ZASADY WJAZDU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA TEREN UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO w GDAŃSKU


PRZY UL. DĘBINKI I UL. SMOLUCHOWSKIEGO 17

1. Opłata za parkowanie na terenie Szpitala wynosi 8 zł za każdą rozpoczętą godzinę, w tym pierwsze 20 minut jest bezpłatne.

2. Przebywanie na terenie wewnętrznym Szpitala w dni robocze od godziny 8.00 do 15.00 jest płatne dla wszystkich pojazdów samochodowych z wyjątkiem:

  • pojazdów  uprzywilejowanych, takich jak: ambulanse, policja, straż pożarna, pogotowie gazownicze, energetyczne, ciepłownicze, żandarmeria wojskowa, służba więzienna oraz odpowiednio oznakowane samochody Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i służby serwisowe obsługujące UCK,
  • pojazdów należących do osób posiadających elektroniczny identyfikator, wystawiony przez administrację Szpitala, upoważniający do bezpłatnego pobytu na terenie UCK,
  • pojazdów korporacji TAXI posiadającej aktualną umowę z UCK,
  • pojazdów  osób niepełnosprawnych  parkujących na przeznaczonych dla inwalidów miejscach parkingowych,  na podstawie ważnej "Karty parkingowej osoby niepełnosprawnej" wydawanej przez odpowiednie organy samorządowe.

 W przypadku, gdy wszystkie wyznaczone miejsca będą zajęte, przebywanie pojazdu samochodowego na terenie Szpitala jest płatne na zasadach ogólnych.

Postój pojazdu na oznaczonym miejscu powinien być potwierdzony przez pracownika ochrony.
3. Przy wjeździe na teren Szpitala, kierujący pojazdem pobiera bilet parkingowy.

Bilet parkingowy powinien być umieszczony w widocznym miejscu (np. wewnątrz pojazdu za szybą).

Opłata za parkowanie na terenie Szpitala (dotyczy osób nieposiadających identyfikatora) dokonywana jest w kasach parkingowych. W przypadku awarii kasy parkingowej możliwe jest dokonanie opłaty w kasie fiskalnej przy bramie wyjazdowej nr III w godz. od  8:00 do 16:00, lub przy bramie wyjazdowej CMI w godz. od 16:00 do 8:00.

 4. Opłata za zagubiony bilet wjazdowy wynosi 50 zł.      

5.  W przypadkach spornych, na podstawie złożonego wniosku na piśmie, decyzje co do zasadności opłat za wjazd podejmuje Dyrektor Naczelny UCK lub Z-ca Dyrektora Naczelnego ds. Administracyjno-Technicznych. 
PRZY AL. ZWYCIĘSTWA 30

1. Płatne parkowanie na terenie Szpitala obowiązuje w godzinach od 8:00 do 15:00

2. Opłata za parkowanie na terenie Szpitala wynosi  4 zł za każdą rozpoczętą godzinę, pierwsza godzina jest bezpłatna.

3. Przebywanie na terenie wewnętrznym Szpitala w dni robocze od godziny 8.00 do 15.00 jest płatne dla wszystkich pojazdów samochodowych z wyjątkiem: 

  • pojazdów  uprzywilejowanych, takich jak: ambulanse, policja, straż pożarna, pogotowie gazownicze, energetyczne, ciepłownicze, żandarmeria wojskowa, służba więzienna oraz odpowiednio oznakowane samochody Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i służby serwisowe obsługujące UCK, 
  • pojazdów należących do osób posiadających elektroniczny identyfikator, wystawiony przez administrację Szpitala, upoważniający do bezpłatnego pobytu na terenie UCK.


4.       Przy wjeździe na teren Szpitala, kierujący pojazdem pobiera bilet parkingowy. Bilet parkingowy winien być umieszczony w widocznym miejscu (np. wewnątrz pojazdu za szybą). Opłata za parkowanie na terenie Szpitala (dotyczy osób nie posiadających identyfikatora) dokonywana jest  w kasie parkingowej. 

5.       Opłata za zagubiony bilet wjazdowy wynosi 50 zł.