Kwalifikacje do transplantacji komórek macierzystych odbywają się w czwartki między godziną 10.30 a 13.30 w Klinice Hematologii i Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Smoluchowskiego 17 (budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, 5. piętro) w sekretariacie na podstawie zgłoszenia lekarza prowadzącego. Informacja o terminie konsultacji zostanie przesłana lekarzowi prowadzącemu w ciągu dwóch dni roboczych od dnia wysłania pełnego zgłoszenia. 

Zapisy zgłoszeń prowadzi Sekretariat Kliniki Hematologii i Transplantologii, tel: 58 584 43 40, fax 58 584 43 50; e-mail: klhem@gumed.edu.pl

Dokumenty

Pełne zgłoszenie wymaga przesłania drogą elektroniczną na adres: e-mail: klhem@gumed.edu.pl lub ewentualnie faxem: 58 584 43 50 (preferowana droga elektroniczna):

  • wypełnionej we wszystkich polach karty zgłoszenia (druk do pobrania)
  • epikryzy, która uzupełnia podstawowe dane medyczne zawarte w karcie zgłoszenia, w szczególności o opis powikłań leczenia, chorób współistniejących oraz listę aktualnie przyjmowanych leków przez chorego
  • skierowania do Poradni Hematologicznej UCK (dla chorych spoza UCK)

Uwagi

  •  Chory powinien być poinformowany przez lekarza prowadzącego o roli odpowiedniej formy transplantacji w leczeniu choroby, z powodu której  jest kwalifikowany do transplantacji, w tym o oczekiwanych korzyściach i możliwych powikłaniach.
  • Ryzyko powikłań okołotransplantacyjnych wynikające z chorób współistniejących (HCT-CI Score), które należy wpisać do karty zgłoszenia można wyliczyć za pomocą kalkulatora: https://www.mdcalc.com/hematopoietic-cell-transplantation-specific-comorbidity-index-hct-ci

Chory powinien posiadać podczas kwalifikacji dokumenty istotne dla przebiegu leczenia w szczególności wyniki potwierdzające rozpoznanie oraz potwierdzające odpowiedź na zastosowane leczenie – dokumenty można dołączyć do przesyłanego skierowania na kwalifikację, najlepiej w jednym pliku PDF.

  • Choremu, jeśli to możliwe powinna towarzyszyć osoba, która będzie opiekunem chorego w okresie okołotransplantacyjnym (OPIEKUN TRANSPLANTACYJNY) oraz w przypadku przeszczepów rodzinnych potencjalny dawca szpiku.
  • W przypadku kwalifikacji do przeszczepów allogenicznych należy przed kwalifikacja wykonać badania HLA rodziców, chorego i rodzeństwa. Badanie rodziców i rodzeństwa są refundowane przez NFZ. Termin badan HLA należy uzgodnić we własnym zakresie z Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej tel: +485834921-89 lub-91. Skierowanie na badanie HLA zawarte jest w pliku „Zlecenie badania HLA do przeszczepu szpiku”