Technik Sterylizacji Medycznej

Technik Sterylizacji Medycznej

Miejsce pracy: UCK Gdańsk

Termin zgłoszenia do: 31.12.2018

Wyślij CV na
rekrutacja@uck.gda.pl

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie procedur dekontaminacyjnych zgodnie z  obowiązującymi przepisami,
 • weryfikacja metody dezynfekcji i sterylizacji wyrobów medycznych,
 • obsługa urządzeń ciśnieniowych,
 • prowadzenie indywidualnej dokumentacji zdawczo-odbiorczej oraz dokumentowanie procesów mycia i dezynfekcji,
 • zwalnianie wsadu sterylizatora i ekspedycja materiałów sterylnych do odbiorcy na podstawie narzędzi, wskaźników kontroli procesowej obowiązujących w jednostce,
 • odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu sterylizacji i dezynfekcji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • zawód: Technik Sterylizacji Medycznej lub ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu sterylizacji i dezynfekcji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagania pożądane:

 • uprawnienie kwalifikacyjne typu E,
 • min. 3-miesiące doświadczenia pracy w zawodzie.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pierwsza umowa zawierana na okres próbny),
 • ciekawą pracę w jednym z największych szpitali w  Polsce,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i  zdobycie nowego doświadczenia.

 

Zainteresowani proszeni są o  przesłanie aplikacji (CV) w na adres e-mail:

rekrutacja@uck.gda.pl

Aplikacje przesyłane na inny adres nie będą rozpatrywane

UCK zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia

*W przypadku podania danych w  zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie i podpisanie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niniejszej rekrutacji - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)”.

*Aplikacja bez wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca klauzulę o wadliwej treści nie będzie uwzględniana.

*Administratorem danych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640.

*Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji.

*Dane osobowe nie będą udostępniane.

*Podanie danych osobowych i  wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia realizację ww. działań.

*Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pielęgniarka/Pielęgniarz, Położna/Położny

Pielęgniarka/Pielęgniarz, Położna/Położny

Miejsce pracy: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Termin zgłoszenia do: 31.12.2018

Wyślij CV na
rekrutacja@uck.gda.pl

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

zatrudni osoby na stanowiska:

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Położna/Położny

Miejsce pracy: Gdańsk

(Wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151 poz. 896).

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe oraz prawo wykonywania zawodu,
 • znajomość obsługi komputera.

Wymagania pożądane:

 • mile widziane posiadanie specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego,
 • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • empatia, wysoka kultura osobista,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub w ramach umowy cywilnoprawnej,
 • zatrudnienie dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością zgodnie z odrębnymi przepisami
 • możliwość dostosowania kształtu umowy i warunków pracy,
 • ciekawą pracę w jednym z  największych szpitali w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwijania własnej wiedzy poprzez dofinansowanie szkoleń.


Zainteresowani proszeni są o  przesłanie aplikacji (CV)

na adres e-mail: rekrutacja@uck.gda.pl

kontakt telefoniczny 58/349 22 23

(możliwość zatrudnienia od zaraz)

Aplikacje przesyłane na inny adres nie będą rozpatrywane.

UCK zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

*W przypadku podania danych w  zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie i podpisanie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niniejszej rekrutacji - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)”.

*Aplikacja bez wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca klauzulę o wadliwej treści nie będzie uwzględniana.

*Administratorem danych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640.

*Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji.

*Dane osobowe nie będą udostępniane.

*Podanie danych osobowych i  wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia realizację ww. działań.

*Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

Specjalista ds. aparatury medycznej

Specjalista ds. aparatury medycznej (numer oferty ZZL/OP/16/2018)

Termin zgłoszenia do: 08.06.2018


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zatrudni osobę na stanowisko

 

Specjalista ds. aparatury medycznej

(numer oferty ZZL/OP/16/2018)

Miejsce pracy: Gdańsk

Główne zadania:

 • kontrola związana z  rozruchem urządzeń medycznych,
 • bieżąca kontrola eksploatacyjna parametrów wymaganych do właściwej pracy sprzętu,
 • współpraca z  serwisami zewnętrznymi (zgłaszanie nieprawidłowości, usterek, awarii sprzętu),
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacji sprzętu,
 • raportowanie zużycia materiałów medycznych oraz eksploatacyjnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe elektrotechniczne lub pokrewne,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – min. 3 lata
 • umiejętność czytania schematów elektronicznych,
 • umiejętność obsługi multimetru,
 • uprawnienia SEP „E”,
 • znajomość aparatury RTG
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność w działaniu, systematyczność, odpowiedzialność.

