Webinar edukacyjny dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i ich rodzin

Godzinny webinar edukacyjny odbędzie się 13 czerwca 2024 o godz. 18.00. Podczas wydarzenia omówione zostaną różne aspekty przewlekłej choroby nerek, m.in. dieta, dializy, transplantacja. Spotkanie moderować będzie prof. Monika Lichodziejewska-Niemierko.

Program:

  • Przewlekła choroba nerek – podróż życia - prof. Monika Lichodziejewska-Niemierko, Klinika Nefrologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK, 14 min.
  • Dializa domowa, czyli leczenie dializą otrzewnową - lic. Ewa Malek, Klinika Nefrologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK, 7 min
  • Sztuczna nerka, czyli leczenie hemodializą - mgr Beata Białobrzeska, Klinika Nefrologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK, 7 min
  • Przeszczepienie nerki – korzyści i ograniczenia - prof. Alicja Dębska-Ślizień, Klinika Nefrologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMed i UCK, 7 min
  • Dieta, ważny aspekt leczenia przewlekłej choroby nerek - dr Małgorzata Kaczkan, Samodzielny Zespół Dietetyków UCK, Zakład Żywienia Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 14 min.
  • Pytania i odpowiedzi, 11 min.

    Identyfikator spotkania: 885 1082 7452
    Kod dostępu: 131242Dodano: 03.06.2024 r.