Centrum CHORÓB Piersi

Ideą działania personelu zaangażowanego w diagnostykę i  leczenie chorób piersi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku jest prowadzenie tej diagnostyki i leczenia według najlepszych wzorców europejskich i  światowych. Dlatego stworzyliśmy Centrum Chorób Piersi – strukturę, która pozwoli na sprawną diagnostykę wszelkich schorzeń piersi i optymalne leczenie tych, które tego wymagają.

Centrum ma pełne możliwości kompleksowego prowadzenia chorych od momentu wykrycia guza w piersi, poprzez całe złożone leczenie onkologiczne i w trakcie kontroli po jego zakończeniu. Kliniki i Zakłady UCK należą do czołowych jednostek w dziedzinie diagnostyki, leczenia i badań naukowych dotyczących raka piersi w Polsce i w Europie. Specjaliści zatrudnieni w Centrum tworzą krajowe i międzynarodowe standardy leczenia tego nowotworu.

W ramach kompleksowej opieki chorzy mają dostęp do nowoczesnych metod diagnostycznych – biopsji mammotomicznych (VABB – vacuum assisted breast biopsy), mammografii rezonansem magnetycznym oraz badań izotopowych (PET-TK). Celem postawionym przez Centrum Chorób Piersi jest, aby cała diagnostyka zmian w piersi i w regionalnych węzłach chłonnych u pacjentki z podejrzeniem nowotworu piersi wykonywana była podczas jednej wizyty. W ten sposób czas do rozpoznania histopatologicznego i określenia zaawansowania choroby skraca się do około tygodnia.

Wszyscy chorzy z ustalonym rozpoznaniem nowotworu złośliwego objęci są opieką zespołu wielodyscyplinarnego (konsylium). Podczas konsylium podejmowane są decyzje dotyczące strategii leczenia, w tym kwalifikacja do odpowiedniego zabiegu chirurgicznego czy przedoperacyjnego leczenia systemowego (chemioterapii, hormonoterapii, leczenia ukierunkowanego molekularnie). Wszystkie decyzje podejmowane są przez interdyscyplinarny zespół złożony z Chirurga Onkologicznego, Onkologa Klinicznego oraz Specjalisty Radioterapii Onkologicznej, przy wsparciu specjalistów diagnostyki i świadomym udziale pacjentki. W razie potrzeby wyniki badań dodatkowych konsultowane są z PatologamiRadiologami specjalizującymi się w rozpoznawaniu chorób piersi. Koordynacją opieki zajmuje się Koordynator Pakietu Onkologicznego, a opiekunami i przewodnikami przez często trudne do zrozumienia zawiłości leczenia są wyspecjalizowane Pielęgniarki Senologiczne.

Chorzy i ich rodziny z wywiadem rodzinnym wskazującym na podwyższone ryzyko zachorowania na raka piersi mają zapewniony dostęp do Poradni Genetycznej. Dopełnieniem leczenia jest opieka PsychologaDietetyka. W razie potrzeby chore są również kierowane do specjalistów w zakresie rehabilitacji, zachowania płodności czy opieki paliatywnej.

Atutem naszego Centrum jest także wsparcie pacjentów przez Rehamanagera, tj. specjalistę do spraw zarządzania kompleksową rehabilitacją. Rehamanager pomaga pacjentom uzyskać świadczenia pieniężne, wsparcie instytucji i  organizacji pozarządowych, czy też orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wspiera on także chorych i ich rodziny w rozwiązywaniu niemedycznych problemów związanych z chorobą onkologiczną i funkcjonowaniem pacjenta w jego środowisku - w domu i w pracy.

Pacjenci leczący się z powodu nowotworu piersi mogą skorzystać z poradnika, który zawiera niezbędne informacje dotyczące leczenia w naszym szpitalu. 


STRUKTURA CENTRUM CHORÓB PIERSI UCK:

Poradnia Chorób Piersi UCK

Poradnia przeznaczona jest dla pacjentek, które wykryły zmianę w piersi i potrzebują porady lub wcześniej zdiagnozowano u  nich łagodną zmianę w piersi wymagającą regularnej kontroli. Poradnia przyjmuje również pacjentów zdrowych, którzy chcą skontrolować swoje piersi oraz pacjentów, którzy uważają, że mogą być genetycznie obciążeni rakiem piersi.

Na pierwszej wizycie lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad, a następnie dokładnie bada piersi i pachy.

Poradnia Chorób Piersi UCK prowadzi program jednodniowej diagnostyki zmian w piersiach.

Jeśli lekarz potwierdzi obecność niepokojących zmian, w ciągu kolejnych 5 dni pacjent zostanie umówiony na tzw. jednodniową diagnostykę, podczas której wykonany zostanie szereg badań: mammografia, USG piersi i węzłów chłonnych, ewentualnie biopsja cienko- lub gruboigłowa. Oznacza to, że w przypadku wykrycia niepokojącej zmiany, badania niezbędne do ustalenia rozpoznania zostaną wykonane w ciągu jednego dnia, podnosząc komfort pacjenta i oszczędzając jego czas.

Oczywiście trzeba będzie kilka dni poczekać na wynik biopsji - nie jest możliwe uzyskanie go natychmiast. Jeśli zachodzi taka potrzeba, w kolejnym terminie wykonywane są dodatkowe badania celem określenia typu i zasięgu choroby.

Centrum Raka Piersi UCK

W przypadku rozpoznania nowotworu piersi pacjent trafia do Centrum Raka Piersi UCK, które oferuje kompleksowe leczenie, obejmujące opiekę wszystkich niezbędnych specjalistów, a także zaplecze pełnoprofilowego szpitala klinicznego.

Centrum Raka Piersi UCK zapewnia:

 • szybką diagnostykę w zakresie radiologii, patomorfologii i genetyki,
 • możliwość leczenia przez doświadczonych specjalistów z zakresu onkologii klinicznej, radioterapii, chirurgii onkologicznej,
 • europejskie standardy leczenia i wysokiej klasy sprzęt medyczny,
 • nowoczesne formy terapii m.in. zabiegi onkoplastyczne, znakowanie guza i węzłów chłonnych, amputacje piersi z  jednoczasową rekonstrukcją,   dostęp do nowoczesnych terapii systemowych w ramach programów lekowych i badań klinicznych, system chłodzenia skóry głowy zapobiegający wypadaniu włosów, nowoczesne techniki radioterapii
 • komfortowe warunki pobytu i krótki czas leczenia,
 • zgrany zespół pracowników medycznych: lekarze, dedykowane pielęgniarki, psycholog, dietetyk, rehamanager oraz przedstawiciele pacjentów dbający o poprawę jakości i komfort chorych w trakcie leczenia.


Nasz personel

 • dr hab. n. med. Elzbieta Senkus-Konefka

 • dr hab. n. med. Andrzej Badzio

 • dr n. med. Maciej Bobowicz

 • dr n. med. Monika Czarnowska-Cubała

 • lek. Monika Czechlowska-Nabożna

 • lek. Magdalena Graczyk

 • lek. Katarzyna Gwożdziewicz

 • dr hab. n. med. Jerzy Jankau

 • dr n. med. Paweł Kabata

 • dr n. med. Anna Kowalczyk

 • lek. Jacek Kowalski

 • dr n. kult. fiz. Milena Lachowicz

 • mgr Maria Majcher

 • mgr Joanna Matuszewska

 • prac. adm. Marta Mowińska

 • dr n. med. Rafał Pęksa

 • lek. Joanna Seredyńska

 • dr n. med. Katarzyna Sosińska-Mielcarek

 • piel. Małgorzta Stobińska

 • mgr Grażyna Suchodolska

 • lic. piel. Danuta Synak

 • dr n. med. Ewa Szutowicz-Zielińska

 • mgr Dorota Ślemp

 • prof. dr hab. n. med. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

 • lek. Magdalena Wieczorek-Rutkowska

Zespół

Poradnia Chorób Piersi

lek.  Agnieszka Kulik-Halena - specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

