Ośrodek Leczenia Chorób Trzustki

Ośrodek Leczenia Chorób Trzustki UCK jest interdyscyplinarną jednostką umożliwiającą kompleksowe leczenie pacjentów. Nasz zespół składa się z chirurgów, anestezjologów, onkologów, gastroenterologów i radiologów. W jednym miejscu istnieje możliwość wszechstronnej diagnostyki i wykorzystania aktualnie dostępnych technik leczenia. Skoncentrowanie specjalistów i sprzętu daje unikatową możliwość łączenia różnych metod leczenia i dobrania ich do konkretnej sytuacji klinicznej chorego.

Jesteśmy ośrodkiem, do którego trafiają pacjenci z innych szpitali regionu pomorza, planujemy strategię leczenia bądź realizujemy ją w ramach UCK. Wspólnie z zespołem podejmujemy się zastosowania technik hybrydowych w leczeniu ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki i w urazach okolicy trzustki i dwunastnicy.

Oferujemy w tej chwili europejskie standardy kwalifikacji do zabiegów i aktualne wytyczne postępowania zabiegowego. Zespół chirurgów utrzymuje kontakt i odbywa szkolenia w ośrodku referencyjnym chirurgii trzustki w Heidelbergu. Wykonujemy zabiegi częściowego lub całkowitego wycięcia trzustki z powodu raka.

Do najważniejszych osiągnięć ośrodka leczenia chorób trzustki należą:

 • jeden z najmniejszych odsetek zabiegów paliatywnych na rzecz potencjalnie leczących,
 • zwiększona doszczętność operacji - wzrosła liczba resekowanych węzłów chłonnych,
 • rutynowo wykonywane są operacje resekcji żyły wrotnej w przypadku nacieku nowotworowego na to naczynie,
 • stosujemy blokowe resekcje w przypadkach raka lewej części trzustki (Radical Antegrade Modular Pancreato Splenectomy – RAMPS),
 • wykonujemy laparoskopowe resekcje guzów trzustki w przypadku zmian przedinwazyjnych,
 • stosujemy izolowaną resekcję zawiązków trzustki (pancreas spearing surgery),
 • zabiegi niszczenia zmian nowotworowych miejscowo zaawansowanych w trzustce za pomocą nieodwracalnej elektroporacji (NanoKnife),
 • wykonujemy resekcję trzustki u chorych w podeszłym wieku,
 • przeszczepienie wysp trzustkowych,
 • wprowadzenie chemioterapii cztero-lekowej FOLFIRINOX w leczeniu neo-adjuwantowym raka trzustki,
 • rutynowe interdyscyplinarne kwalifikacje do zabiegów operacyjnych,
 • dostosowanie protokołu patomorfologicznego opisu preparatu operacyjnego do standardów światowych,
 • rutynowe stosowanie zaleceń ERAS w przygotowaniu pacjentów do zabiegów resekcji trzustki.


Członkowie ośrodka leczenia chorób trzustki w UCK są zapraszani do udziału w konferencjach i programach naukowych. Współtworzymy podręczniki z chirurgii onkologicznej opisujące najbardziej aktualne standardy postępowania np. w chirurgii raka trzustki (Chirurgia Onkologiczna wydanie 2019), bierzemy czynnie udział w konferencjach naukowych poświęconych problematyce leczenia chorób trzustki. Od lat organizujemy, wraz z ośrodkiem katowickim, Międzynarodowe Dni Trzustkowe (ostatnia edycja tej konferencji miała miejsce w Gdańsku w 2020 roku).Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk