Pracownik ds. teletechniki

Pracownik ds. teletechniki (numer oferty ZZL/OP/10/2018)

Miejsce pracy: UCK Gdańsk

Termin zgłoszenia do: 31.03.2018

Wyślij CV na
rekrutacja@uck.gda.pl

Główne zadania:

 • montaż i obsługa instalacji  systemów teletechnicznych w tym CCTV, KD, SSWIN, przyzywowych,
 • montaż okablowania strukturalnego.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie techniczne (elektryczne, telekomunikacyjne),
 • brak przeciwwskazań do prac na wysokościach – na stanowisku wykorzystuje się techniki alpinistyczne po uprzednim przeszkoleniu,
 • umiejętność czytania schematów technicznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność w działaniu, kreatywność i inicjatywa.

Wymagania pożądane:

 •  uprawnienia elektryczne 1 kV „E”,
 • uprawnienia do prac na wysokościach.

Oferujemy:

 •  zatrudnienie w ramach umowy o pracę – pełen etat,
 •  możliwość specjalistycznego rozwoju i nabycia unikalnych technicznych umiejętności,
 • możliwość dofinansowania studiów technicznych kierunkowych.

 

Zainteresowani proszeni są o  przesłanie aplikacji (CV )

w terminie do dnia 30.03.2018 r na adres e-mail:

rekrutacja@uck.gda.pl

Aplikacje przesyłane na inny adres nie będą rozpatrywane.

UCK zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

 

*W przypadku podania danych w  zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie i podpisanie klauzuli
o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niniejszej rekrutacji - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)”.

*Aplikacja bez wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca klauzulę o wadliwej treści nie będzie uwzględniana.

*Administratorem danych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640.

*Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji.

*Dane osobowe nie będą udostępniane.

*Podanie danych osobowych i  wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia realizację ww. działań.

*Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pracownik ds. teletechniki

Pracownik ds. teletechniki (numer ofert ZZL/OP/11/2018)

Miejsce pracy: UCK Gdańsk

Termin zgłoszenia do: 31.03.2018

Wyślij CV na
rekrutacja@uck.gda.pl

Główne zadania:

 • obsługa systemu telekomunikacyjnego w tym central telefonicznych PBX,
 • obsługa elementów systemów telefonii przewodowej i bezprzewodowej, elementów liniowych, aparatów telefonicznych, faxów.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie techniczne (elektryczne, telekomunikacyjne),
 • brak przeciwwskazań do prac na wysokościach – na stanowisku wykorzystuje się techniki alpinistyczne po uprzednim przeszkoleniu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność w działaniu, kreatywność i inicjatywa.

Wymagania pożądane:

 • mile widziana praktyka w firmie telekomunikacyjnej,
 • uprawnienia elektryczne 1 kV „E”,
 • uprawnienia do prac na wysokościach,

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę – pełen etat,
 • możliwość specjalistycznego rozwoju i nabycia unikalnych technicznych umiejętności,
 • możliwość dofinansowania studiów technicznych kierunkowych.

 

Zainteresowani proszeni są o  przesłanie aplikacji (CV )

w terminie do dnia 30.03.2018 r na adres e-mail:

rekrutacja@uck.gda.pl

Aplikacje przesyłane na inny adres nie będą rozpatrywane.

UCK zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

 

*W przypadku podania danych w  zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie i podpisanie klauzuli
o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niniejszej rekrutacji - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)”.

*Aplikacja bez wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca klauzulę o wadliwej treści nie będzie uwzględniana.

*Administratorem danych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640.

*Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji.

*Dane osobowe nie będą udostępniane.

*Podanie danych osobowych i  wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia realizację ww. działań.

*Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Technik Sterylizacji Medycznej

Technik Sterylizacji Medycznej

Miejsce pracy: UCK Gdańsk

Termin zgłoszenia do: 31.12.2018

Wyślij CV na
rekrutacja@uck.gda.pl

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie procedur dekontaminacyjnych zgodnie z  obowiązującymi przepisami,
 • weryfikacja metody dezynfekcji i sterylizacji wyrobów medycznych,
 • obsługa urządzeń ciśnieniowych,
 • prowadzenie indywidualnej dokumentacji zdawczo-odbiorczej oraz dokumentowanie procesów mycia i dezynfekcji,
 • zwalnianie wsadu sterylizatora i ekspedycja materiałów sterylnych do odbiorcy na podstawie narzędzi, wskaźników kontroli procesowej obowiązujących w jednostce,
 • odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu sterylizacji i dezynfekcji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • zawód: Technik Sterylizacji Medycznej lub ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu sterylizacji i dezynfekcji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagania pożądane:

 • uprawnienie kwalifikacyjne typu E,
 • min. 3-miesiące doświadczenia pracy w zawodzie.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pierwsza umowa zawierana na okres próbny),
 • ciekawą pracę w jednym z największych szpitali w  Polsce,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i  zdobycie nowego doświadczenia.

 

Zainteresowani proszeni są o  przesłanie aplikacji (CV) w na adres e-mail:

rekrutacja@uck.gda.pl

Aplikacje przesyłane na inny adres nie będą rozpatrywane

UCK zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia

*W przypadku podania danych w  zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie i podpisanie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niniejszej rekrutacji - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)”.

*Aplikacja bez wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca klauzulę o wadliwej treści nie będzie uwzględniana.

*Administratorem danych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640.

*Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji.

*Dane osobowe nie będą udostępniane.

*Podanie danych osobowych i  wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia realizację ww. działań.

*Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Specjalista Księgowy / Specjalista Księgowa w Dziale Księgowości (nr referencyjny ZZL/OP/12/2018)

Sepcjalista Księgowy/Specjalista Księgowa w Dziale Ksiegowości

Termin zgłoszenia do: 06.04.2018

Zakres obowiązków:

 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • bieżąca analiza i uzgadnianie zapisów na kontach księgowych,
 • bieżące i prawidłowe prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych zewnętrznych i wewnętrznych  w tym: faktur zakupu, faktur sprzedaży, poleceń księgowania,
 • pomoc w czynnościach związanych z zamknięciem okresów sprawozdawczych,
 • uzgadnianie rejestrów zakupu pod kątem podatku VAT,
 • udział w usprawnianiu procesów księgowych.


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, ekonomia, rachunkowość itp.)
 • mile widziane ukończone kursy o  tematyce VAT, PDOP,
 • min. 3–letnie doświadczenie w  pracy w księgowości,
 • znajomość przepisów prawa podatkowego w tym ustawy o VAT, ustawy o PDOP i ustawy o rachunkowości,
 • znajomość pakietu Office, w tym dobra znajomość MS Excel i Word.


Wymagania pożądane:

 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, dokładność, terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania.


Oferujemy zatrudnienie: w  formie umowy cywilno prawnej z opcją zatrudnienia na umowę o pracę w ramach zastępstwa.


UWAGA Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy  specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

Zainteresowani proszeni są o  przesłanie aplikacji (CV ) z podaniem nr referencyjnego,

w terminie do dnia 06.04.2018 r na adres e-mail:

rekrutacja@uck.gda.pl

Aplikacje przesyłane na inny adres nie będą rozpatrywane

UCK zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia

*W przypadku podania danych w  zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie i podpisanie klauzuli
o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niniejszej rekrutacji - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)”.

*Aplikacja bez wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca klauzulę o wadliwej treści nie będzie uwzględniana.

*Administratorem danych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640.

*Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji.

*Dane osobowe nie będą udostępniane.

*Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia realizację ww. działań.

*Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.