lek.  Zofia Alchimowicz-Bardo - rezydent Kliniki Onkologii i Radioterapii

lek.  Magdalena Dróżka - rezydent Kliniki Onkologii i Radioterapii

lek.  Sergii Girnyi - rezydent Kliniki Chirurgii Onkologicznej

lek.  Anna Kaczmarczyk - rezydent Kliniki Onkologii i Radioterapii

lek.  Sandra Kuczkowska - rezydent Kliniki Onkologii i Radioterapii

lek. Kacper Winiarski - rezydent Kliniki Onkologii i Radioterapii

lek. Katarzyna Szymczak - rezydent Kliniki Onkologii i Radioterapii

lek.  Malwina Stanowicka - Grada - rezydent Kliniki Onkologii i Radioterapii

Centrum Raka Piersi

 • Onkolodzy kliniczni

dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka - specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej

prof. dr hab. n. med. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz - specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej

dr n. med. Katarzyna Sosińska-Mielcarek - specjalista onkologii klinicznej 

lek. Joanna Seredyńska - specjalista onkologii klinicznej

lek.  Magdalena Wieczorek-Rutkowska - specjalista onkologii klinicznej 

 • Chirurdzy Onkologiczni

Koordynator zespołu chirurgicznego Centrum Chorób Piersi UCK - dr n. med. Paweł Kabata - specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

dr n. med. Kamil Drucis - specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej 

 • Chirurdzy Plastyczni

dr hab. n. med. Jerzy Jankau - specjalista chirurgii ogólnej i plastycznej

lek.  Magdalena Graczyk - specjalista chirurgii plastycznej

 • Radioterapeuci

dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka - specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej

dr hab. n. med. Andrzej Badzio- specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej

dr n. med. Anna Kowalczyk- specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej

dr n. med. Marcin Sinacki- specjalista radioterapii onkologicznej 

dr n. med. Ewa Szutowicz-Zielińska - specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej 

 • Radiolodzy

Koordynator zespołu radiologów Centrum Chorób Piersi UCK - lek. med. Katarzyna Gwoździewicz - specjalista radiolog 

dr n. med. Maciej Bobowicz - specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

dr n. med. Monika Czarnowska-Cubała - specjalista radiolog 

lek. Monika Czechlowska-Nabożna - specjalista radiolog 

lek. Beata Balas - specjalista radiolog 

dr n. med. Maria Szostakiewicz - specjalista radiolog 

lek. Beata Tokarska - specjalista radiolog 

 • Patolodzy

dr n. med. Rafał Pęksa - specjalista patomorfolog 

lek.  Jacek Kowalski - specjalista patomorfolog

 • Poradnia Onkologiczna

prof. dr hab. n. med. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz - specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej

dr n. med. Katarzyna Sosińska-Mielcarek - specjalista onkologii klinicznej 

lek.  Joanna Seredyńska - specjalista onkologii klinicznej

lek. Magdalena Wieczorek-Rutkowska - specjalista onkologii klinicznej 

lek. Natalia Cichowska-Cwalińska - specjalista radioterapii onkologicznej

 • Pielęgniarki

Pielęgniarka Koordynujaca - mgr Grażyna Suchodolska - pielęgniarka senologiczna

mgr Maria Majcher - pielęgniarka senologiczna

Małgorzata Stobińska - pielęgniarka Oddziału Dziennego Chemioterapii Nowotworów Piersi

mgr Dorota Ślemp - specjalista pielęgniarstwa zachowawczegopielęgniarka Oddziału Dziennego Chemioterapii Nowotworów Piersi

