Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu UCK


W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu szpitala mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym pacjentom oraz personelowi.

INFORMACJA AKTUALIZOWANA 02.06.2020, GODZ. 9.00

PRZED WIZYTĄ
 • Pacjencie, przed wizytą w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym zmierz sobie temperaturę. Jeśli wynik pomiaru będzie równy 38 stopni C lub wyższy, występują u Ciebie objawy, takie jak: kaszel, duszność oraz znajdujesz się w grupie ryzyka (pobyt w okresie ostatnich 14 dni w rejonie aktywnej transmisji  koronawirusa SARS CoV-2 lub kontakt z osobą zakażoną), nie przychodź do UCK. Zadzwoń do swojego lekarz rodzinnego, na infolinię NFZ tel. 800 190 590 lub do Wojewódzkiej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Gdańsku tel. 605-602-195.

 •  Wszystkie osoby wchodzące do UCK będą miały mierzoną temperaturę oraz wypełnią ankietę dotyczącą stanu zdrowia. W przypadku podwyższonej temperatury oraz występowania objawów, takich jak kaszel, duszność, a także znajdowania się w grupie ryzyka (pobyt w okresie ostatnich 14 dni w rejonie aktywnej transmisji  koronawirusa SARS CoV-2 lub kontakt z osobą zakażoną), osoba ta zostanie przewieziona do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku (ul. Smoluchowskiego 18).

 • Powyższe informacje nie dotyczą PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH i z innymi jednostkami chorobowymi mogącymi wywoływać temperaturę.

 • Prosimy o ograniczenie  przychodzenia do szpitala z osobami towarzyszącymi – nie dotyczy to pacjentów, którzy potrzebują wsparcia opiekuna. Osoba towarzysząca musi być zdrowa – jej również zostanie zmierzona temperatura i zebrany wywiad medyczny.


REJESTRACJA I SKIEROWANIA
 • Pacjenci do czasu odwołania są zwolnieni z obowiązku dostarczania szpitalowi lub poradni oryginału skierowania na wykonanie świadczenia zdrowotnego - jak wynika z  rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia dotyczącego ogłoszenia w  Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Oryginał takiego skierowania pacjent powinien dostarczyć w ciągu 21 dni od dnia zniesienia stanu epidemicznego, nie później jednak niż w dniu wykonywania świadczenia, na które zostało ono wystawione.

 • Od 16 marca 2020 r. rejestracje w budynkach CMI, CMN i poradniach pediatrycznych pracują do godziny 16:00.

 • Od 25 maja 2020 wznawiamy działanie rejestracji do Zakładu Radiologii w budynku nr 5. Rejestracja do Zakładu Radiologii dla pacjentów czynna jest w budynku CMI na parterze, jak i bud. nr 5  w godz 7.00 – 18.00.


PLANOWE PRZYJĘCIA DO SZPITALA I WIZYTY W PORADNIACH
 • W związku z sytuacją epidemiczną w  kraju, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i  Narodowego Funduszu Zdrowia od piątku (16.10) wstrzymane zostały przyjęcia planowe do Klinicznego Centrum Kardiologii UCK (Klinika Kardiologii Ogólnej i Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej), nie dotyczy to jednak przypadków nagłych.

  Od poniedziałku (19.10) wstrzymane zostają przyjęcia planowe do Kliniki Okulistyki, Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej oraz Kliniki Chirurgii Plastycznej. Wstrzymane zostają również przyjęcia planowe celem zabiegów endoprotezoplastyki dużych stawów w Klinice Ortopedii.

  Kolejne decyzje dotyczące wstrzymania przyjęć planowych uwarunkowane będą sytuacją epidemiczną w kraju. Będziemy o nich informować w komunikatach.

  Zalecenie te nie dotyczą pacjentów DILO oraz pacjentów przyjętych celem wykonania transplantacji.


 • W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  z dniem 16.03.2020 r. w UCK wstrzymana zostaje do odwołania większość przyjęć planowych na oddziały szpitalne, do wszystkich poradni specjalistycznych i POZ. Nie dotyczy to pacjentów: ONKOLOGICZNYCH, HEMATOLOGICZNYCH, TRANSPLANTACYJNYCH, PROGRAMÓW LEKOWYCH.

 • Świadczenia w poradniach specjalistycznych kontynuowane będą w trybie TELEWIZYTY. Wszyscy pacjenci  przed wizytą otrzymają SMS z prośbą, aby poczekać na kontakt z poradni, do której byliście Państwo umówieni. Skontaktuje się z  Państwem lekarz i udzieli TELEPORADY. Jeśli lekarz w trakcie rozmowy zadecyduje, że wymagają Państwo interwencji lekarskiej lub badania fizykalnego, to zostaną Państwo poproszeni o przybycie do UCK. NIE DZWOŃ – MY SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ.

 • Aby uzyskać E-RECEPTĘ, załóż internetowe konto pacjenta na stronie https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta


ODWIEDZINY
 • W związku z rekomendacjami Pomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego Uniwersyteckie Centrum Kliniczne wstrzymuje odwiedziny u pacjentów hospitalizowanych we wszystkich Klinikach/Oddziałach UCK do odwołania. W  przypadkach koniecznych, w poszanowaniu praw pacjenta, dopuszcza się odwiedziny maksymalnie jednej osoby do pacjenta po uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym Kliniki/Oddziału. 


LABORATORIUM - PUNKTY POBRAŃ
 • Od 25 maja 2020 r. zarówno w Punkcie Pobrań w CMN oraz w Szpitalu „Studenckim” (przy al. Zwycięstwa 30) zostały wznowione badania komercyjne (bez skierowania od lekarza).
 • Punkt Pobrań w Szpitalu "Studenckim" działać będzie w dni powszednie w godz. 6.30 - 12.30. Odbieranie wyników jest możliwe do 13.30. Więcej informacji: TUTAJ

 • Punkt Pobrań w budynku CMN czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:15 do 14:00, natomiast w soboty od 7.30 do 13.00.

PACJENCI ONKOLOGICZNI I HEMATOLOGICZNI

 • Pacjenci Oddziału Dziennego Chemioterapii oraz Oddziału Dziennego Hematologii proszeni są, w dniu planowanej wizyty, o wejście do budynku CMN od strony rejestracji do ww. oddziałów, czyli od strony lasu (prosimy nie wchodzić wejściem głównym do CMN). Poniżej znajduje się mapka, na której strzałką wskazane jest wejście. 

  Powyższe dotyczy również pacjentek Centrum Raka Piersi

INNE

 • W sprawie wyników badań dodatkowych pacjentów hospitalizowanych w  Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii proszę kontaktować się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godziny 8.00 do 10.00 pod numerem telefonu 58 584 40 29. Natomiast pacjenci po zabiegach dermatochirurgicznych mogą kontaktować się w środy między godziną 8.00 a  10.00 również pod numerem 58 584 40 29.

 • Budynek nr 9 (administracja) jest dostępny jedynie dla osób posiadających identyfikatory.


PROCEDURY OCHRONNE PODCZAS KONTAKTU Z PACJENTEM Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA SARS CoV 2: link do filmiku

Przepraszamy za niedogodności i prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, które podyktowane są troską o Państwa zdrowie i obowiązują DO ODWOŁANIA.

 Schemat postępowania z pacjentem zgłaszającym się do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego znajduje się poniżej.

                                                                                                            Dodano: 12.03.2020 r.

                                                                                                     Aktualizacja: 19.10.2020 r.