Skargi i wnioski


Każdy Pacjent ma prawo do złożenia skargi lub wniosku dotyczącego funkcjonowania naszej placówki. 

Skargi i wnioski w formie pisemnej przyjmuje:

 1.    UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE, Gdańsk ul. Dębinki 7

 • SEKRETARIATY KLINIK UCK
  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
 • BIURO DYREKTORA NACZELNEGO 
  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
  - osobiście: ul. Dębinki 7, budynek nr 9 (I piętro) pokój nr 205
  - mailowo: info@uck.gda.pl
 • DYREKTOR NACZELNY UCK
  w każdy wtorek w godzinach 13.00- 15.00
  budynek nr 9 (I piętro) pokój nr 205

2.     POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA (POW NFZ)    

Wydział Spraw Świadczeniobiorców - Dział Skarg i Wniosków NFZ

 • Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69, codziennie w godz. 8:00 - 15:45
 • telefonicznie pod numerami: 58 32 18 626, 58 32 18 635
 • składanie za pośrednictwem faksu pod numerem: 58 32 18 628
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: pow@nfz-gdansk.pl
 • korespondencyjnie na adres: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk

 3.   
BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Kontakt z Rzecznikiem Praw Dziecka odbywa się za pośrednictwem Biura Rzecznika Praw Dziecka. Wszystkie sprawy mogą Państwo kierować osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub wysyłając list. Rzecznik gwarantuje zachowanie poufności uzyskanych informacji.

 • ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa
 • tel. +48 22 583 66 00
 • fax: +48 22 583 66 96
 • adres e-mail: rpd@brpd.gov.pl
 • biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15 - 16.15


DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA: 800 12 12 12
(połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych)
czynny w godzinach 8.15 - 20.00

 4.    RZECZNIKA PRAW PACJENTA - BARTŁOMIEJ CHMIELOWIEC

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

 

Szczegółowe informacje: http://www.rpp.gov.pl/kontakt/mozliwosci-kontaktu/