 • Nie tylko lekarze i pielęgniarki

dr n. kult. fiz. Milena Lachowicz - psycholog kliniczny, seksuolog

mgr Joanna Matuszewska - rehamenadżer

lic. pielęgniarka Danuta Synak - koordynator pakietu onkologicznego

mgr Katarzyna Kaczkowska - pracownik administracyjny

inż. Wioletta Szymańska - pracownik administracyjny

 • Współpracują z nami

dr hab. n. med. Dagmara Klasa-Mazurkiewicz - specjalista ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej

prof. dr hab. n. med. Ewa Lewicka - specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych

lek. Katarzyna Kupper-Spychalska - specjalista psychiatra


Rehamanager

Opieka rehamanagera w Centrum Chorób Piersi UCK

Rehamanager to specjalista ds. zarządzania kompleksową rehabilitacją, pomagający pacjentowi uzyskać świadczenia pieniężne, wsparcie instytucji i organizacji pozarządowych, czy też orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wspiera chorego i jego rodzinę w rozwiązywaniu niemedycznych problemów związanych z chorobą onkologiczną i funkcjonowaniem pacjenta w jego środowisku - w domu i w pracy. Ponieważ zna procedury i posługuje się językiem medycznym oraz zna specyfikę pracy placówek ochrony zdrowia, wie gdzie i jak można otrzymać wsparcie w leczeniu i rehabilitacji.

Rehamenager w Centrum Chorób Piersi poinformuje Państwa o przysługującej pomocy materialnej i niematerialnej, pomoże uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i wyjaśni, jakie ulgi, dofinansowania i uprawnienia z tego tytułu przysługują pacjentowi. Wesprze też w procesie powrotu na rynek pracy po zakończonym leczeniu. Poinformuje, jak załatwić formalności związane z wypłatą zasiłków i świadczeń, wyjaśni jak uzyskać dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych, w tym protez, peruk i materiałów kompresyjnych. 

Z konsultacji rehamanagera warto skorzystać, gdy pacjent:

 • chce porozmawiać o raku piersi i metodach jego leczenia
 • potrzebuje informacji na temat organizacji procesu leczenia i rehabilitacji
 • nie może pracować i potrzebuje informacji na temat procedur i przepisów
 • chce uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • chce dowiedzieć się o uprawnieniach osób z niepełnosprawnością
 • potrzebuje informacji na temat pomocy instytucjonalnej (NFZ, KRUS, PFRON, ZUS itp.)
 • chce informacji o rehabilitacji (sanatoria, oddziały dzienne, prewencja rentowa)
 • szuka kontaktu z organizacjami oferującymi darmowe wsparcie psychologiczne i inne

Konsultacje rehamanagera odbywają się na Oddziale Chemioterapii Dziennej Nowotworów Piersi CMN, gabinet nr 1 w środy (9.00-11.00) i piątki (13.00-15.00).

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Poradnie Centrum Chorób Piersi

Kontakt:
58 727 05 00
rejestracja.piersi@uck.gda.pl

ul. Smoluchowskiego 17,
80-214 Gdańsk
budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej

Klinika Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej

ul. Smoluchowskiego 17,
80-214 Gdańsk
budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej,
IV piętro

Oddział Dzienny Chemioterapii Nowotworów Piersi

Kontakt:
58 584 44 86
centrum.chorob.piersi@uck.gda.pl

ul. Smoluchowskiego 17,
80-214 Gdańsk
budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej
(sektor B), I piętro

Zakład Radioterapii

Kontakt:
58 584 45 98
58 584 45 99

ul. Smoluchowskiego 17,
80-214 Gdańsk
budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej (sektor D), parter

Pielęgniarki senologiczne

Kontakt:
58 584 44 84
58 584 44 89
pielegniarka.piersi@uck.gda.pl

ul. Smoluchowskiego 17,
80-214 Gdańsk
budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej

Psycholog kliniczny

Kontakt:
796 692 543
psycholog.piersi@uck.gda.pl

porady: poniedziałek - środa

Dietetyk

Kontakt:
58 584 45 92
dietetyk.piersi@uck.gda.pl

porady: środa 10:00 - 13:00

Rehamanager

Kontakt:
605 326 454
rehamanager.piersi@uck.gda.pl

porady: piątek 13:00 - 15:00

Pliki do pobrania