Wiecha zawisła na budynku A Centrum Medycyny Nieinwazyjnej

Gdański Uniwersytet Medyczny zgodnie z harmonogramem realizuje największą inwestycję – budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN). W ramach drugiego etapu prac powstał budynek A oraz łącznik do Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI). Inwestycja osiągnęła stan surowy i tradycyjnym zawieszeniem wiechy zakończył się etap prac konstrukcyjnych.

Uroczystość odbyła się 23 stycznia 2020 r. na terenie kompleksu szpitalnego przy ul. Smoluchowskiego 17 w Gdańsku. W  wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz GUMed – rektor prof. Marcin Gruchała, prorektor ds. klinicznych prof. Edyta Szurowska i kanclerz Marek Langowski, dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (UCK) na czele z dyrektorem naczelnym Jakubem Kraszewskim, pracownicy Uczelni i Szpitala zaangażowani w  realizację inwestycji, kierownicy jednostek, które zyskają siedzibę w nowej lokalizacji, a także wykonawcy – Grupa ERBUD SA, projektanci z pracowni Arch-Deco w Gdyni oraz firmy podwykonawcze.

- To już jest najnowocześniejszy szpital w Polsce, który służy najlepszej uczelni medycznej w kraju oraz mieszkańcom Pomorza – podkreślił rektor GUMed prof. Marcin Gruchała. – Kompleks stanowi unikatowe centrum naukowo-badawcze, stwarzające zupełnie nowe warunki do realizacji innowacyjnych i multidyscyplinarnych projektów z zakresu nauk medycznych.

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej to kompleks czterech połączonych ze sobą budynków – A, B, C ułożonych w kształt litery U, połączonych trzema łącznikami z Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz budynku D usytuowanego w miejscu dawnego budynku 18. Budynek D będzie połączony łącznikiem z budynkiem C. Ze względu na konieczność relokacji części klinik z wyburzanych obiektów, budowa CMN została podzielona na dwa etapy. Realizacja pierwszego przypadała na lata 2015-2018 i objęła budynki B, C i D; w ramach drugiego etapu powstał budynek A  (lata 2018-2020). Łączna kubatura Centrum Medycyny Nieinwazyjnej wynosi 378 009 m3,, z czego budynek A to 140 803m3.

W nowej lokalizacji swoją siedzibę będą miały następujące jednostki: Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwowych; Kliniczne Centrum Kardiologii z zespołem pracowni elektrofizjologicznych i kardiologii interwencyjnej; Klinika Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych; Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Tkanki Łącznej; Klinika Neurologii Dorosłych, w tym Centrum Udarowe; Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych; Klinika Geriatrii; Dział Obrazowania; Archiwum i Administracja UCK. Jednostki kliniczne będą dysponowały bazą liczącą 270 łóżek.


- Nowa infrastruktura znacząco poprawi warunki hospitalizacji naszych pacjentów, jak również zwiększy komfort pracy – mówił dyrektor UCK Jakub Kraszewski. – W  nowych przestrzeniach z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu będziemy mogli stosować metody i standardy medyczne, które dzisiaj są niemożliwe do zastosowania.

Przez cały rok 2020 będą trwały prace nad elewacją, a także roboty wykończeniowe wewnątrz budynku.

- W ramach zaplanowanych na rok bieżących prac zostaną wykonane ścianki działowe, posadzki oraz wszystkie roboty instalacyjne (CO, CW, elektryczne, wentylacyjne, kanalizacyjne, niskoprądowe) potrzebne do funkcjonowania budynku – mówi Marek Langowski, kanclerz GUMed. – Przewidywany koszt to około 110 mln zł.

Jeśli zaplanowane zadania uda się zrealizować w terminie, w pierwszym kwartale 2021 r. Uczelnia chciałaby przekazać budynek UCK do zasiedlenia. Po przeniesieniu jednostek do CMN zburzone zostaną budynki 7 i 8, natomiast budynek nr 9, w którym obecnie mieści się administracja Szpitala, pozostanie w gestii dyrekcji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

O INWESTYCJI

Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej to największa inwestycja realizowana obecnie przez Gdański Uniwersytet Medyczny, która stanowi kolejny etap modernizacji bazy klinicznej Uczelni. Środki finansowe na budowę jednostki pochodzą przede wszystkim z budżetu państwa, które zarezerwowało na ten cel ponad 592 mln zł. Koszt budowy wraz z wyposażeniem wyniósł ponad 616 mln zł.

Połączone budynki Centrum Medycyny Inwazyjnej i Nieinwazyjnej, w których  stanowią jedną z najnowocześniejszych placówek medycznych w Europie, przyjazną pacjentom i personelowi szpitalnemu. To tu chorzy mają dostęp do innowacyjnych metod leczenia i sprzętu medycznego na najwyższym światowym poziomie. Oprócz prowadzenia działalności leczniczej, to także istotny ośrodek kształcenia przed- i podyplomowego specjalistów w zakresie ochrony zdrowia, w którym również studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zyskają możliwość podnoszenia swoich umiejętności w oparciu o najnowocześniejsze obecnie technologie.