Nagrody OIP w Gdańsku dla pracowników UCK

Okręgowy Inspektorat Pracy w  Gdańsku nagrodził pracowników UCK, przyznając I nagrodę Markowi Czarneckiemu w  konkursie na ”Najaktywniejszego Pracownika Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” oraz trzecią nagrodę Henrykowi Borkowskiemu w konkursie na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”.

Marek Czarnecki jest kierownikiem Inspektoratu BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej. Z  Uniwersyteckim Centrum Klinicznym związany od 22 lat, w zawodzie pracuje już 34. W 2011 roku zdobył w tym samym konkursie trzecie miejsce.  O przyznanej nagrodzie mówi: „To nie tylko mój sukces, lecz całej załogi. Zmiany zachodzące w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym to wyzwanie dla całego zespołu, który – jak widać – znakomicie sobie radzi”. W konkursie na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” trzecią lokatę uzyskał Henryk Borkowski, do którego zadań należy m.in. kontrola warunków pracy, stanu budynków, urządzeń technicznych, badanie okoliczności wypadków oraz przygotowywanie protokołów ryzyka zawodowego. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym pracuje 20 lat. W 2018 roku został wybrany przez związki zawodowe na stanowisko zakładowego społecznego inspektora pracy (wcześniej przez 4 lata pełnił funkcję oddziałowego społecznego inspektora pracy). „Jestem przedstawicielem pracowników, dbam o ich bezpieczeństwo” – zaznacza pan Henryk.

 

Gratulujemy nagrodzonym!