Zasady odwiedzin w UCK - WAŻNA INFORMACJA DLA ZASZCZEPIONYCH


Mając na uwadze rekomendacje Pomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego, a także znaczący spadek zachorowań, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne uruchamia (po ponad roku zakazu) odwiedziny u pacjentów hospitalizowanych we wszystkich naszych Klinikach/Oddziałach przez osoby legitymujące się dowodem zaszczepienia przeciw COVID-19 z karencją co najmniej 2 tygodni od ostatniego zaszczepienia.

Jednego chorego może odwiedzić jednocześnie jedna osoba, natomiast czas odwiedzin nie może przekroczyć 10 minut. Obowiązek udowodnienia faktu zaszczepienia spoczywa na osobie odwiedzającej.

Pozostałe osoby mają także możliwość odwiedzin pacjentów w wyjątkowych przypadkach, zgodnie z zapisami Ustawy o Prawach Pacjenta, po uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym Kliniki/Oddziału.

Mamy nadzieję, że już wkrótce restrykcje dotyczące odwiedzin osób leczonych w UCK będą mogły być całkiem zniesione.

Dodano: 6.05.2021 r.