Poznaliśmy laureatów "Listy Stu 2023"

Poznaliśmy wyniku plebiscytu „Lista Stu 2023” organizowanego przez „Puls Medycyny”. Już po raz 21 wyróżniono osoby, które mają największy wpływ na rozwój polskiej medycyny.

Naukowcy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz specjaliści z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego ponownie obecni są w czołówce najbardziej wpływowych osób w  polskiej medycynie. Wysokie 3 miejsce na Liście 100 zajął prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK GUMed, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w kadencji 2020-2024. 

W gronie najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie znaleźli się również: na 6 miejscu uplasował się prof. Jacek Jassem z Katedry i Kliniki Onkologii i  Radioterapii UCK GUMed, prezes zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem, przewodniczący Central and East European Oncology Group, na miejscu 17 prof. Bartosz Karaszewski, ordynator Kliniki Neurologii Dorosłycj, Katedry Neurologii GUMed, kierownik Centrum Chorób Mózgu GUMed, przewodniczący elekt Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, a na pozycji 26 prof. Rafał Dziadziuszko, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i  Radioterapii UCK GUMed. Na miejscu 28 sklasyfikowany został prof. Krzysztof Narkiewicz z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i  Diabetologii UCK, kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i  Diabetologii GUMed.

W zestawieniu obecne są również na miejscu 64

dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka, prof. uczelni

z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii UCK GUMed, koordynator Centrum Chorób Piersi UCK oraz na miejscu 78

prof. Małgorzata Myśliwiec

, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii UCK GUMed, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Na miejscu 96 znalazł się natomiast

prof. Miłosz Jaguszewski

z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK GUMed

W kategorii System Ochrony Zdrowia na 71 miejscu sklasyfikowany został prof. Piotr Czauderna, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i  Urologii Dzieci i Młodzieży UCK GUMed, prezydent Sekcji Chirurgii Dziecięcej Unii Europejskich Specjalistów Medycznych oraz przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia działającej w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Na pozycji 90 znalazła się prof. Agnieszka Zimmermann, prorektor ds. jakości kształcenia GUMed, kierownik Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego, zastępca prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego; przewodnicząca Sekcji Prawa Farmaceutycznego PTFarm.

Gratulujemy!

Pełną listę osób można zaleźć tutaj:

- Lista Stu 2023: medycyna

- Lista Stu 2023: system ochrony zdrowia

dodano: 5.03.2024 r.