Kariera

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Termin zgłoszenia do: 03.04.2018

         

Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

ogłasza konkurs na stanowisko: 

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

KLINIKI NEFROLOGII, TRANSPLANTOLOGII i CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151 poz. 896). 

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 poz. 393) oraz pisemnej koncepcji pracy na stanowisko objęte postępowaniem konkursowym. 

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w terminie 11 dni od daty opublikowania ogłoszenia tj. do dnia 03.04.2018r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych” opisanej imieniem i  nazwiskiem oraz adresem i telefonem kontaktowym kandydata pod adresem: 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

ul. Dębinki 7

80- 952 Gdańsk

budynek nr 9,piętro II, pokój 302

O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Działu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi UCK, budynek nr 9, piętro II, pok. 302.

Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80 – 952 Gdańsk, w terminie 60 dni od dnia upływu składania dokumentów.

Materiały i  informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku ul. Dębinki 7.                                                                         

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Opublikowano: Gdańsk, dnia 23.03.2018r.

 
 


  

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Onkologii i Radioterapii

Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Onkologii i Radioterapii

Termin zgłoszenia do: 03.04.2018

 

Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

ogłasza konkurs na stanowisko:


PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

KLINIKI ONKOLOGII i RADIOTERAPII

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151 poz. 896). 

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 poz. 393) oraz pisemnej koncepcji pracy na stanowisko objęte postępowaniem konkursowym.

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w terminie 11 dni od daty opublikowania ogłoszenia tj. do dnia 03.04.2018r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Onkologii i Radioterapii” opisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i telefonem kontaktowym kandydata pod adresem:

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

ul. Dębinki 7

80- 952 Gdańsk

budynek nr 9,piętro II, pokój 302

 

O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Działu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi UCK, budynek nr 9, piętro II, pok. 302.

Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80 – 952 Gdańsk, w terminie 60 dni od dnia upływu składania dokumentów.

Materiały i  informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku ul. Dębinki 7.                                                                         

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Opublikowano: Gdańsk, dnia 23.03.2018r.