Klinika Rehabilitacji

Kliniki Rehabilitacji udziela świadczeń w zakresie kompleksowej rehabilitacji. Klinika prowadzi również działalność naukowo-badawczą.


Rehabilitacja w ramach kontraktu z  NFZ:

 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej,

 • Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej, Ogólnoustrojowej, Kardiologicznej oraz Neurologicznej (55 łóżek szpitalnych)

 • Poradnia Rehabilitacyjna i  Medycyny Sportowej

 • Pracownia Fizjoterapii Ambulatoryjnej i Badań Neurofizjologicznych

Ponadto:

 • rehabilitacja hybrydowa - prewencja rentowa ZUS w chorobach układu krążenia

 • badanie kliniczne STRATEGMED „TELEREH-HF”.

 • badania ergospirometryczne, Holter EKG, ABPM i echo serca


Nasz personel

 • ORDYNATOR

  dr hab. med. Dominika Szalewska

 • pielęgniarka oddziałowa

  mgr Iwona Grzywaczewska

 • Z-ca Ordynatora

  Małgorzata Kusiak-Kaczmarek

 • Robert Ciechanowicz

 • Agnieszka Hańczuk

 • dr n. med. Joanna Jabłońska-Brudło

 • Janina Jacewicz-Szklanna

 • dr n. med. Beata Królikowska

 • Lidia Łepska

 • Agnieszka Mickiewicz

 • Piotr Schmidt

 • Damian Sendrowski

 • Adrian Stefański

 • Arkadiusz Szalewski

 • Dominika Szklarska

 • Jarosław Tomaszewski

 • dr n. med. Hanna Tomczak

 • dr n. med. Romana Ucińska

 • Witold Zarzycki

 • dr n. med. Marta Żarczyńska-Buchowiecka

Usługi medyczne

Usługi medyczne prowadzone są w niżej wymienionym zakresie:

 • rehabilitacja ogólnoustrojowa w  warunkach stacjonarnych - usprawnianie lecznicze w dysfunkcjach narządu ruchu

 • rehabilitacja neurologiczna w  warunkach stacjonarnych - diagnostyka i kompensacja następstw uszkodzenia układu nerwowego

 • kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych, oddziału dziennego oraz hybrydowa

 • prewencja rentowa ZUS

 • kompleksowa rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych

 • fizjoterapia ambulatoryjna

 • Poradnia Medycyny Sportowej

 • Poradnia Rehabilitacyjna

 • pracownia Badań NeurofizjologicznychProgramy edukacyjne

 1. Programy edukacyjne dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego:
 • czynniki ryzyka pacjentów z chorobą układu sercowo-naczyniowego
 • trening fizyczny jako niefarmakologiczna metoda leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego

 • bezpieczeństwo pracy u pacjentów z chorobami serca i naczyń

 • edukacja w zakresie radzenia sobie ze stresem

 1. Instruktaż w zakresie funkcjonowania w życiu codziennym pacjentów z niepełnosprawnością

 2. Profilaktyka chorób kręgosłupa

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Rehabilitacji

Kontakt:
Tel. 58 347 29 90
Fax 58 347 16 40
rehabil@uck.gda.pl

Lokalizacja:
budynek dawnego "Szpitala Studenckiego"
Al. Zwycięstwa 30
80-219 Gdańsk

Tel. rejestracja pacjentów neurologicznych i ogólnoustr.: 58 347 13 72
Tel. rejestracja pacjentów kardiologicznych i pulmonol.: 58 347 25 98