Nasi specjaliści w Krajowej Radzie Transplantacyjnej

Prof. Radosław Owczuk, ordynator Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK i dr hab. Jacek Wojarski, koordynator programu przeszczepu płuc w UCK,  zostali po raz kolejny powołani do Krajowej Rady Transplantacyjnej. Kadencja potrwa od 2022 do 2026 roku.

Krajowa Rada Transplantacyjna doradza Ministrowi Zdrowia i  przygotowuje dla niego różnego rodzaju opinie. Jeśli na przykład szpital chce uzyskać pozwolenie na czynności transplantacyjne, jego wniosek musi najpierw ocenić rada.

Krajowa Rada Transplantacyjna opiniuje:

- wnioski podmiotów, które ubiegają się o pozwolenie ministra zdrowia na czynności transplantacyjne;
- program z zakresu pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
- działalność transplantologiczną jednostek podległych;
- projekty aktów prawnych dotyczące transplantologii.

Rada prowadzi też działalność informacyjną na temat pozyskiwania komórek, tkanek i narządów, które mogą posłużyć do ratowania życia i zdrowia. Opracowuje także dla Ministra Zdrowia roczny raport z wynikami przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Dodano: 09.11.2022 r.