Zasady odwiedzania Pacjentów

Pacjenta przebywającego na oddziale szpitalnym mogą odwiedzać najbliżsi. Zasady odwiedzin ustalane są przez ordynatorów klinik.

Szpital to miejsce, w którym występuje szereg zagrożeń. W związku z tym na terenie szpitala rozmieszczono pojemniki z płynem dezynfekującym. Zachęcamy do korzystania z nich dla bezpieczeństwa własnego i innych.
  • Zagrożenia biologiczne - spowodowane oddziaływaniem na zdrowie człowieka, mikroorganizmów w postaci bakterii, wirusów, prątków gruźlicy, grzybów, podczas kontaktu z materiałem zakaźnym. Na zakażenie tym czynnikiem narażony jest Pacjent i odwiedzający.
  • Zagrożenia chemiczne - są spowodowane działaniem czynników chemicznych na organizm człowieka podczas kontaktu ze środkami dezynfekcyjnymi, substancjami rakotwórczymi i innymi związkami chemicznymi o działaniu rakotwórczym.
  • Zagrożenia fizyczne - występują przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, promieniowanie laserowe, hałas, uszkodzenia instalacji gazowej, przewodów wodociągowych. Do zagrożeń fizycznych należą również urazy spowodowane nieostrożnym poruszaniem się po powierzchniach oraz przebywanie w miejscach, w których odbywają się prace remontowe.