Program "Kordian" w UCK. Trwa rejestracja, pierwszych pacjentów przyjmiemy 26 lipca

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zaprasza do skorzystania ze świadczeń medycznych oferowanych w ramach programu "KORDIAN" dla mieszkańców makroregionu północnego (tj. województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego). Rejestracja do programu wystartowała 5 lipca, a pierwszych pacjentów w POZ przy Szpitalu „Studenckim” na al. Zwycięstwa 30 w Gdańsku przyjmiemy już 26 lipca.

Celem programu jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji osób obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną.

Grupą docelową w projekcie są pacjenci powyżej 18. roku życia aktywni zawodowo, bezrobotni gotowi do podjęcia pracy, nieleczący się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego, jak również niekorzystające z obecnie realizowanego Programu ChUK (NFZ). Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowaną i leczoną chorobą o podłożu kardiologicznym, zwłaszcza nadciśnieniem tętniczym i wcześniej stwierdzonym podwyższonym poziomem LDL.

  • W ramach realizacji programu nasi pacjenci mają zagwarantowane świadczenia: wywiad lekarski, badania fizykalne, badania laboratoryjne (profil lipidowy, glukoza, kreatynina), badanie EKG.

Pacjenci z wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych zostaną zakwalifikowani do etapu prozdrowotnego, w ramach którego otrzymają 24 porady. Są one realizowane w formie aktywności fizycznej, porady dietetycznej lub innej aktywności prozdrowotnej.

Pacjenci z podejrzeniem hipercholesterolemii rodzinnej będą skierowani do Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej, działającego przy I  Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

  • Wszystkie działania zrealizowane w ramach Programu Kordian są bezpłatne.
  • REJESTRACJA MOŻLIWA JEST POD NUMEREM TELEFONU -  730-825-925


Dodano: 19.07.2021