Krajowa Sieć Onkologiczna - pilotaż na terenie woj. pomorskiego
UCK - Wojewódzki Ośrodek Koordynujący (WOK)

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. województwo pomorskie przystąpiło do pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, jako podmiot leczniczy o największym w  regionie potencjale w zakresie personelu medycznego, sprzętu i aparatury medycznej, zostało wyznaczone na Wojewódzki Ośrodek Koordynujący (WOK).


O PILOTAŻU

Głównym celem pilotażu jest sprawdzenie nowej organizacji opieki onkologicznej, jej jakości i  efektów klinicznych. Przyjęta formuła działania ma poprawić wyniki leczenia onkologicznego. W ramach programu analizowana jest kompleksowość diagnostyki 5 najczęściej występujących typów nowotworów - raka piersi, płuca, jajnika, jelita grubego i gruczołu krokowego.CELE MEDYCZNE

 • postawienie szybkiego i precyzyjnego rozpoznania,
 • zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach,
 •  właściwe kwalifikowanie chorych do określonej metody leczniczej i  leczenia skojarzonego,
 • zastosowanie optymalnych procedur terapeutycznych o kompleksowym charakterze i odpowiedniej jakości,
 • zmniejszenie liczby powikłań, a w konsekwencji poprawa wyników leczenia,
 • wprowadzenie jednolitych standardów diagnostyki i leczenia, niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta w celu uzyskania poprawy rokowania i jakości życia chorych.
OŚRODKI WSPÓŁPRACUJĄCE

Będąc jednostką koordynującą, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne współpracuje z innymi pomorskimi szpitalami, należą do nich:

1.    Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. (Gdynia i Wejherowo)
2.    Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
3.    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
4.    Szpital Specjalistyczny w Prabutach
5.     Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
6.    Kociewskie Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdański


KORZYŚCI DLA PACJENTA
- po wyrażeniu zgody na udział w pilotażu

 • dostęp do informacji o certyfikowanych (współpracujących w ramach regionalnych sieci onkologicznych) placówkach/oddziałach onkologicznych w pobliżu miejsca zamieszkania – ośrodki współpracujące,
 • rejestracja wizyt - na konsultację lub zlecone badania,
 • łatwość odwołania lub zmiany terminu wizyty,
 • uzyskanie niezbędnych informacji o postępowaniu w przypadku wykrycia nowotworu,
 • uzyskanie informacji o tym, jak przygotować  się do zleconych badań