Pracownia Kardiologii Molekularnej

Pracownia wykonuje badania:

  • genetycznego uwarunkowania powszechnych chorób układu krążenia,
  • znaczenia wariantów polimorficznych wybranych genów w miażdżycy tętnic wieńcowych i jej powikłaniach,
  • terapii genowej chorób układu sercowo- naczyniowego, znaczenia markerów martwicy i niedokrwienia w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych i po planowych zabiegach PCI.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Pracownia Kardiologii Molekularnej

Kontakt:
Tel. 58 349 25 41
E-mail: mgruch@gumed.edu.pl

Lokalizacja:
ul. Dębinki 7
budynki nr 7, 8