczniczymi i naukowymi w Polsce i na świecie.

Szeroki i pełny zakres procedur zapewniamy dzięki współpracy w wykwalifikowanym, doświadczonym zespole wielospecjalistycznym:

 • Chirurdzy z wieloletnim doświadczeniem, wyspecjalizowani w chirurgii wątroby i dróg żółciowych
 • Chirurdzy transplantolodzy wyszkoleni w zakresie przeszczepiania wątroby
 • Hepatolodzy – Transplantolodzy
 • Gastroenterolodzy
 • Onkolodzy, Radioterapeuci, Chemioterapeuci
 • Radiolodzy interwencyjni
 • Koordynatorzy pakietu onkologicznego DILO
 • Konsultanci wszystkich specjalizacji dostępnych w UCK

Nasz personel

 • Dr n. med. Piotr Remiszewski

 • Dr n. med. Anna Drobińska

 • Dr n. med. Dariusz Łaski

 • Dr n. med. Marian Łukiański

 • Dr n. med. Maciej Śledziński

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk