O CENTRUM

Centrum Diagnostyki i Leczenia Czerniaka Skóry korzysta w swojej działalności z zasobów Kliniki Onkologii i Radioterapii, Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii oraz Laboratorium Genetyki Klinicznej, Zakładu Patomorfologii Klinicznej i Zakładu Radiologii.

Do zadań Centrum Diagnostyki i Leczenia Czerniaka Skóry należy:

 • kwalifikacja pacjentów UCK i pacjentów leczonych w innych ośrodkach medycznych
 • kompleksowa diagnostyka i leczenie chorych
 • kontrola osób po przebytym leczeniu,
 • prowadzenie badań klinicznych w zakresie diagnostyki i leczenia czerniaka skóry,
 • działalność edukacyjna w zakresie profilaktyki i leczenia czerniaka skóry,
 • współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami pacjentów chorych na nowotwory złośliwe czerniaka skóry,
 • prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie upowszechnienia wiedzy o profilaktyce i leczeniu czerniaka skóry,
 • szkolenie personelu medycznego i pielęgniarskiego w zakresie diagnostyki i leczenia czerniaka skóry.

Kwalifikacja pacjentów

DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH UCK ZAPRASZAMY PACJENTÓW:

1.    Ze zmianami skórnymi podejrzanymi o wczesnego czerniaka skóry

 • dr hab. n. med. Michał Sobjanek

poniedziałki – Poradnia Dermatologiczna od godziny 8.00
budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej - parter

2.    Z rozpoznanym czerniakiem skóry – po pierwotnym wycięciu 

 • dr n. med. Kamil Drucis

poniedziałki – Poradnia Chirurgii Onkologicznej
budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej - pietro 3, gabinet 10

3.    Po zakończonym leczeniu chirurgicznym

 • prof. dr hab. n. med. Renata Zaucha

środy – Poradnia Onkologiczna
budynek nr 4, parter

 • dr n. med. Anna Kowalczyk

wtorki – Poradnia Onkologiczna
budynek nr 4, parter

 • lek. Tomasz Sawicki

wtorki – Poradnia Onkologiczna
budynek nr 4, parter

Rejestracja

 • Pacjenci z kartą DILO

Infolinia: tel. 58  880 85 55
lub osobiście budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej - parter

 • Pacjenci bez karty DILO

Infolinia: tel. 58 727 05 05
lub osobiście ze skierowaniem budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej - piętro 1

Koordynatorzy

 • Koordynator pacjentów z kartą DILO:

mgr Maria Matysiak
tel. 58 349 39 55 email: mmatysiak@uck.gda.pl

 • Koordynator Centrum Leczenia Czerniaka:

dr n. med. Kamil Drucis
tel. 58 349 63 35 email: kdrucis@uck.gda.pl


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

REJESTRACJA

Kontakt:
Pacjenci z kartą DILO

Infolinia: tel. 58 880 85 55
lub osobiście budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej - parter

Pacjenci bez karty DILO

Infolinia: tel. 58 727 05 05
lub osobiście ze skierowaniem budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej - piętro 1