Centrum Raka Piersi

Centrum Raka Piersi UCK (tzw. Breast Unit) diagnozuje pacjentki w ciągu tygodnia. Tak szybką diagnozę udaje się postawić dzięki kompleksowemu podejściu do pacjenta.

Podczas pierwszej wizyty pacjentkę bada zarówno onkolog, jak i chirurg onkologiczny. W zależności od potrzeby chora kierowana jest  na mammografię, USG piersi, biopsję, rezonans magnetyczny, USG i biopsję węzłów chłonnych. W trakcie konsylium lekarze podejmują decyzję, czy kierować pacjentkę na chemio- lub/i radioterapię, czy od razu na zabieg chirurgiczny.

Chemioterapia

Podanie leków odbywa się w przyjaznej i kameralnej atmosferze na nowoczesnych salach Oddziału Dziennego Chemioterapii.  Do dyspozycji chorych jest bufet z  kawą, herbatą i drobnymi posiłkami. Warto dodać, że pacjentkom porad udziela także dietetyk. Istnieje również możliwość udziału w licznych badaniach klinicznych, prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej z  wykorzystaniem najnowocześniejszych leków.


Zabiegi chirurgiczne

Większość zabiegów chirurgicznych wykonywanych w UCK to operacje oszczędzające pierś. By uzyskać dobry efekt estetyczny, używa się technik operacyjnych z zakresu chirurgii plastycznej. Tam gdzie, ze względu na rozległość nowotworu, niemożliwy jest zabieg oszczędzający, wykonywana jest amputacja podskórna z jednoczesną rekonstrukcją. Doświadczony zespół chirurgów oraz anestezjologów zapewnia bezpieczny i krótki czas pobytu w  szpitalu.

Walka z rakiem piersi nie jest łatwa, także pod względem psychicznym, dlatego też na pacjentki Centrum Raka Piersi UCK czeka wykwalifikowany psychoonkolog. Wsparcie dla chorych stanowi również fundacja  Fundacja OMEA Life – Rak piersi nie ogranicza.

Specjaliści

Nad funkcjonowaniem Centrum Raka Piersi UCK czuwają wybitni specjaliści m.in:.

  • Dr Elżbieta Senkus-Konefka to onkolog z wieloletnim doświadczeniem. Za działalność naukową została nagrodzona nagrodą Ministra Zdrowia oraz 9-krotnie Nagrodą Rektora AMG/GUMed I stopnia. Jest autorką lub współautorką ponad 120 publikacji w  czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 17 rozdziałów w  podręcznikach.  Poza działalnością leczniczą zajmuje się także edukacją kolejnych pokoleń lekarzy:  jest wykładowcą Europejskiej Szkoły Onkologii (ESO) i Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO).  

    Dr Senkus- Konefka jest także członkiem międzynarodowego zespołu eksperckiego ds. rozsianego raka piersi, współautorem „Europejskich zaleceń nt. diagnostyki i leczenia raka piersi” i edytorem specjalistycznym (Speciality Editor) w czasopiśmie „The Breast”, jak również członkiem Rady Naukowej „Medycyny Praktycznej – Onkologii” i „Oncoreview”. Należy do polskich i międzynarodowych organizacji onkologicznych i jest czynnie zaangażowana w prowadzenie badań klinicznych – obecnie jest Sekretarzem Grupy Raka Piersi Europejskiej Organizacji Badań nad Rakiem (EORTC).

  • Dr Jarosław Skokowski – posiada ponad 30-letnie doświadczenie w chirurgii onkologicznej. Jest współzałożycielem Pomorskiego Stowarzyszenia Stomijnego i Gdańskiego Klubu Amazonek. Od początku pracy zawodowej związany z amerykańskim forum dyskusyjnym kobiet z rakiem piersi, a obecnie, jako ekspert, z  Forum Amazoneki.net. Swoją działalność edukacyjną realizował jako wydawca magazynu popularno-naukowego dla pacjentów i lekarzy „Punkt Zwrotny”, jednocześnie pracując jako wolontariusz w Gdański Hospicjum, gdzie współpracował z ks. Eugeniuszem Dudtkiewiczem. Obecnie, oprócz działalności leczniczej, wykłada w Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej GUMed. Prowadził przez lata Studenckie Koło Naukowe, którego wychowankowie są dzisiaj cenionymi onkologami i chirurgami. Za działalność naukową i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany Nagrodą Rektora AMG/GUMed.

    Jest autorem lub współautorem ponad 170 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. W ostatnich latach był Pełnomocnikiem Rektora zaangażowanym w budowę Biobanku w GUMed, a  obecnie w pracę Konsorcjum BBMRI.pl, gdzie pełni funkcję krajowego specjalisty ds. biobankowania klinicznego. Wśród jego głównych zainteresowań chirurgicznych  leżą zagadnienia związane z nowoczesną diagnostyką i chirurgicznym leczeniem raka piersi. Liczne pobyty w  zagranicznych klinikach oraz szkolenia w zakresie technik onkoplastycznych oraz anestetycznych pozwolił mu na wdrożenie nowoczesnego leczenia raka piersi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Centrum Raka Piersi

Kontakt:
Rejestracja:
58 727 05 05
rejestracja@uck.gda.pl

budynek
Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17

Rejestracja czynna w godz. od 8.00 do 18.00.