Wymagania pożądane:

 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę – pełen etat,
 •  możliwość podnoszenia kwalifikacji i  rozwijania własnej wiedzy.

 

Zainteresowani proszeni są o przesłanie aplikacji (CV ) z podaniem numeru oferty

w terminie do dnia 08.06.2018 r na adres e-mail:

rekrutacja@uck.gda.pl

Aplikacje przesyłane na inny adres nie będą rozpatrywane.

UCK zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

 

*W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie i podpisanie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niniejszej rekrutacji - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)”.

*Aplikacja bez wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca klauzulę o wadliwej treści nie będzie uwzględniana.

*Administratorem danych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640.

*Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji.

*Dane osobowe nie będą udostępniane.

*Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia realizację ww. działań.

*Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania.

Opiekun Medyczny

Opiekun Medyczny

Miejsce pracy: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Termin zgłoszenia do: 31.12.2018

Wyślij CV na
rekrutacja@uck.gda.pl

         Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zatrudni osoby

   na  stanowisko: Opiekun Medyczny

  (numer oferty ZZL/OP/18/2018

Miejsce pracy: Gdańsk


(Wymagania zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w  podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151 poz. 896)

Główne zadania:

 • współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną,              
 • pomoc pacjentowi w podtrzymywaniu aktywności społecznej oraz zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych (odżywiania, nawadniania, wydalania),
 • aktywizowanie pacjenta do zwiększania samodzielności życiowej,
 • wykonywanie zabiegów higienicznych,
 • asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w  adaptacji  do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z chorobą,


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy i samodzielność, odporność na stres,


Oferujemy:

 • możliwość dostosowania kształtu umowy i warunków pracy,
 • zatrudnienie dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • ciekawą pracę w jednym z  największych szpitali w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwijania własnej wiedzy poprzez dofinansowanie szkoleń.

           

     Zainteresowani proszeni są o przesłanie aplikacji

   w terminie do dnia 31.12.2018 r.

    na adres e-mail: rekrutacja@uck.gda.pl

      lub dostarczenie do Działu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

 budynek 9, piętro II, pok. 302.


 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie i czytelne podpisanie klauzuli zgody o przedmiotowej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640 moich danych osobowych zawartych w  przekazanych dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenieochronie danych osobowych, w skrócie RODO).

Aplikacja, zawierająca dane o zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa (np. e-mail, numer telefonu), a jednocześnie niezawierająca wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierająca klauzulę o wadliwej treści lub niepodpisana w sposób czytelny nie będzie uwzględniania.

Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640.

2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne powołało Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@uck.gda.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez UCK wyłącznie w celu:

a) przeprowadzenia rekrutacji,

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń.

4. Podstawa prawna przetwarzania przez UCK Pani/Pana danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO zgodnie, z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w  jednym lub większej liczbie określonych celów. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych – w zakresie wynikającym z przepisów prawa – jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy Kodeks Pracy, przepisów szczególnych i aktów wykonawczych do Kodeksu. Niepodanie tych danych skutkuje niemożnością przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego z Pani/Panem udziałem. Podanie danych osobowych – w  zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa (np. numeru telefonu lub adresu e-mail) jest dobrowolne (na podstawie dobrowolnie, świadomie i swobodnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody). Ich niepodanie nie wpływa na możliwość przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego z Pani/Panem udziałem (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i  nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia), ale ich podanie uniemożliwi nam – np. w przypadku numeru telefonu lub adresu e-mail – skontaktowanie się z Panią/Panem za ich pośrednictwem. Pani/Pan macie również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom współpracującym z UCK w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym UCK w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług:

 • teleinformatycznych,

 • prawnych, doradczych oraz wspierających UCK w dochodzeniu należnych roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

 • kurierskich i pocztowych,

 • rekrutacyjnych,

 • związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,

a) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, w tym zwłaszcza pracownikom komórki organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz kadrze kierowniczej UCK,

b) osobom i/lub podmiotom przez Ciebie upoważnionym,

Więcej informacji na temat współpracujących z UCK podmiotów, którym UCK powierza przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie głównej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (www.uck.gda.pl).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, jednak nie dłużej nić przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Twoich danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów,   a także w razie cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienie skargi do Organu Nadzorczego (do 25 maja 2018 r. GIODO, od 25 maja 2018 r. PUODO), gdy uznasz, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenieochronie danych osobowych, w skrócie RODO).

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Pliki do pobrania